[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=8154 results in 3 hits


1. Ingström, Pia / Litteraturvetenskapliga institutionen / Project
  Hemmet, rummet och revolten : studier i litterärt gränsöverskridande / Pia Ingström, Kristina Malmio, Maria Österlund. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 284 s.
ISBN 951-650-881-2
2. Malmio, Kristina / Litteraturvetenskapliga institutionen / Project
  Hemmet, rummet och revolten : studier i litterärt gränsöverskridande / Pia Ingström, Kristina Malmio, Maria Österlund. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 284 s.
ISBN 951-650-881-2
3. Österlund, Maria / Litteraturvetenskapliga institutionen / Project
  Hemmet, rummet och revolten : studier i litterärt gränsöverskridande / Pia Ingström, Kristina Malmio, Maria Österlund. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 284 s.
ISBN 951-650-881-2