[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=K5613 results in 2 hits


1. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Lyssna och förstå : betydelsen av en röst eller två i talbokstexten Bonnie läst för 29 lindrigt eller måttligt begåvningshandikappade unga vuxna samt för elever i årskurs sju / Anna-Lena Östern.
- In: Nordisk tidsskrift for specialpaedagogik, ISSN 0048-0509, (1995) 2, s. 85-90.

2. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Viola Spolin om improvisation / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1995) 4, s. 21-24.