[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Levonius - Sarén') gav 546 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Lübben, Edith Margreth f. Sarén
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
Sarén, Edith Augusta f. Levonius (1873-1951)
Sarén, Jarl Hermansson (1896-1978)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1922
  Samling: Levonius - Sarén 6 (Esko 2:1)

52. Avsändare: Sarén, Edith Augusta (1873-1951)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
Sarén, Jarl Hermansson (1896-1978)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Levonius - Sarén 6 (Esko 2:1)

53. Avsändare: Aejmelaeus, Anna Evelina (Anni) (-)
Aejmelaeus, Hilda Johanna (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort, vykort, telegram (odat.) Antal: 14 År: 1907-1926
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

54. Avsändare: Aejmelaeus, Anna Evelina (Anni) (-)
Aejmelaeus, Hilda Johanna (-)
Dahlström, Alma Karola f. Aejmelaeus (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, telegram Antal: 3 År: 1916-1920
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

55. Avsändare: Aejmelaeus, Elin m.fl.
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: vykort, telegram Antal: 2 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

56. Avsändare: Aejmelaeus, Elna
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

57. Avsändare: Aejmelaeus, Frans Alfrid
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1907-1920
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

58. Avsändare: Aejmelaeus, Gustaf (-)
Aejmelaeus, Karin (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

59. Avsändare: Aejmelaeus, Johanna (Hanna) f. Simolin
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1896-1899
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

60. Avsändare: Aejmelaeus, Karl Emil (1834-1897)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1887-1896
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

61. Avsändare: Aejmelaeus, Maria Alexandra f. Levonius (1833-1919)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 7 År: 1906-1909
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

62. Avsändare: Aejmelaeus, Maria Karolina f. Thodén (1814-1879)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1876-1877
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

63. Avsändare: Aejmelaeus, Naëma Matilda f. Ottelin
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År:
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

64. Avsändare: Aejmelaeus, Sanfrid August (1845-1918)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1916-1918
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

65. Avsändare: Ahlström, Eva
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1907
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Kondoleans med anöedning av Fredrik Levonius död.

66. Avsändare: Berendsen, Anna f. Levonius (1868-1911)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 53 År: 1889-1911
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

67. Avsändare: Berendsen, Ivar
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, telegram Antal: 11 År: 1898-1922
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

68. Avsändare: Björnberg, Mathilda
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: vykort, telegram Antal: 2 År: 1921-1927
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

69. Avsändare: Bäckman, Tor (-)
Bäckman, Maggie (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brevkort Antal: 2 År: 1920-1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

70. Avsändare: Bäckström, Einar
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1907
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Kondoleans med anledning av Fredrik Levonius död.

71. Avsändare: Calamnius, Helny f. Aejmelaeus m.fl.
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: vykort Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

72. Avsändare: Capjon, Sophie
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

73. Avsändare: Charpentier, Axel
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: inbjudan Antal: 1 År: 1925
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Till Kerstin Charpentiers och Jarl Saréns vigsel.

74. Avsändare: Colerus, Magnus (-)
Colerus, Ingrid (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Kondoleans med anledning av John Levonius död.

75. Avsändare: Dahlström, Alfred
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, telegram Antal: 1 År: 1907
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Kondoleans med anledning av Fredrik Levonius död.

76. Avsändare: Dahlström, Alma Karola f. Aejmelaeus
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort, vykort (odat.) Antal: 29 År: 1887-1927
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

77. Avsändare: Dahlström, Eva (-)
Emeleus, Dagmar Irene (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: vykort Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

78. Avsändare: Drucker, Holger (-)
Drucker, Lily f. Budtz (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

79. Avsändare: Edelmann, H. (-)
Thomasson, S. (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

80. Avsändare: Emeleus, Alma Amanda (-)
Emeleus, Dagmar Irene m.fl. (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

81. Avsändare: Emeleus, Karolina Amanda f. Aejmelaeus
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År: 1896
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

82. Avsändare: Emeleus, Nathanael (-)
Emeleus, Eva Mathilda f. Gram (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

83. Avsändare: Emeleus, Nellie f. Biggs
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, vykort, telegram (odat.) Antal: 7 År: 1920-1922
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

84. Avsändare: Falck, Agnes
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort, telegram Antal: 3 År: 1907-1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

85. Avsändare: Frenckell, Helena Wilhelmina von f. Låstbom (1856-1936)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brevkort, vykort Antal: 3 År: 1920-1923
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

86. Avsändare: Frostell, Fridolf (-)
Frostell, Helmi (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

87. Avsändare: Gunell, Amanda m.fl.
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: vykort Antal: 1 År: 1915
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

88. Avsändare: Hackzell, Katarina Emilie (Emelie) f. Aejmelaeus (1831-1905)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 16 År: 1896-1902
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

89. Avsändare: Hallberg, Maja
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

90. Avsändare: Jack, Johan Rudolf Richard (-)
Jack, Selma Lovisa f. Ståhlberg (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1907
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)
  Anmärkning: Kondoleans med anledning av Fredrik Levonius död.

91. Avsändare: Knorring, Thyra von
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

92. Avsändare: Levin, Therese
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1907
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

93. Avsändare: Levón, Ellen Anita f. Sarén (1900-1969)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 6 År: 1922-1926
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

94. Avsändare: Levón, Ellen Anita f. Sarén (1900-1969)
Sarén, Edith Augusta f. Levonius (1873-1951)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1923-1924
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

95. Avsändare: Levonius, Erika (1837-1915)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev Antal: 10 År: 1895-1911
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

96. Avsändare: Levonius, Jakob Axel
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

97. Avsändare: Levonius, Jakob Axel (-)
Levonius, Eva f. Aejmelaeus m.fl. (-)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, telegram Antal: 3 År: 1907-1921
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

98. Avsändare: Levonius, Jennie f. Bolander (1888-1936)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 6 År: 1911-1913
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

99. Avsändare: Levonius, John Fredrik (1870-1920)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 5 År: 1901-1903
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

100. Avsändare: Levonius, Karl Verner (1880-1937)
Levonius, Jennie f. Bolander (1888-1936)
  Mottagare: Levonius, Augusta Henriette f. Aejmelaeus (1841-1927)
  Typ: brev (odat.) Antal: 6 År: 1911-1919
  Samling: Levonius - Sarén 7 (Esko 2:1)

Följande 50 träffar