[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=3482 results in 2 hits


1. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Semantisk ekvivalens mellan finska och svenska och lexikala fel i finskan hos svenskspråkiga till följd av inekvivalens / Maija Grönholm.
- In: Proceedings of the thirteenth Scandinavian conference of linguistics / edited by Lars Heltoft and Harmut Haberland. - Roskilde : Department of languages and culture, Roskilde university, cop. 1996, s. 395-406. Kongress: Scandinavian conference of linguistics (13: 1992: Roskilde).
ISBN 87-90132-12-2
2. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Språkbadsforskning i Finland / Maija Grönholm.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 1, s. 21-23.