[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Gadolin, släkten) gav 1366 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Klinckowström, Emilia f. Haasse
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1867
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

52. Avsändare: Lerche, Fr.
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1860
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

53. Avsändare: Lorentzen, Auguste
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1860
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

54. Avsändare: Nordenstam, Johan Mauritz
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1858
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

55. Avsändare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 8 År: 1878-1884
telegram Antal: År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

56. Avsändare: Nybom, Johan
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

57. Avsändare: Procopé, Alexandrine f. Jurenjeff
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

58. Avsändare: Procopé, Victor
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

59. Avsändare: Rahn, Minna
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

60. Avsändare: Ramsay, Charlotta Johanna Maria (-)
(tidigare gift Aminoff) (-)
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

61. Avsändare: Rokassovskij, Alexander
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

62. Avsändare: Rokassovskij, Elisa
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 2 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

63. Avsändare: Rotkirch, Augusta f. Armfelt
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

64. Avsändare: Snellman, Minne f. von Trapp
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

65. Avsändare: Streng, Emma f. Alfthan
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

66. Avsändare: Topelius, Nadine f. Kiseleff (1860-1927)
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

67. Avsändare: Traubenberg, A.
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

68. Avsändare: Weber, Sofie
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

69. Avsändare: Wert, Elisa
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1891
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

70. Avsändare: Winter, A.
  Mottagare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

71. Avsändare: Alfthan, Otto von (1859-1884)
  Mottagare: Alfthan, Max
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

72. Avsändare: Alfthan, Anton von
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

73. Avsändare: Alfthan, Georg von
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1881-1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

74. Avsändare: Alfthan, Georg Edvard von
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1882
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

75. Avsändare: Alfthan, Kristian Axel von (1864-1919)
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

76. Avsändare: Alfthan, Mathilda von f. Geschwend (1832-1893)
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 7 År: 1883-1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

77. Avsändare: Alfthan, Max von
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

78. Avsändare: Durchman, Oskar
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

79. Avsändare: Fabritius, Reinhold o. (-)
Augusta f. von Wright (-)
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

80. Avsändare: Forstén, August
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

81. Avsändare: Lindegrén, Arthur
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

82. Avsändare: Lönnqvist, K.
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

83. Avsändare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

84. Avsändare: Nordqvist, Oskar
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

85. Avsändare: Schönberg, Gustaf
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

86. Avsändare: Stenius, Emil Wilhelm
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

87. Avsändare: Tolvanen, Lovisa
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

88. Avsändare: Uggla, Peter Johan (Petter)
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 3 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

89. Avsändare: Åberg, Elias
  Mottagare: Alfthan, Otto von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

90. Avsändare: Alfthan, Otto von (1859-1884)
  Mottagare: Alfthan, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

91. Avsändare: Alfthan, Otto von (1859-1884)
  Mottagare: Dippell, Dagmar f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1882-1883
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

92. Avsändare: Borenius, Alice f. Nervander
  Mottagare: Dippell, Dagmar f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

93. Avsändare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan m.fl.
  Mottagare: Dippell, Dagmar f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

94. Avsändare: Alfthan, Carl von
  Mottagare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

95. Avsändare: Alfthan, Ingeborg von (1868-1946)
  Mottagare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 26 År: 1894-1900
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

96. Avsändare: Dippell, Dagmar f. von Alfthan
  Mottagare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

97. Avsändare: Krohn, Ilmari
  Mottagare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1897
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

98. Avsändare: Lagerwall, Elise (Isa) f. Gadolin (1862-1941)
  Mottagare: Nordqvist, Ebba f. von Alfthan
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1895
  Samling: Gadolin, släkten 1 (J:6)

99. Avsändare: Alfthan, Elise von f. Alfthan
  Mottagare: Alfthan, Ingeborg von (1868-1946)
  Typ: Brev, brevkort Antal: 47 År: 1915-1922
  Samling: Gadolin, släkten 2 (J:6)

100. Avsändare: Alfthan, Else
  Mottagare: Alfthan, Ingeborg von (1868-1946)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Gadolin, släkten 2 (J:6)

Följande 50 träffar