[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Gripenberg, Bertel) gav 662 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Bohlin, Solveig
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1933
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

52. Avsändare: Boijer, A.E. (-)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1933
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

53. Avsändare: Boijer, G.W.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1930-1941
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

54. Avsändare: Bojer, Johan
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1903
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

55. Avsändare: Boldt, Charles Emil (-)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1905
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

56. Avsändare: Boltenhagen, Bruno von
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1933
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

57. Avsändare: Bonsdorff, Hjalmar von
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1930-1939
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

58. Avsändare: Brown, Oscar C.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1924
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

59. Avsändare: Büsing, Hans Carl
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1933
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

60. Avsändare: Bäck, Carl A.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

61. Avsändare: Bäck, J.Im.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

62. Avsändare: Bärlund, Axel Ludvig
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1931
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

63. Avsändare: Börjesson, Börje
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1940
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)
  Anmärkning: Björck & Börjesson

64. Avsändare: Börjesson, Karl
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1940
  Samling: Gripenberg, Bertel 1 (Vån.II2:O:1)

65. Avsändare: Cable, John
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

66. Avsändare: Carossa, Hans
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1942
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

67. Avsändare: Castegren, V.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1905
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

68. Avsändare: Castegren, V.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1905
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

69. Avsändare: Castrén, Gunnar
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1925-1928
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

70. Avsändare: Castrén, Kaarlo
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

71. Avsändare: Castrén, Klaus
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1944
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

72. Avsändare: Cedercreutz, Axel
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev (odat) Antal: 4 År: 1903-1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

73. Avsändare: Cederhvarf, Björn
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

74. Avsändare: Churchill, Winston
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1935
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)
  Anmärkning: gm WC:s privatsekreterare Violet Pearman.

75. Avsändare: Claesson, Åke (1889-1967)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

76. Avsändare: Colliander, Ina f.Behrsen
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

77. Avsändare: Colliander, Tito (1904-1989)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev, brevkort Antal: 28 År: 1928-1947
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

78. Avsändare: Colliander, Stig
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

79. Avsändare: Collin, H.F.
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

80. Avsändare: Coppet, Maurice de (1868-1930)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1927-1929
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

81. Avsändare: Coppet, Y.M. de f.Hofman
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1932-1940
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

82. Avsändare: Cossel, Lawrence (?)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1927
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

83. Avsändare: Cronwall, Alice (1892-1959)
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

84. Avsändare: Cygnel, Matts
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1944
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

85. Avsändare: Dahl, Hjalmar
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 7 År: 1940-1943
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

86. Avsändare: Dahl, Anna
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

87. Avsändare: Dahlberg, Gunnar
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1897
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

88. Avsändare: Dahlberg, Ragnar
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1940
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

89. Avsändare: Danström, Carl
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1915
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

90. Avsändare: Darius, Anna
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1933
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

91. Avsändare: De Pont, Klaus
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

92. Avsändare: Deutsche Akademie München
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1938-1939
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

93. Avsändare: Deutsche Allgemeine Zeitung
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1940
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

94. Avsändare: Diktonius, Elmer
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1943-1946
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

95. Avsändare: Dilot, Håkan
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1943
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

96. Avsändare: Donner, Kai
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1927
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

97. Avsändare: Edelfelt, Albert
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev (odat) Antal: 8 År: 1902-1904
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

98. Avsändare: Edelfelt, Anna Elise (Ellan) f.de la Chapelle
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1905
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

99. Avsändare: Egeberg, Carsten
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1916
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

100. Avsändare: Ehrensvärd, Augustin
  Mottagare: Gripenberg, Bertel
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Gripenberg, Bertel 2 (Vån.II2:O:1)

Följande 50 träffar