[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Rancken, Oskar') gav 577 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Bladh, Theodor
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 2 År: 1855
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

52. Avsändare: Blomqvist, A.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 17 År: 1840-1891
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Korrespondensen faller i två delar, studietiden i Helsingfors 1840-1845, och tre skrivelser från perioden 1883-1891, därav ett telegram. Innehåller bilagor.

53. Avsändare: Blomqvist, Alfhild
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 3 År: 1891-1894
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

54. Avsändare: Blomberg, Anton
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1894
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

55. Avsändare: Blomstedt, Osk.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, brevlapp Antal: 14 År: 1862-1869
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Omfattande även en tryckt inbjudning till Oskar Blomstedts och Jenny Björkmans vigningsakt, 12.1.1865.

56. Avsändare: Blumenthal, E.L.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, brevkort Antal: 3 År: 1889-1890
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

57. Avsändare: Blåfield, Louise
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: I detta brev ligger även - felaktigt? - ett brev från Louise Mellin.

58. Avsändare: Mellin, Louise
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Brevet är inte till JOIR men till Min nådiga Fru Kiörkerska, evt. C.H. Asps mor, så att LM är CHAs första hustru. Har - felaktigt? - lagts tillsammans med brev från Louise Blåfield.

59. Avsändare: Boehm, Valentin Alexander
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, kuvert Antal: 3 År: 1862-1868
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

60. Avsändare: Boehm, Gottfried Edv.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 11 År: 1868-1886
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Därav två telegram, + en svarskupong, 02.07.1875, fyra skrivelser utan årtal eller helt utan datum.

61. Avsändare: Bolin, Andreas Wilhelm (1835-1924)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1877
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

62. Avsändare: Bomansson, Karl August (1827-1907)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

63. Avsändare: Bonnier, Albert
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, brevkort Antal: 47 År: 1859-1893
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Innehåller olika bilagor. Korrespondensen faller i fyra perioder: 1859-1864, 1875-1876, 1879-1882, och 1887-1888, plus ett brev från 1893.

64. Avsändare: Bonsdorff, Carl Gabriel von (-)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 2 År: 1889
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

65. Avsändare: Borg, Carl Gustaf (1823-1895)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 3 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

66. Avsändare: Borgenström, Karl Albert Sebastian (1822-1885)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1868
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

67. Avsändare: Brakel, C.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

68. Avsändare: Brander, Victor
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

69. Avsändare: Bremer, Ehrenfried
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 2 År: 1852-1853
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

70. Avsändare: Bruun, Victor
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Brevet skadat, de sista orden i de tre sista raderna är borta.

71. Avsändare: Brunér, Edvard
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 5 År: 1854-1856
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

72. Avsändare: Buss, Edvard
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1893
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

73. Avsändare: Bäck, Johanne
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: På brevet enstaka noter i JOIRs handstil + en lapp med JOIRs handstil.

74. Avsändare: Böckelman, Vilhelmine
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 5 År: 1856-1857
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

75. Avsändare: Cajanus, A.G.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1863
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

76. Avsändare: Calaminus, C. Alfred
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

77. Avsändare: Bärlund, K.G.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1876
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

78. Avsändare: Böckelman, Peter G.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 11 År: 1870-1878
  Samling: Rancken, Oskar 95 (Academillbiblioteket, Vasa)

79. Avsändare: Cannelin, Gustaf
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev (odat.) Antal: 9 År:
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

80. Avsändare: Carlheim-Gyllensköld, O.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1864
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

81. Avsändare: Carpelan, Tor Harald (1867-1960)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1888
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

82. Avsändare: Castren, August
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1891
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

83. Avsändare: Castren, K.A.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 3 År: 1866-1871
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

84. Avsändare: Castren, Zach
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

85. Avsändare: Cederberg, Johan Antero (1852-1915)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1873
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

86. Avsändare: Cederberg, Jakob
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 4 År: 1873-1875
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

87. Avsändare: Centraltryckeriets förlags-expedition (-) Stockholm
C.J. Jallkruntz? (-)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1875
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

88. Avsändare: Collin, V.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 3 År: 1862
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

89. Avsändare: Conradi, Kaarlo
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 9 År: 1888
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

90. Avsändare: Conradi, Fredrik Edvard
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 36 År: 1850-1883
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Innehåller bilagor.

91. Avsändare: Cronström, E. Severin
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Årtal osäkert.

92. Avsändare: Cygnaeus, Gustaf Alexander (1851-1907)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1876
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Årtal osäkert.

93. Avsändare: Cygnaeus, Uno (1810-1888)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev, telegram Antal: 12 År: 1868-1884
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

94. Avsändare: Dahlbeck, S.P.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 67 År: 1841-1889
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Innehåller bilagor.

95. Avsändare: Danielson, C.J.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: visitkort (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

96. Avsändare: Danielson [-Kalmari], Johan Richard (1853-1933)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 3 År: 1891-1892
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

97. Avsändare: Dahlgren, Johan Edvard
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1869
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

98. Avsändare: de la Chapelle, Victor
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)
  Anmärkning: Bilaga med annat bläck och en annan handstil än VdlCs.

99. Avsändare: Dietrichson, Lorentz H.S.
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 2 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

100. Avsändare: Donner, Otto (1835-1909)
  Mottagare: Rancken, Oskar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1861
  Samling: Rancken, Oskar 96 (Academillbiblioteket, Vasa)

Följande 50 träffar