[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Pettersson, Gustav) gav 419 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Dahlfors, Sven
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1969
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

52. Avsändare: Dansk Organist- & Kantor Samfund (Axel Buchardt)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1955-1961
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Dansk Organist- & Kantor Samfund, Köpenhamn (3 brev 1955-1961)

53. Avsändare: Davidson, Rolf
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1951
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Rolf Davidson (1 brev 1951)

54. Avsändare: Degerman, Helge
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1957-1970
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

55. Avsändare: Diakonissenhaus Elisabethenstift
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1967
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

56. Avsändare: Ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa, Åbo
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, postkort (odat.) Antal: 3 År: 1939-1941
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Ecklesiatikstatens änke- och pupillkassa (1 brevkopia 1941)

57. Avsändare: Edholmer, Anna-Carolina
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1948
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Anna-Carolina Edholmer (1 intyg 1948)

58. Avsändare: Edwall, Pehr
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1936-1944
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Pehr Edwall (1 brevkopia 1936)

59. Avsändare: Ekbom, Claes
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

60. Avsändare: Ekholm, Börje
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Börje Ekholm (3 brevkopior, telegramkoncept 1954-1966) Gustav Pettersson till Turun Hospiz (1 brevkopia 1958) Gustav Pettersson till Gamla Kyrkans kör (1 brevkopia 1958)

61. Avsändare: Ekholm, Ethel
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 4 År: 1941-1943
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

62. Avsändare: Ekholm, Gunnar
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1939-1940
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson Gunnar Ekholm (2 brevkopior 1940, 1941)

63. Avsändare: Eklund, Åke
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1940
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

64. Avsändare: Elmquist, Gudmund och Stefanie
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, brevkort Antal: 14 År: 1936-1973
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson tii Gudmund Elmquist (6 brevkopior, telegramkoncept 1936-1967)

65. Avsändare: Elokas, Ossi
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 2 År: 1955
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

66. Avsändare: Emborg, J.L.
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1937-1947
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till J.L. Emborg (2 brevkopior 1940, 1946)

67. Avsändare: Enqvist, Holger
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: postkort Antal: 1 År: 1949
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

68. Avsändare: Ericsson, Axel
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1938-1939
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

69. Avsändare: Ericsson, Rut
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1953-1968
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Rut Ericsson (4 brevkopior 1953-1968)

70. Avsändare: Erste Internationale Tagung für luth. Kirchenmusik
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: cirkulär Antal: 2 År: 1955
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

71. Avsändare: Evangelisch-Lutherische Weltkonferenz f¨r Kirchenmusik
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 8 År: 1957-1958
  Samling: Pettersson, Gustav 3 (L:2)

72. Avsändare: Fagerlund, Nils (med familj)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1971
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Nils Fagerlund (1 brevkopia 1957)

73. Avsändare: Fagerström, Eric
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

74. Avsändare: Fagerström, Johan
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

75. Avsändare: Fahl, Wilhelm (Svensk Kyrkomusik)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1973
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Wilhelm Fahl (1 brevkopia 1973)

76. Avsändare: Fazers Musikhandel AB
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1941-1947
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

77. Avsändare: Felag Islenzka Organleikara, Reykjavik
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, telegram Antal: 6 År: 1951-1952
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Felag Isl. Org. (5 brevkopior 1951-1952)

78. Avsändare: Fernlund, Harald
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1939-1947
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Harald Fernlund (4 brevkopior 1941-1947)

79. Avsändare: Finlandia Male Choir (Amerikakören)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 9 År: 1937-1938
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Finalndia Male Choirs styrelse (1 brevkopia 1938)

80. Avsändare: Finlands Musiklärarförbund rf.
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

81. Avsändare: Finlands Svenska Folkdansring
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1934
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

82. Avsändare: Finlands Svenska Kantor-Organisförening rf. (Helsingfors)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 55 År: 1937-1959
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Styrelsen för FSKO (3 brev 1943)

83. Avsändare: Finlands svenska kyrkokörförbund
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1946
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

84. Avsändare: Finlands svenska kyrkosångsförbund rf.
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 6 År: 1956-1959
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

85. Avsändare: Finlands svenska kyrkosångsutskott
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, cirkulär Antal: 16 År: 1937-1958
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Kyrkosångsutskottet till Pastorsämbetet (2 brev 1935, 1940)

86. Avsändare: Finlands svenska sång- och musikförbund
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

87. Avsändare: Finlands teologer och kyrkomusiker (Matrikelredaktionen)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1970-1971
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

88. Avsändare: Finska Kyrkans Inremissionssällskap
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

89. Avsändare: Finska Missioonssällskapet
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

90. Avsändare: Ford AB, Helsingfors
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1949
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

91. Avsändare: Forna Reallyceisters Kamratförbund, Helsingfors
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1947-1960
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Mercators Tryckeri (1 brevkopia 1960)

92. Avsändare: Forslin, Alfhild f. Adolfsson
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

93. Avsändare: Forssell, Axel
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: postkort Antal: 1 År: 1940
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Axel Forssell (1 brevkopia 1940)

94. Avsändare: Forssman, Rolf
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1940
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

95. Avsändare: Foss, Julius
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1943-1950
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Julius Foss (5 brev 1946-1948)

96. Avsändare: Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1933-1952
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

97. Avsändare: Gamla Kyrkans kör
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1936
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

98. Avsändare: Gardeström, Linnea
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1964
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

99. Avsändare: Gebruder Rieger, Orgelbauanstalt (Jägerndorf)
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev, postkort Antal: 5 År: 1931-1936
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)
  Anmärkning: Gustav Pettersson till Gebruder Rieger (1 brevkopia 1935)

100. Avsändare: Giertz, Bo
  Mottagare: Pettersson, Gustav (1895-1979)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1949
  Samling: Pettersson, Gustav 4 (L:2)

Följande 50 träffar