[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=8464 results in 4 hits


1. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap / Project
  Kvinnans upplevelse av hälsa under slutet av graviditeten / T. Bondas-Salonen.
- In: Kätilölehti = Tidskrift för barnmorskor, ISSN 0022-9415, (1996) 3, s. 18-21.

2. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap / Project
  Potilaan maailman tutkiminen lähtökohtana hyvälle hoidolle / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, (1995) 8, s. 4-6.

3. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap / Project
  Understanding the world of the patient, the suffering human being : the new clinical paradigm from nursing to caring / Katie Eriksson.
- In: Advanced practice nursing quarterly, ISSN 1080-4293, 3 (1997) 1, s. 8-13.

4. Kasén, Anne / Institutionen för vårdvetenskap / Project
  Vårdrelationen som berättelse och förbindelse : en begreppsanalytisk upptäckt / A. Kasén.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1996) 4, s. 175-183.