[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Söderhjelm, Kai) gav 356 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Fadderortsverksamheten Finland (-)
Sverige, centralförbundet för (-)
(Lauri Merivirta) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1956-1959
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Fadderortsverks. (brevkopior) 1956 (2)

52. Avsändare: Femina
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1966
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

53. Avsändare: Finlands barnboksinstitut (-) Tammerfors
(Hannele Timola) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1992
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Finlands barnboks inst. (brevkopia) 1992 (1)

54. Avsändare: Finlandssvenskar i Västerbergslagen (-)
(Elise o. Pär Kulla) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1994
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Finlsv. i Västerbergsl. (brevkopior, uppdragsredovisning)1994 (6)

55. Avsändare: Finlandssvenskarnas riksförbund i (-) Stockholm
Sverige (Fris) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev, tidningsklipp Antal: 2 År: 1994
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Fris (brevkopior) 1991-94 (2)

56. Avsändare: Folket i Bild (FIB), redaktionen Stockholm
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1948
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

57. Avsändare: Forsgren, Elsa
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till EF (brevkopia) 1958 (1)

58. Avsändare: Forum, bokförlaget ab (Adam Helms)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1954
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

59. Avsändare: Freje, Curt-Henry (Tre Tryckare)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1956
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till C-HF (brevkopior) 1956 (2)

60. Avsändare: Författar förlaget Stockholm
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1978
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

61. Avsändare: Försvarsstaben, (-)
personalvårdsavdelningen (-)
(Britta Ersman) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Försvarsstaben (brevkopia) 1958 (1)

62. Avsändare: Gebers, Hugo förlag ab
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1942-1948
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

63. Avsändare: Gehlin, Jan
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1972-1993
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till JG (brevkopia) 1993 (1)

64. Avsändare: Georg Bitter Verlag
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1973-1977
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till GB Verlag (brevkopior) 1974-76 (2)

65. Avsändare: Gerland, Josef
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

66. Avsändare: Gunnarsson, Rune
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1983
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

67. Avsändare: Gustafsson, Ingemar
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1987
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

68. Avsändare: Göteborgs författarsällskap
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1993
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Gtbg förf.sällskap (brevkopia, bilaga) 1994 (1)

69. Avsändare: Göteborgs Handels- och (-)
Sjöfartstidning (Göran O. Eriksson, (-)
Henrik Sandblad) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 10 År: 1949-1958
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Gtbgs Handels- o. Sjöfartstidn. (brevkopior) 1955-58 (5)

70. Avsändare: Göteborgs kommun, servicekontoret
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1983
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Gtbgs kommun (brevkopia) 1985 (1)

71. Avsändare: Göteborgs Posten
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1990-1992
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till GP (brevkopior) 1990-91 (2)

72. Avsändare: Göteborgs stadsbibliotek (-)
(Margaretha Dahlström) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1991
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS anteckningslapp ang. Gtbgs stadsbibl. (1)

73. Avsändare: Göteborgstidningen
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1950
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

74. Avsändare: Hagliden, Sten
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1959
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

75. Avsändare: Hakers, Sven o. Rolf Eknefeldt
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1958-1959
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till SH o. RE (brevkopior) 1958-59 (2)

76. Avsändare: Hallands författarsällskap (-)
(Ingela Strandberg) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1977
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Hallands förf.sällskap (brevkopia) 1977 (1) och KS (å Hallands förf.sällskaps vägnar) till biblioteken i Halland (brevkopia) 1976 (1)

77. Avsändare: Halldén, Ruth
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1979-1982
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

78. Avsändare: Hanno, Uno
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1954-1955
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

79. Avsändare: Hedén, Birger
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1983
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till BH (brevkopior) 1983 (2)

80. Avsändare: Hedfeldt, Erik
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

81. Avsändare: Helsingfors universitetsbibliotek
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1971
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Hfors uni.bibliotek (brevkopia) 1971 (1)

82. Avsändare: Hjelmgren, Ellen
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1992
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

83. Avsändare: Holmedal, Sigrun
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1988
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även Ks till SH (brevkopior) 1988 (2)

84. Avsändare: Horisont, kulturtidskriften (-)
(Sven-Erik Klinkmann, (-)
Catharine östman) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1988-1989
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Horisont (brevkopior) 1988-89 (5)

85. Avsändare: Hufvudstadsbladet (Ebba Elfving)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev, visitkort Antal: 2 År: 1978-1978
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Hbl (brevkopior) 1978-88 (2)

86. Avsändare: Hägglund, Kent
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1990
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till KH (brevkopia) 1990 (1)

87. Avsändare: Hälsingborg, stadsteatern
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Hälsingborg stadsteater (brevkopia) 1947 (1)

88. Avsändare: Härneman, Lars
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1994
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS o. Inga Brita Söderhjelm till LH (brevkopia) 1994 (1)

89. Avsändare: Idun, tidningen Stockholm
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1948-1954
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Idun (brevkopia) 1954 (1)

90. Avsändare: Immigrant-institutet (-) Borås
(Miguel Benito) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev, förteckning Antal: 1 År: 1989
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Immigrant-inst. (brevkopia) 1989 (1)

91. Avsändare: Inspektören för de svenskspråkiga (-)
biblioteken (Barbro Boldt) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1957
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

92. Avsändare: Internationale Jugendbibliothek (-) München
(Walter Scherf) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1966
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Internationale Jugendbibl. (brevkopia) 1966 (1)

93. Avsändare: Jacobsson, Gun
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1979-1992
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till GJ (brevkopior) 1979-86 (2)

94. Avsändare: Jeppsson, Ann-Lis
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1982
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till A-LJ (brevkopia) 1981 (1)

95. Avsändare: Jusinski, Ingrid
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1982
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till IJ (brevkopia) 1982 (1)

96. Avsändare: Kannila, Helle (-)
(Suomen kirjastoseura, (-)
Kirjastolehti) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1954-1955
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till HK (brevkopior) 1954-55 (2)

97. Avsändare: Kiruna stadsbibliotek (-)
(Marianne Hedman m.fl.) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Utdrag ur protokoll Antal: 2 År: 1953-1959
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Kiruna stadsbibliotek (brevkopia) 1953 (1)

98. Avsändare: Kiruna-tidningen (-)
(John-Ivar Larsson) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Post-it svarslapp Antal: 1 År:
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Kiruna-tidningen (brevkopia) 1996 (1)

99. Avsändare: Kjellin, Gunnar
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev + KS svar Antal: 1 År: 1957
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)

100. Avsändare: Kommunernas pensionsanstalt (-)
(Ulla Wannbäck) (-)
  Mottagare: Söderhjelm, Kai
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1985
  Samling: Söderhjelm, Kai 2 (C:4)
  Anmärkning: Även KS till Kommunernas pa (brevkopia) 1985 (1)

Följande 50 träffar