[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Söderström, Werner') gav 597 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Furuhjelm, Elis
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1886
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

52. Avsändare: Gebhard, Hannes (1864-1933)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort (odat.) Antal: 10 År: 1884-1911
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

53. Avsändare: Geijerstam, G. af
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

54. Avsändare: Genetz, Arvid
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 12 År: 1885-1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

55. Avsändare: Genetz, Emil
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1886
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

56. Avsändare: Gleerup, Nils
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

57. Avsändare: Godenhjelm, B.F.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1882-1914
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

58. Avsändare: Granfelt, A.A. (1846-1919)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 13 År: 1880-1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

59. Avsändare: Granfelt, A.A. (1846-1919)
Pietikäinen, E.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

60. Avsändare: Granfelt, A.E.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1885
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

61. Avsändare: Granfelt, A.F.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

62. Avsändare: Grotenfelt, Arvid
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 12 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

63. Avsändare: Grotenfelt, G.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

64. Avsändare: Grotenfelt, Kustavi
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 79 År: 1885-1911
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

65. Avsändare: Grotenfelt, Ossian
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1886-1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

66. Avsändare: Groundstroem, Walter
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

67. Avsändare: Gråsten, Ernst (1865-1942)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

68. Avsändare: Grönvik, Anna
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

69. Avsändare: Gummerus, K.J.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1886-1887
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

70. Avsändare: Gustafsson, F.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1887-1891
  Samling: Söderström, Werner 1 (Vån.II2:P:5)

71. Avsändare: Haartman, Louise von f. Hedenberg
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

72. Avsändare: Hackman
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

73. Avsändare: Hackman & Co
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

74. Avsändare: Hagelstam, Wentzel
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1892
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

75. Avsändare: Hagfors, Ernst
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

76. Avsändare: Hagfors, J.F.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

77. Avsändare: Hagman, Lucina (1853-1946)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 18 År: 1885-1891
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

78. Avsändare: Hahnsson, Theodolinda f. Limon (1838-1919) Tavastehus
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

79. Avsändare: Hallenberg, J.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

80. Avsändare: Hansson, J.A.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1882-1885
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

81. Avsändare: Hedman, Helge
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1912
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

82. Avsändare: Heininen, Johannes
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

83. Avsändare: Hellberg, J.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

84. Avsändare: Helsingin Sanomat
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

85. Avsändare: Hertzberg, Rafael (1845-1896)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort (odat.) Antal: 31 År: 1883-1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

86. Avsändare: Fröding, Herman A.
  Mottagare: Hertzberg, Rafael
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

87. Avsändare: Hjelt, August
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 31 År: 1882-1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

88. Avsändare: Hjelt, Edward
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort (odat.) Antal: 9 År: 1885-1886
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

89. Avsändare: Hjelt, Otto Edvard August
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev, brevkort Antal: 4 År: 1888-1889
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

90. Avsändare: Hjelt, Vera (1857-1947)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1888
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

91. Avsändare: Hornborg, George
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1884
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

92. Avsändare: Hoving, Victor
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1914
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

93. Avsändare: Hultenberg, Helge
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

94. Avsändare: Hultin, Tekla
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1890-1891
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

95. Avsändare: Huuhtanen (-)
Kallio, N. (-)
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

96. Avsändare: Hyvärinen, Eero
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

97. Avsändare: Häkli, Lallukka ja kumpp.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

98. Avsändare: Härkönen, Iivo
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1910
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

99. Avsändare: Ignatius, Gustaf
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

100. Avsändare: Ignatius, K.F.
  Mottagare: Söderström, Werner
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1883-1887
  Samling: Söderström, Werner 2 (Vån.II2:P:5)

Följande 50 träffar