[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=3451 results in 2 hits


1. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats / av Eva Malmberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1995. - v, 433 s. : ill., diagr., tab.. Diss. : Åbo Akademi. Summary.
ISBN 952-9616-54-6
2. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Mjuk systemmetodologi i teori och praktik / Eva Malmberg.
- In: Slöjdkompetens i nordisk kultur : bidrag av forskarnätverk 1995 : del 1 / red. Linnéa Lindfors och Juhani Peltonen. - [Vasa] : NordFo, 1995, s. 85-103. - (Techne serien : forskning i slöjdpedagogik. B, ISSN 1238-9498 ; 1).
ISBN 952-90-7156-6