[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Tigerstedt, Örnulf') gav 1331 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Fagerlund, Dagmar C.F. (Dascha) f. Tigerstedt tid. g. Blomqvist
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

52. Avsändare: Fagersta bruks aktiebolag
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

53. Avsändare: Fagersta bruks aktiebolag
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1961
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Sven Skoglund

54. Avsändare: Fagersta bruks aktiebolag
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1957
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm P.E. Wretblad

55. Avsändare: Fahlcrantz & Gumaelius bokförlag
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1944
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Alrik Hummel-Gumaelius

56. Avsändare: Favre, Anna
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

57. Avsändare: Finland-Hamburg Befraktningskontor Ab, Helsingfors
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

58. Avsändare: Finlands ambassad, Stockholm
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1960-1961
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

59. Avsändare: Finlands Rundradio Ab
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1934
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

60. Avsändare: Finlands Rundradio Ab
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1932-1934
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Lars Nyberg

61. Avsändare: Finska Sågverksägareföreningen
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, bilaga Antal: 1 År: 1944
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Från Finska Sågverksägareföreningen till Max Hanemann.

62. Avsändare: Folkbildningsförbundets föreläsningsbyrå
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1958-1959
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Astrid Gripe

63. Avsändare: Folkbildningsförbundets föreläsningsbyrå
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 4 År: 1961
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Ingrid Philipsen

64. Avsändare: Folkbildningsförbundets föreläsningsbyrå
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1960
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm A. Wahlström

65. Avsändare: Fontell, Fr. (Tisne)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, kuvert Antal: 1 År: 1919
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

66. Avsändare: Foto-Specialisten, Strängnäs
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

67. Avsändare: Frenckelska Tryckeriet Ab
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Henning Mikander

68. Avsändare: Funtek-Snellman, Gemma
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

69. Avsändare: Författareföreningens styrelse, Helsingfors
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Cirkulär Antal: 1 År: 1960
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

70. Avsändare: Gefwert, Caj (-)
Gefwert, Birgit (Bibbi) f. Lagerspetz (-)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

71. Avsändare: Gernhardt, Robert
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

72. Avsändare: Gerstle, Fritz
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

73. Avsändare: Giertz, Bo
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, teckning, Antal: 3 År: 1934
brevfragment Antal: År:
(odat.) Antal: År:
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Sveriges kristliga gymnasiströrelse.

74. Avsändare: Granfelt, Hjalmar
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1955
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

75. Avsändare: Granit, J.M.
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1919
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

76. Avsändare: Granroth, Ale
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1937
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

77. Avsändare: Gripenberg, Bertel
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 40 År: 1930-1939
(odat.) Antal: År:
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

78. Avsändare: Gripenberg, Erwin
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1955
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

79. Avsändare: Gripenberg, Hanna f. Brummer
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

80. Avsändare: Grönvall, Helene f. Taube
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1925
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

81. Avsändare: Gudnitz, Fred
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1958
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

82. Avsändare: Gummerus, Edvard (Edi)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1954
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

83. Avsändare: Gylphe, Ernest (Ernesto)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, bilaga Antal: 2 År: 1932
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

84. Avsändare: Gylphe, Greta
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 1 (Vån.II2:M:5)

85. Avsändare: Hackman, Christina f. Tigerstedt
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1949-1959
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

86. Avsändare: Hackman, Herrick
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 6 År: 1952-1960
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

87. Avsändare: Halden, Anna-Lena
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1960
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

88. Avsändare: Halm, Hans (-)
Halm, Brita (-)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

89. Avsändare: Hartman, Harpert
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1937-1938
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

90. Avsändare: Heinonen, Gunvor f. Vaenerberg
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brevfragment Antal: 1 År:
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

91. Avsändare: Tigerstedt, Örnulf
  Mottagare: Heinonen, Johannes (-)
Heinonen, Gunvor f. Vaenerberg (-)
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1940-1941
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

92. Avsändare: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1962
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Gunnar Bäck

93. Avsändare: Helsingfors universitetsbibliotek
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Gm Eino Nivanka

94. Avsändare: Hemmer, Jarl (1893-1944)
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1933-1934
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

95. Avsändare: Hemmer, Saga f. Söderman
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1938
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

96. Avsändare: Henningsson, Per
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1961
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

97. Avsändare: Hildebrandt, O.
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1943
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

98. Avsändare: Hintze, Anna (Annu) f. Lindebäck
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

99. Avsändare: Hintze, Bertel
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev (odat.) Antal: 41 År: 1915-1934
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)

100. Avsändare: Hiort af Ornäs, Brita
  Mottagare: Tigerstedt, Örnulf
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Tigerstedt, Örnulf 2 (Vån.II2:M:5)
  Anmärkning: Vecko-Journalen.

Följande 50 träffar