[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Engman, Max') results in 158 hits


[Previous]

51. Engman, Max / Historiska institutionen
  En lady vid Katarina II:s hov : rec. av A. G. Cross (ed.), An English lady at the court of Catherine the Great / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 140-141.

52. Engman, Max / Historiska institutionen
  Der Nationalratsabgeordnete Platten in Finnland 1919 / Max Engman.
- In: Bausteine : die Schweiz und Finnland im Spiegel ihrer Begegnungen / hrsg. von Ingrid Schellback-Kopra und Marianne von Grüningen. - Hki : Deutsche Bibliothek , 1991, s. 87-98. - (Jahrbuch für finnish-deutsche Literaturbeziehungen. Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek, ISSN 0781-3619 ; 1991, 23).

53. Engman, Max / Historiska institutionen
  P.O. Törne / Max Engman.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 29-59.
ISBN 951-9498-94-X
54. Engman, Max / Historiska institutionen
  Peterburg, Finljandija i Baltijskoe more / Max Engman.
- In: Leningrad - otkrytyi gorod -simpozium : Helsinki 7.-9. ijunja 1990 g. : sbornik dokladov / pod red. Karl-Erik Skarp ; izdatel': Sojuz mira Finljandii. - Hki : Suomen rauhanliitto, 1991, s. 25-36. - (Julkaisuja/Suomen rauhanliitto. Itämerikeskus, ISSN 0789-9637 ; n:o 2). På pärmen: Leningrad -avoin kaupunki -symposium. - Texten på ryska.
ISBN 951-9193-32-4
55. Engman, Max / Historiska institutionen
  Pietari ja Inkeri / Max Engman.
- In: Inkeri : historia, kansa, kulttuuri / toim. Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991, s. 167-178. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 547).
ISBN 951-717-668-6
56. Engman, Max / Historiska institutionen
  Socialhistorisk översikt : rec. av Pertti Haapala, Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 457-459.

57. Engman, Max / Historiska institutionen
  State terrorism as diplomacy : aspects of Finnish-Soviet relations 1918-1920 / Max Engman.
- In: Contact or isolation? : Soviet-Western relations in the Interwar Period : symposium organized by the Centre for Baltic Studies, October 12-14,1989, University of Stockholm / eds.: John Hiden and Aleksander Loit. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1991, s. 57-74. - (Acta universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, ISSN 0283-5066 ; 8).
ISBN 91-22-01441-1
58. Engman, Max / Historiska institutionen
  Till fotnotens lov / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 256-263.

59. Engman, Max / Historiska institutionen
  En Törnestig : HTF:s första år / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 171-198.

60. Engman, Max / Historiska institutionen
  Tyskarna i Finland 1918 : rec. av Reino Arimo, Saksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa 1918 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 297-299.

61. Engman, Max / Historiska institutionen
  Utrikesförvaltningens historia : rec. av Jukka Nevakivi, Ulkoasiainhallinto. 1. 1918-1956 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 304-307.

62. Engman, Max / Historiska institutionen
  Vad är allmänt i den allmänna historien? / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 485-493.

63. Engman, Max / Historiska institutionen
  Den ädlaste av nationer : diskussionen om österrikarens nationella identitet / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 673-693.

64. Engman, Max / Historiska institutionen
  Beroende och osjälvständighet i Finlands moderna historia / Max Engaman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 77 (1992) s. 493-495.

65. Engman, Max / Historiska institutionen
  Den blå tråden : finns det en finlandssvensk historiesyn? / Max Engman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, s. 173-190.

66. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland och imperiernas fall / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1992) s. 580-594.

67. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland och utvandringen / Max Engman.
- In: Siirtolaisuus = Migration, ISSN 0355-3779, (1992) 2, s. 5-15.

68. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland som arvtagarstat / Max Engaman.
- In: Aktuellt om historia, ISSN 0348-503X, (1992) 1-2, s. 28-38. Finland 75 år som självständig stat.

69. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finlands självständighet i ett jämförande perspektiv / Max Engaman.
- In: Förbundet Svenska finlandsfrivilligas tidning, ISSN 0015-5225, (1992) 2, s. 1, 5-7.

70. Engman, Max / Historiska institutionen
  The Finns in St Petersburg / Max Engman.
- In: Ethnic identity in urban Europe / ed. by Max Engman in collab. with Francis W. Carter, A.C. Hepburn, and Colin Pooley. - Aldershot : Darmouth, 1992, s. 99-130 . - (Comparative studies on governments and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940 ; vol. 8).
ISBN 1-85521-78-8
71. Engman, Max / Historiska institutionen
  Foreword / Max Engman.
- In: Ethnic identity in urban Europe / ed. by Max Engman in collab. with Francis W. Carter, A.C. Hepburn, and Colin Pooley. - Aldershot : Darmouth, 1992, s. xxv-xxviii. - (Comparative studies on governments and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940 ; vol. 8).
ISBN 1-85521-78-8
72. Engman, Max / Historiska institutionen
  Den första arvtagarstaten : Finlands självständighet i ett jämförande perspektiv / Max Engman.
- In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, (1992) s. 441-453.

73. Engman, Max / Historiska institutionen
  Helsingfors, historia / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 8. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 518-519.
ISBN 91-7024-619-X
74. Engman, Max / Historiska institutionen
  Helt åt skogen : sågarbetarförbundet i österled 1915 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1992) s. 251-283.

75. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historicus' och mitt sextiotal / Max Engaman.
- In: Mellan knytnäven och väggen : Historicus 1962-1992 / redaktion: Derek Fewster, Mika Huovinen, Steve Österlund. - Hfors : Historicus, 1992, s. 65-70. - (Historicus skriftserie, ISSN 0357-668X ; vol. 10).

76. Engman, Max / Historiska institutionen
  Irti Venäjästä / Max Engaman.
- In: Maailma ja me, ISSN 0024-8541, (1992) 7-8, s. 40-46.

77. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kaksoiskotka ja leijona : Nikolai Valpaton muisto ja muita kirjoituksia / Max Engman. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - 288 s. : ill., kart. - (Kleio ja nykypäivä).
ISBN 951-37-0772-5
78. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kan nationalandar kompareras? / Max Engaman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) s. 623-624.

79. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kun valtakunta puretan / Max Engaman.
- In: Tiede 2000, ISSN 0358-1039, (1992) 3, s. 22-27.

80. Engman, Max / Historiska institutionen
  Non-dominant ethnic groups in the urban labour market / Max Engman.
- In: Ethnic identity in urban Europe / ed. by Max Engman in collab. with Francis W. Carter, A.C. Hepburn, and Colin Pooley. - Aldershot : Darmouth, 1992, s. 391-406. - (Comparative studies on governments and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940 ; vol. 8).
ISBN 1-85521-78-8
81. Engman, Max / Historiska institutionen
  Suomalaiset Venäjän luterilaisissa seurakunnissa / Max Engman.
- In: Selvitä sukusi : tietoja sukututkijalle / toim. Marja-Liisa Putkonen. - Hki : Kirjastopalvelu, 1992, s. 84-100.
ISBN 951-692-297-X
82. Engman, Max / Historiska institutionen
  Comments (Portugal ; Austria) / Max Engman.
- In: Neutrality in history : proceedings of the Conference on The History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under auspices of the Commission of History of International Relations / edited by = edité par Jukka Nevakivi. - Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1993, s. 217-218, 301-302.
ISBN 951-8915-66-0
83. Engman, Max / Historiska institutionen
  Flyktinghistoria : rec. av Göran Rystad (ed.), The uprooted. Forced migration as a international problem in the post-war era / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 155-157.

84. Engman, Max / Historiska institutionen
  Gunnar Mickwitz minne / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 1-2.

85. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historia / Max Engman.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 124-138.
ISBN 952-9616-22-8
86. Engman, Max / Historiska institutionen
  Huvudstadens människovänliga hjärta : rec. av Alexandra Ramsay, Huvudstadens hjärta. Filantropi och social förändring i Helsingfors - två fruntimmersföreningar 1848-1865 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 601-605.

87. Engman, Max / Historiska institutionen
  An imperial Amsterdam : the St Petersburg age in northern Europa / Max Engman.
- In: Megalopolis : the giant city in history / edited by Theo Parker and Anthony Sutcliffe. - New York, N.Y. : St. Martins Press, 1993, s. 73-85. Fourteen papers, revised for publication, orginally presented at the International Historical Congress, held in Madrid 1990.
ISBN 0-333-53201-5 0-312-09147-8
88. Engman, Max / Historiska institutionen
  Jägerhorn, Johan (Jan) Anders / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 272-273.
ISBN 91-7024-619-X
89. Engman, Max / Historiska institutionen
  Karelen : historia / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 435.
ISBN 91-7024-619-X
90. Engman, Max / Historiska institutionen
  Karl V / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 443.
ISBN 91-7024-619-X
91. Engman, Max / Historiska institutionen
  Karl VI / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 443.
ISBN 91-7024-619-X
92. Engman, Max / Historiska institutionen
  Lapporörelsen / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 12. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 133.
ISBN 91-7024-619-X
93. Engman, Max / Historiska institutionen
  Mustaschlösa köpenickare i Sverige : rec. av James Cavallie, Ludendorff och Kapp i Sverige / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 629-632.

94. Engman, Max / Historiska institutionen
  Ny del av landsarkivens översiktskatalog : (anm. av) Maakunta-arkistojen yhteisluettelo III / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 345-347.

95. Engman, Max / Historiska institutionen
  Ryssland, kulturgränsen och vi / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 357-360.

96. Engman, Max / Historiska institutionen
  Ryssland utan Stalin är som Volga utan vatten / Max Engman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 9-10, s. 602-617.

97. Engman, Max / Historiska institutionen
  Rådsryssland och omvärlden : rec. av David W. McFadden, Alternative paths. Soviet and Americans 1917-1920 ; Christine A. White, British and American commercial relations with Soviet Russia / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 494-499.

98. Engman, Max / Historiska institutionen
  Den röde tsarens eftermäle : finländska minnesteckningar över Lenin 1924 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 455-486.

99. Engman, Max / Historiska institutionen
  Scheinbürger - ein Beitrag zur Geschichte der Ausländer Russland und Finnland / Max Engman.
- In: Finnland-studien : 2 / herausgeben von Edgar Hösch und Hermann Beyer-Thoma. - Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1993, s. 62-71. - (Veröffentlichungen des Osteuropa - Institutes München. Reihe Geschichte ; Bd 63).
ISBN 3-447-03408-4
100. Engman, Max / Historiska institutionen
  Skolan under lupp / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1993) s. 189-190.

[Next]