[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Malmström, Karl Robert') gav 123 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Rein, Thiodolf
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

52. Avsändare: Rosell, Carin
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev (odat) Antal: 7 År: 1874-1872
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

53. Avsändare: Rosendahl, Karl Gustaf
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 2 År: 1859-1890
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

54. Avsändare: Schauman, Berndt Otto (1821-1895)
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

55. Avsändare: Stiernschantz, Abraham
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 8 År: 1857-1861
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

56. Avsändare: Stiernschantz, Hedvig f. Cronstedt
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1864
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

57. Avsändare: Svanljung, Johan Kristian
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev, dikt Antal: 2 År: 1867-1880
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)
  Anmärkning: brev (1880), dikt (1867)

58. Avsändare: Sverdrup, Petra
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

59. Avsändare: Swertschkoff, Wladimir (1821-1888)
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 4 År: 1881-1885
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

60. Avsändare: Sviberg
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1860
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

61. Avsändare: Sätherberg, Herman
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1873
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

62. Avsändare: Thulin, Hildegard
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

63. Avsändare: Tigerstedt, Robert
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

64. Avsändare: Wallenius, L.M.
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 2 År: 1854-1855
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

65. Avsändare: Wasenius, Carl Gustaf
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 2 År: 1892-1897
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

66. Avsändare: Wikeström, Johan Gustaf
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

67. Avsändare: Wilén, Gustaf Wilhelm
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 3 År: 1887-1896
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

68. Avsändare: Åbo Frivilliga Brandkår
  Mottagare: Malmström, Karl Robert
  Typ: brev Antal: 2 År: 1888-1899
  Samling: Malmström, Karl Robert 1 (Inb.)

69. Avsändare: Achté, Emmy f. Strömer (1850-1924)
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev (odat) Antal: 2 År: 1898
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

70. Avsändare: Aho, Juhani (1861-1921)
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 8 År: 1905-1917
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

71. Avsändare: Bergstedt, Carl Gustaf
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

72. Avsändare: Bergstedt, Charlotte f. Rudbäck (-)
Rudbäck, Marie (-)
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

73. Avsändare: Creutz, Hortense f. Morsing
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1895
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

74. Avsändare: Ehrenstam, Carolina
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1859
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

75. Avsändare: Gylling, Arthur
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

76. Avsändare: Kruskopf, Johanna f. Ottelin
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

77. Avsändare: Lagerborg, Carolina Fredrika (Ina)
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

78. Avsändare: Lagerborg, Rolf
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 6 År: 1917
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

79. Avsändare: Lagerborg, Rolf
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: intyg Antal: 1 År: 1920
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

80. Avsändare: Malmström, Karl Robert
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev (odat) Antal: 15 År: 1855-1857
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

81. Avsändare: Malmström, Karl Robert
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1872
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

82. Avsändare: Numers, Hedvig von f. Ehrenstam
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 6 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

83. Avsändare: Ollonqvist, Augusta
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

84. Avsändare: Stenius, Axel
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1903
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

85. Avsändare: Stiernschantz, Hedvig f. Cronstedt
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev (odat) Antal: 29 År: 1854-1864
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

86. Avsändare: Stiernschantz, Abraham
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 21 År: 1855-1860
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

87. Avsändare: Stiernschantz, Abraham
  Mottagare: Malmström, Karl Robert (-)
Malmström, Ingeborg f. Wallenius (-)
  Typ: brev Antal: 1 År:
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

88. Avsändare: Stiernschantz, Annette
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1859
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

89. Avsändare: Swertschkoff, Wladimir (1821-1888)
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 7 År: 1877-1888
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

90. Avsändare: Söderhjelm, Alma
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

91. Avsändare: Söderhjelm, Werner
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

92. Avsändare: Tamelander, Oscar
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

93. Avsändare: Topelius, Fanny
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 1 År: 1899
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

94. Avsändare: Wright, Ferdinand von
  Mottagare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Typ: brev Antal: 3 År: 1873-1890
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

95. Avsändare: Malmström, Ingeborg f. Wallenius
  Mottagare: Malmström, Rurik o. Enni f. Hagelstam (-)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1903
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

96. Avsändare: Roos, Emmy f. Backmansson (1849-1904)
  Mottagare: Malmström, Rurik
  Typ: brev Antal: 1 År: 1901
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

97. Avsändare: Erfurth, Waldemar
  Mottagare: Malmström, Stig Rurik
  Typ: brev Antal: 1 År: 1951
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

98. Avsändare: Grimm, Käte
  Mottagare: Malmström, Stig Rurik
  Typ: brev Antal: 1 År: 1951
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

99. Avsändare: Horn, Walter
  Mottagare: Malmström, Stig Rurik
  Typ: brev Antal: 1 År: 1950
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

100. Avsändare: La Blanchetai, Pierre Henry de (Luz, Pierre de)
  Mottagare: Malmström, Stig Rurik
  Typ: brev Antal: 1 År: 1935
  Samling: Malmström, Karl Robert 2 (Inb.)

Följande 50 träffar