[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Jacobsson, Alfred') gav 291 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Jacobsson, Oscar
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, kort Antal: 31 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

52. Avsändare: Kauranen, Helmi
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

53. Avsändare: Keirkner, Lydia
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

54. Avsändare: Kreuger, Sten
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 11 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

55. Avsändare: Kumlin, T.E.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

56. Avsändare: Köhler, Volter
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 2 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

57. Avsändare: Landtman, Alice f. Junnelius (1882-1963)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 12 År: 1924-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

58. Avsändare: Landtmann, Gunnar
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, kort Antal: 10 År: 1925-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

59. Avsändare: Lucander, Harry m.fl.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

60. Avsändare: Lucander, Maud f.Jacobsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

61. Avsändare: Lybeck, Marita f.Hahl
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 4 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

62. Avsändare: Lönnblad, familjen
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

63. Avsändare: Mackie, W. (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, kort, telegram Antal: 9 År: 1921-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

64. Avsändare: Monnberg, J.Gustaf
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1924-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

65. Avsändare: Monnberg, Thyra f.Hahl
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

66. Avsändare: Möller, Allan
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

67. Avsändare: Neame, familjen (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: telegram Antal: 12 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

68. Avsändare: Neame, Ada
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

69. Avsändare: Neame, A. Eleanor
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1931
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

70. Avsändare: Neame, G.H.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1924-1927
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

71. Avsändare: Neame, Lionel
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 5 År: 1923-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

72. Avsändare: Neame, Nellie
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

73. Avsändare: Neame, Vincent
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

74. Avsändare: Neovius, Arthur
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

75. Avsändare: Niemann, Margit
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1926-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

76. Avsändare: Norstedt, Claes (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

77. Avsändare: Numers, Eleni von f.Sundwall
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, kort (odat) Antal: 2 År: 1927
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

78. Avsändare: Numelin, Anna f.Sourander (-)
Numelin, Ragnar (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

79. Avsändare: Nyberg, Karl Alfred
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

80. Avsändare: Nygren, Otto
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

81. Avsändare: Nystén, Margit f.Jacobsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1923-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

82. Avsändare: Palme, Sven (1854-1934)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

83. Avsändare: Pikkarainen, Rita-Marion f.Stenbock
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

84. Avsändare: Prado, Elna de f.Kurtén
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

85. Avsändare: Rettig, Hans von (-)
Rettig, Edith von f.Svensson (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1926
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

86. Avsändare: Rettig, Henning von (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

87. Avsändare: Reuter, Dora f.Collan
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1924-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

88. Avsändare: Roman, Svea f.Spiik
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

89. Avsändare: Rosenlew, Werner & Wisen (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

90. Avsändare: Rundman, Mauritz
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

91. Avsändare: Ruth, Fanny f.Standertskjöld
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

92. Avsändare: Sandelin, Helena f.Ridderstad (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort, kort (odat) Antal: 5 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

93. Avsändare: Sarlin, Emil
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

94. Avsändare: Schauman, Georg (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

95. Avsändare: Schauman, Gustaf (-)
Schauman, Mary f.Snellman (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 6 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

96. Avsändare: Schmidt, Helga (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

97. Avsändare: Snellman, August
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 44 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

98. Avsändare: Snellman, Lucy f.Helenius
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

99. Avsändare: Sonné, Mathilda (Matty)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

100. Avsändare: Stadius, Karin f.Blomberg m.fl.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Tackkort Antal: 1 År:
  Samling: Jacobsson, Alfred 3 (Vån.II2:E:2)

Följande 50 träffar