[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=K1620 results in 2 hits


1. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Project
  Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 80 bl.
ISBN 951-650-949-5
2. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Project
  Förväntningar inför förlossning och infriandet av dessa förväntningar : analys av intervjumaterial / Lena Marander-Eklund.
- In: Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 20-21.
ISBN 951-650-949-5