[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=K1612 results in 7 hits


1. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Antroposofia ja länsimainen hengentiede / Tomas Mansikka.
- In: Takoja : antroposofinen kulttuurilehti, ISSN 1239-3142, (1995) 2, s. 30-31.

2. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Om Salomos visdom och vidskepelse / Tomas Mansikka.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1995) 2, s. 9-17. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

3. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Om utomjordingar och övermänniskor / Tomas Mansikka.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 5, s. 14-18. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

4. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Paracelsuksen vaikutus Suomessa / Tomas Mansikka.
- In: Takoja : antroposofinen kulttuurilehti, ISSN 1239-3142, (1995) 2, s. 32.

5. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Den religionsfientliga humanismen / Tomas Mansikka.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1995) 1, s. 19-23. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

6. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  "The truth is out there" : några betraktelser kring X-arkivens mysterier / Tomas Mansikka.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 6, s. 23-27. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

7. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Utenomjordiske og overmennesker / Tomas Mansikka.
- In: Skeptiker-nytt : Skepsis' interne meldingsblad (1997) 4, s. 4-5. Utg. av föreningen Skepsis, Norge.