[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Rettig, Fredric von') gav 68 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Senaten, Ecklesiastik-expeditionen
  Mottagare: Kommittén för återställande af Åbo domkyrkas fornminnen
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1894
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

52. Avsändare: Sevón, Oscar
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

53. Avsändare: Sirén, Osvald
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1900
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

54. Avsändare: Nylander, K.U.
  Mottagare: Sirén, Osvald
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1900
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

55. Avsändare: Snellman, Julia
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1907
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

56. Avsändare: Åbo stads historiska museum
  Mottagare: Spåre, Gunnar
  Typ: Kvitto Antal: 1 År: 1909
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

57. Avsändare: Stolpe, Hjalmar
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1876
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

58. Avsändare: Tikkanen, Johan Jakob
  Mottagare: Åbo stads historiska museum, styrelsen
  Typ: Brev (odat) Antal: 1 År:
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

59. Avsändare: Upmark, Gustaf
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1898
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

60. Avsändare: Uppsala universitetsbibliotek
  Mottagare: Åbo stads historiska museum, styrelsen
  Typ: Tacksägelse Antal: 2 År: 1892-1901
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

61. Avsändare: Waenerberg, Thorsten
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1893
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

62. Avsändare: Waenerberg, Thorsten
  Mottagare: Åbo stads historiska museum, styrelsen
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1893-1898
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

63. Avsändare: Weckman, Bertha
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

64. Avsändare: Wendt, Ernst von
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1908-1911
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

65. Avsändare: Westermarck, Edvard
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev (odat) Antal: 2 År: 1911
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

66. Avsändare: Wrede, Karl August
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev, kvitto Antal: 2 År: 1899
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

67. Avsändare: Västfinska avdelningen
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1876
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)

68. Avsändare: Österman, G. Bernhard
  Mottagare: Rettig, Fredric von
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1899
  Samling: Rettig, Fredric von 1 (D:4)