[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the query results in 96 hits


 1. Acceleratorlaboratoriet (394)
 2. Bioteknikcentret (5)
 3. Datacentralen (4)
 4. Donnerska institutet (25)
 5. Ekonomisk-geografiska institutionen (91)
 6. Emeritus (20)
 7. Engelska institutionen (167)
 8. Etnologiska institutionen (195)
 9. Filosofiska institutionen (137)
 10. Finska institutionen (177)
 11. Folkloristiska institutionen (100)
 12. Fortbildningscentralen (2)
 13. Franska institutionen (4)
 14. Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap) (3)
 15. Franska och klassiska institutionen (franska) (2)
 16. Franska och klassiska institutionen (klassiska delen) (8)
 17. Förbränningskemiska forskargruppen (585)
 18. Företagsekonomiska institutionen (234)
 19. Förvaltningsämbetet (1)
 20. Geologisk-mineralogiska institutionen (38)
 21. Historiska institutionen (335)
 22. Institute for Advanced Management Systems Research (138)
 23. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (47)
 24. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning (3)
 25. Institutet för kvinnoforskning (34)
 26. Institutet för mänskliga rättigheter (4)
 27. Institutionen för allmän språkvetenskap (6)
 28. Institutionen för analytisk kemi (438)
 29. Institutionen för anläggningsteknik (182)
 30. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik (92)
 31. Institutionen för biokemi och farmaci (414)
 32. Institutionen för biokemi och farmakologi (4)
 33. Institutionen för biologi (906)
 34. Institutionen för biologi och farmaci (2)
 35. Institutionen för exegetik (249)
 36. Institutionen för fysik (476)
 37. Institutionen för fysikalisk kemi (588)
 38. Institutionen för geologi och mineralogi (145)
 39. Institutionen för informationförvaltning (2)
 40. Institutionen för informationsbehandling (264)
 41. Institutionen för informationsförvaltning (16)
 42. Institutionen för kemisk träförädlingskemi (1)
 43. Institutionen för kemisk träförädlingsteknik (112)
 44. Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi (182)
 45. Institutionen för lärarutbildning (510)
 46. Institutionen för offentlig förvaltning (210)
 47. Institutionen för oorganisk kemi (198)
 48. Institutionen för organisk kemi (284)
 49. Institutionen för papperskemi (119)
 50. Institutionen för pedagogik (57)
 51. Institutionen för reglerteknik (278)
 52. Institutionen för samhällsvetenskaper (29)
 53. Institutionen för skogsprodukternas kemi (238)
 54. Institutionen för specialpedagogik (29)
 55. Institutionen för systematisk teologi (205)
 56. Institutionen för teknisk kemi (261)
 57. Institutionen för teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik (93)
 58. Institutionen för teknisk polymerkemi (156)
 59. Institutionen för vårdvetenskap (158)
 60. Institutionen för värmeteknik (321)
 61. Klassiska institutionen (13)
 62. Klassiska institutionen (allmän språkvetenskap) (3)
 63. Klassiska institutionen (klassiska delen) (13)
 64. Konsthistoriska institutionen (73)
 65. Konstvetenskapliga institutionen (19)
 66. Kurscentralen (4)
 67. Litteraturvetenskapliga institutionen (161)
 68. Matematiska institutionen (260)
 69. Musikvetenskapliga institutionen (63)
 70. Nationalekonomiska institutionen (226)
 71. Parasitologiska institutet (154)
 72. Pedagogiska institutionen (57)
 73. Psykologiska institutionen (334)
 74. Religionshistoriska institutionen (38)
 75. Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik) (40)
 76. Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria) (37)
 77. Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) (44)
 78. Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) (62)
 79. Ryska institutionen (67)
 80. Rättsvetenskapliga institutionen (3)
 81. Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt) (13)
 82. Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt) (307)
 83. Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt) (82)
 84. Sjöhistoriska museet (18)
 85. Skärgårdsinstitutet (5)
 86. Socialpolitiska institutionen (108)
 87. Sociologiska institutionen (130)
 88. Språktjänst (6)
 89. Statistiska institutionen (100)
 90. Statsvetenskapliga institutionen (210)
 91. Statsvetenskapliga sektionen (16)
 92. Svenska institutionen (129)
 93. Tyska institutionen (39)
 94. Utvecklingspsykologi (67)
 95. Vasa övningsskola (3)
 96. Åbo Akademis bibliotek (126)