[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Lybeck, Mikael) gav 171 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet (Ragnar A. Fleege) Göteborg
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1922
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

52. Avsändare: Rudnev, Andrej
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kort (odat.) Antal: 7 År: 1906-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

53. Avsändare: Rørdam, Valdemar (-)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 7 År: 1911-1922
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

54. Avsändare: Schalin, Zachris
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: fotografi Antal: 1 År: 1924
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

55. Avsändare: Schauman, Georg m.fl.
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

56. Avsändare: Schildt, Runar (1888-1925)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 6 År: 1916-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

57. Avsändare: Sederholm, J.J.
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1915
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

58. Avsändare: Siwertz, Sigfrid (1882-1970)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

59. Avsändare: Skandinavisk Teater Bureau (Henrik Hennings) Charlottelund, Danmark
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort Antal: 4 År: 1913
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

60. Avsändare: Snoilsky, Carl (1841-1903)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 7 År: 1888-1898
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Mikael Lybeck till Carl Snoilsky (4 brevkopior 1891-1895)

61. Avsändare: Stjernstedt, Marika (1875-1954)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1914
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

62. Avsändare: Strengell, Gustaf
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1914
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

63. Avsändare: Stråhle, Lennart
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1922
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

64. Avsändare: Sveriges Dramatiska Författares Förening (Olof Dahlberg) Stockholm
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1918
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

65. Avsändare: Söderhjelm, Henning (1888-1967)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

66. Avsändare: Söderhjelm, Torsten
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

67. Avsändare: Söderhjelm, Werner
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 3 År: 1914-1920
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

68. Avsändare: Tegnér, Alice f. Sandström
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort (odat.) Antal: 3 År: 1914
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

69. Avsändare: Thesleff, Greta f. von Frenckell
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

70. Avsändare: Thurman, Johan August
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1909
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

71. Avsändare: Topelius, Zachris
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

72. Avsändare: Törnudd, Alvar
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1903-1909
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

73. Avsändare: Vaenerberg, Julie
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1909
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

74. Avsändare: Vasa Nation, Helsingfors Universitet (Evert Ekroth)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

75. Avsändare: Vasenius, Valfrid
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1896-1916
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

76. Avsändare: Waseniuska bokhandeln A.B. Helsingfors
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

77. Avsändare: Wengberg, Anna och Hilma
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 3 År: 1918-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

78. Avsändare: Westermarck, Edvard
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1913-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

79. Avsändare: Wichmann, V.K.E. (Gånge Rolf)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

80. Avsändare: Willebrand, Reinhold F. von
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kort Antal: 8 År: 1905-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

81. Avsändare: Wählin, Karl
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

82. Avsändare: Berg, Siv G:son
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark (-)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1929
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

83. Avsändare: Berndtson, Axel (1858-1937)
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1927
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

84. Avsändare: Blanche Teatern (H. Roeck Hansen) Stockholm
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 5 År: 1927-1928
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

85. Avsändare: Bonniers förlag (Ebba von Dardel) Stockholm
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1953
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Nils Lybeck till Bonniers (1 brevkoncept) 1953. Louise Lybeck till Bonniers (1 odat. brevkoncept). Bonniers (Albert Bonnier) (1 brev 1937) till Söderström & Co., förlag.

86. Avsändare: Dyhr, Lotte
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brevkort Antal: 2 År: 1930-1931
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

87. Avsändare: Fangen, Solveig f. Brandt-Nielsen
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: tackkort Antal: 1 År: 1946
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

88. Avsändare: Finlands rundradio (Karin Mandelstam) Helsingfors
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1953
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

89. Avsändare: Finlands Svenska Författareförening Helsingfors
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

90. Avsändare: Florström, K.J.
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

91. Avsändare: Forum, bokförlag (Gunvor Grenholm) Stockholm
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1951
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Nils Lybeck till Forum (2 brevkoncept 1951)

92. Avsändare: Gripenberg, Bertel
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

93. Avsändare: Hallström, Per
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

94. Avsändare: Hasselblatt, Emil
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: visitkort Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

95. Avsändare: Hedström, Einar (Mikael Lybeck kommittén) Nykarleby
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev, kortbrev, telegram Antal: 4 År: 1951
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

96. Avsändare: Hellström, Torkel
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1937
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

97. Avsändare: Hildén, Henrik
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

98. Avsändare: Hirn, Karin f. Åberg
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 2 År: 1928-1930
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

99. Avsändare: Hirn, Yrjö (-)
Hirn, Karin f. Åberg (-)
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

100. Avsändare: Hollmérus, Ragnar (-)
Hollmérus, Margit f. von Willebrand (-)
  Mottagare: Lybeck, Louise f. Sanmark
  Typ: brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 8 (Vån.II2:M:2)

Följande 50 träffar