[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=4703 results in 5 hits


1. Lindfors, Linnéa / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen / Linnéa Lindfors. - [Vasa] : [Åbo Akademi], 1997. - 203 s. : ill. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 14). Del 4 : Positionsbestämning av slöjdpedagogisk forskning : analyser av lärdomsprov vid Åbo Akademi. Abstract: Sloyd education in the cultural struggle : determining the position of sloyd pedagogical research.
ISBN 952-12-0010-3
2. Malmberg-Tulonen, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen : Del 3 : Skolslöjdens betydelse ur elevperspektiv : en lokal undersökning / Eva Malmberg-Tulonen. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 79 s. : ill., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 19). Övrig titel: Skolslöjdens betydelse ur elevperspektiv.
ISBN 951-650-622-4
3. Nygren-Landgärds, Christina / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Fotboll och bandknytning - två sidor av samma sak / Christina Nygren-Landgärds.
- In: Slöjdforum, ISSN 0346-0509, (1997) 5, s. 31-33.

4. Nygren-Landgärds, Christina / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen / Christina Nygren-Landgärds. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 137, [5] s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 15). Del 6 : Det tänkta och det upplevda undervisningsämnet : en studie om undervisning i slöjdpedagogik.
ISBN 952-12-0024-3
5. Porko, Mia / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Craft education in the cultural struggle / Mia Porko. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997. - 62 s. : ill. - (Reports from the Faculty of Education / Åbo Akademi University ; no. 2). Part 5 : Students' conceptions of sloyd in the comprehensive school : an attempt to apply the phenomenographic method in research on sloyd education. Abstrakt: Slöjdfostran i kulturkampen.
ISBN 951-650-990-8