[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=K1624 results in 1 hits


1. Hulden, Niklas / Etnologiska institutionen / Project
  Vetohärkä : työjuhta joka katosi / Niklas Huldén.
- In: Ihmisen maisema : kirjoituksia yhteisön ja ympäristön muutoksesta Lounais-Suomen rannikolla / toim. Aino Nissinaho. - Turku : Turun yliopisto, 1995, s. 117-132. - (Muuttuva miljöö - muuttuva yhteisö julkaisuja). Projekti Muuttuva miljöö - muuttuva yhteisö, Turun yliopisto, Åbo Akademi.
ISBN 951-29-0529-9