[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen projektkod=3482 gav 2 träffar


1. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Semantisk ekvivalens mellan finska och svenska och lexikala fel i finskan hos svenskspråkiga till följd av inekvivalens / Maija Grönholm.
- Ingår i: Proceedings of the thirteenth Scandinavian conference of linguistics / edited by Lars Heltoft and Harmut Haberland. - Roskilde : Department of languages and culture, Roskilde university, cop. 1996, s. 395-406. Kongress: Scandinavian conference of linguistics (13: 1992: Roskilde).
ISBN 87-90132-12-2
2. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Språkbadsforskning i Finland / Maija Grönholm.
- Ingår i: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 1, s. 21-23.