[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Wessman, Viktor') gav 93 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Andersson, Otto
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort, kort Antal: 3 År: 1949-1958
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

52. Avsändare: Appelö, Lennart
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1956
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

53. Avsändare: Beito, Olav T.
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

54. Avsändare: Bengts, Josefina (Fina)
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

55. Avsändare: Bö, Olav
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Jul- och nyårshälsn. Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

56. Avsändare: Comité international des sciences onomastiques (Louvain)
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Jul- och nyårshälsn. Antal: 3 År: 1956
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: 3 varianter

57. Avsändare: Damgren, Sigrid
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

58. Avsändare: Drake, O.W.
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 2 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Odat.

59. Avsändare: Ekhammar, Hugo
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

60. Avsändare: Erixon, Sigurd
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Tacksägelsekort Antal: 1 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: odat.

61. Avsändare: Forslin, Alfhild f. Adolfsson
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

62. Avsändare: Franzén, J
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev, bokförteckning, -räkning Antal: 4 År: 1917-1918
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

63. Avsändare: Wessman, Viktor
  Mottagare: JF
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1918
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

64. Avsändare: Granit, Johannes(John) Mikael
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1957-1958
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

65. Avsändare: Granlund, Åke
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: odat.

66. Avsändare: Gyldendalske Boghandel, (-)
Kbhvn (-)
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Gm A.Henningsen

67. Avsändare: Haraldsen, G.(?)
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Jul- och nyårshälsn. Antal: 1 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: odat.

68. Avsändare: Helsingius, Torsten
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1956-1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

69. Avsändare: Hornborg, Hugo
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 9 År: 1954-1958
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

70. Avsändare: Hällstöm, Erik af
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1943
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

71. Avsändare: Iko,Elisif f. Abrahamsson
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: odat.

72. Avsändare: International Association for European Ethnology and folklore
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev+bilaga Antal: 2 År: 1938
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

73. Avsändare: Jense, Knud B.
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1951
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

74. Avsändare: Karsten, Tor
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1925-1937
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

75. Avsändare: Klingstedt, Gustava f. Bengt o. Albin Bengts
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

76. Avsändare: Knudsen, Gunnar
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Kort, meddelande Antal: 2 År: 1917-1934
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

77. Avsändare: Leuvense Bijdragen
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1956
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Gm J.L. Pauwels

78. Avsändare: Lid, Nils
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

79. Avsändare: Lisse, Christian
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1953-1956
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

80. Avsändare: Nordling, Arnold
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1946
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

81. Avsändare: Noreen, Erik
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1937
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Arkiv för nordisk filologi

82. Avsändare: Nyman, Helge
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

83. Avsändare: Pihl, Carin
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1957
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

84. Avsändare: Ramsdahl, Carl
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1953
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

85. Avsändare: Rettig. Eric von
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

86. Avsändare: Rinne, Harry A.
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

87. Avsändare: Sandklef, Albert
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Varbergs museum

88. Avsändare: Sevonius, K.A.
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Tacksägelsekort Antal: 1 År:
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: odat.

89. Avsändare: Svenska litteratursällskapet i Finland
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1938
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Gm Erik Hornborg o. C.A. Nordman

90. Avsändare: Wieselgren, Per
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1948
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

91. Avsändare: Wikman, Karl Robert Villehand
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev, tacksägelsekort Antal: 9 År: 1921-1956
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)

92. Avsändare: Wikman, Karl Robert Villehand
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Upprop Antal: 1 År: 1922
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)
  Anmärkning: Förslag till upprop från Folkloristiska arkivet

93. Avsändare: Öhman, Einar
  Mottagare: Wessman, Viktor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1954-1958
  Samling: Wessman, Viktor 2 (G:4)