[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the query results in 4619 hits


 1. aasialaiset (1)
 2. aavikoituminen (10)
 3. abandoned children (15)
 4. aborigines (150)
 5. abort (472)
 6. abortion (472)
 7. abortti (472)
 8. absoluta rättigheter och friheter (25)
 9. absolute rights and freedoms (25)
 10. abuse of authority (9)
 11. abuse of psychiatry (3)
 12. abuse of rights (3)
 13. abuse of the right to petition (6)
 14. academic freedom (63)
 15. access to court (360)
 16. access to culture (54)
 17. access to public services (18)
 18. accountability (307)
 19. accused persons (19)
 20. acid rain (8)
 21. act of parliament (16)
 22. act of state (4)
 23. actio popularis (61)
 24. ad hoc EU asylum court (1)
 25. adequate housing (64)
 26. adequate standard of living (84)
 27. administration (24)
 28. administration of justice (2)
 29. administrativ makt (3)
 30. administrativa myndigheter (18)
 31. administrative authorities (18)
 32. administrative detention (10)
 33. administrative power (3)
 34. adoptio (133)
 35. adoption (133)
 36. adult education (1)
 37. advertising (10)
 38. advisory opinion (254)
 39. affirmative action (155)
 40. afgaanit (2)
 41. afghaner (2)
 42. Afghans (2)
 43. African Commission on Human and Peoples' Rights (188)
 44. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (9)
 45. African Court of Human and Peoples' Rights (140)
 46. African Court of Justice (16)
 47. African Development Bank(AfDB) (2)
 48. African Union (167)
 49. Afrikan ihmisoikeustoimikunta (186)
 50. Afrikan ihmisoikeustuomioistuin (139)
 51. Afrikan kehityspankki (2)
 52. Afrikan Unioni (160)
 53. afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna (140)
 54. afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter (188)
 55. afrikanska unionen (163)
 56. Afrikanska utvecklingsbanken (2)
 57. AFSJ (11)
 58. AFSJ USED FOR Area of freedom, security and justice (1)
 59. age discrimination (47)
 60. ageing women (3)
 61. aggressiiviset sodat (2)
 62. aggressio (128)
 63. aggression (215)
 64. aggressiva krig (2)
 65. aggressive wars (2)
 66. agreements (10)
 67. agressio (66)
 68. agriculture (172)
 69. Ahvenanmaan kysymys (121)
 70. AIDS (549)
 71. AIDS/HIV (8)
 72. aikainen varoitus (124)
 73. aikuiskoulutus (1)
 74. air law (2)
 75. air pollution (25)
 76. akademisk frihet (63)
 77. akateeminen vapaus (63)
 78. albaanit (71)
 79. albaner (71)
 80. Albanians (71)
 81. alien's act (59)
 82. alien's decree (1)
 83. alien's ombudsman (8)
 84. aliens (9)
 85. aliens/non-citizens (882)
 86. alioikeus (1)
 87. aliravitsemus (28)
 88. alkio (5)
 89. alkuasukkaat (150)
 90. alkuperäiskansat (1763)
 91. alkuperäiskansojen oikeudet (70)
 92. allemansrätt (3)
 93. allmän ordning (154)
 94. allmän talerätt (24)
 95. allmänna friheter (6)
 96. allmänna handlingars offentlighet (35)
 97. allmänna ordningen (39)
 98. alueellinen hallinto (1)
 99. alueellinen talous (2)
 100. alueellinen toimivalta (1)
 101. alueellinen valtionapu (1)
 102. alueellinen yhteistyö (10)
 103. alueelliset asiakirjat (1884)
 104. alueelliset kielet (4)
 105. alueelliset oikeudet (50)
 106. aluepolitiikka (18)
 107. aluevaltaus (3)
 108. Americans (1)
 109. amerikaner (1)
 110. amerikkalaiset (1)
 111. Amish people (5)
 112. amisher (5)
 113. amishit (5)
 114. ammattietiikka (8)
 115. ammattiliitot (16)
 116. ammattiurheilija (1)
 117. ammattiyhdistykset (459)
 118. ammattiyhdistysoikeudet (90)
 119. amnesti (141)
 120. amnesty (141)
 121. Amnesty International (13)
 122. amputaatio (1)
 123. amputation (1)
 124. analfabetism (26)
 125. anhållan (1)
 126. anhållande (18)
 127. animal cloning (1)
 128. animals' rights (36)
 129. anklagade personer (19)
 130. annektering (4)
 131. annexation (4)
 132. annual leave (1)
 133. anoreksia (2)
 134. anorexi (2)
 135. anorexia (2)
 136. ansvar (16)
 137. ansvarighet (296)
 138. anteeksipyyntö (4)
 139. anthropology (8)
 140. anti-discrimination legislation (8)
 141. anti-diskriminerings-lagstiftning (8)
 142. anti-Semitism (89)
 143. anti-sionismi (2)
 144. anti-terrorism (28)
 145. anti-Zionism (2)
 146. antisemitism (89)
 147. antisemitismi (89)
 148. antisubversiv verksamhet (50)
 149. antiterrorism (13)
 150. antiterrorismi (26)
 151. antropologi (8)
 152. antropologia (8)
 153. användning av maktmedel (444)
 154. användning av våld (29)
 155. apartheid (357)
 156. apology (4)
 157. araber (8)
 158. arabit (8)
 159. Arabs (8)
 160. arbetare (6)
 161. arbetarskydd (1)
 162. arbete (35)
 163. arbetsförhållanden (182)
 164. arbetslagstiftning (3)
 165. arbetsläger (6)
 166. arbetslöshet (243)
 167. arbetsmarknad (4)
 168. arbetsmiljö (7)
 169. arbetsrätt (163)
 170. arbetstillstånd (1)
 171. arbitrary arrest and detention (67)
 172. arbitration (94)
 173. arctic region (3)
 174. arktinen alue (3)
 175. arktinen tutkimus (2)
 176. arktisk forskning (2)
 177. arktiskt område (3)
 178. armahdus (141)
 179. armé (33)
 180. armed attack (1)
 181. armed conflict (1510)
 182. armed forces (191)
 183. armed intervention (2)
 184. armeija (33)
 185. armenialaiset (21)
 186. Armenians (21)
 187. armenier (21)
 188. armomurha (2)
 189. arms (1)
 190. arms export (14)
 191. arms limitation (23)
 192. arms race (18)
 193. arms trade (49)
 194. army (33)
 195. arrest (2)
 196. arrest warrant (3)
 197. arrested persons (93)
 198. arresterade personer (93)
 199. arrestering (2)
 200. arresteringsorder (3)
 201. arvsrätt (1)
 202. ASEAN (6)
 203. aseellinen hyökkäys (1)
 204. aseellinen interventio (2)
 205. aseellinen selkkaus (1511)
 206. aseet (44)
 207. aseiden rajoittaminen (23)
 208. aseidenriisunta (280)
 209. aseistakieltäytyjä (2)
 210. asekauppa (48)
 211. asetarkastus (1)
 212. asevarustelu (17)
 213. asevelvollisuus (37)
 214. asevienti (15)
 215. asevoimat (189)
 216. asiakirjojen julkisuus (35)
 217. asiamies (37)
 218. Asians (1)
 219. asiater (1)
 220. assimilaatio (110)
 221. assimilation (110)
 222. assimilering (110)
 223. assisted suicide (16)
 224. asuinpaikan valinta (31)
 225. asyl (1208)
 226. "asyldomstol" (1)
 227. asylrätt (9)
 228. asylsökande (321)
 229. asylum (1208)
 230. asylum seekers (321)
 231. ateism (3)
 232. ateismi (3)
 233. atheism (3)
 234. austerity (5)
 235. authorities (1)
 236. autonomi (579)
 237. autonomia (579)
 238. autonomy (579)
 239. avaruusoikeus (10)
 240. avaruusturismi (1)
 241. avaruustutkimus (19)
 242. avfall (3)
 243. avgörande av tvistemål (2)
 244. avioero (145)
 245. avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset (3)
 246. avioliitto (208)
 247. aviottomat lapset (36)
 248. avkolonisering (68)
 249. avrättning av oskyldiga (1)
 250. avrättningar (85)
 251. avskrivning av klagomål (2)
 252. avtal (10)
 253. avunanto itsemurhaan (16)
 254. avvisning (202)
 255. banking secrecy (1)
 256. banksekretess (1)
 257. barmhärtighetsmord (2)
 258. barn (2461)
 259. barnamord (22)
 260. barnarbete (329)
 261. barnavård (103)
 262. barnbidrag (5)
 263. barndödlighet (109)
 264. barnets bästa (75)
 265. barnets rättigheter (476)
 266. barnfångar (1)
 267. barnhandel (62)
 268. barnhälsa (14)
 269. barnkriminalitet (1)
 270. barnlöshet (5)
 271. barnmisshandel (75)
 272. barnoffer (4)
 273. barnombudsman (32)
 274. barnomsorg (37)
 275. barnpornografi (33)
 276. barnprostitution (62)
 277. barnrekrytering (4)
 278. barnsoldater (170)
 279. barnsängsdödlighet (4)
 280. barnäktenskap (31)
 281. basic needs (15)
 282. basker (21)
 283. baskit (21)
 284. Basques (21)
 285. beduiinit (1)
 286. beduiner (1)
 287. Beduins (1)
 288. befolkning (16)
 289. befrielsekrig (2)
 290. befrielserörelser (65)
 291. befrämjande av mänskliga rättigheter (108)
 292. befälsansvar (10)
 293. begging (2)
 294. belligerency (70)
 295. belägring (1)
 296. beredskapslag (1)
 297. berufsverbot USE professional interdiction (1)
 298. beskattning (72)
 299. beslutsfattande (150)
 300. best interest of the child (75)
 301. bestraffning (1)
 302. besöksförbud (1)
 303. betald semester (11)
 304. bevis (24)
 305. bevisbörda (29)
 306. beväpnade styrkor (27)
 307. beväringar (12)
 308. bias (7)
 309. bibliografi (30)
 310. bibliografia (30)
 311. bibliography (30)
 312. bilateral agreements (2)
 313. bilaterala överenskommelser (2)
 314. bilingualism (47)
 315. biodiversiteetti (103)
 316. biodiversity (103)
 317. bioethics (27)
 318. bioetiikka (27)
 319. bioetik (27)
 320. biological parenthood (1)
 321. biological weapons (105)
 322. biologinen vanhemmuus (1)
 323. biologiset aseet (104)
 324. biologisk mångfald (103)
 325. biologiska vapen (105)
 326. biologiskt föräldraskap (1)
 327. biolääketiede (2)
 328. biomedicin (2)
 329. biomedicine (2)
 330. biometri (6)
 331. biometria (6)
 332. biometric data (4)
 333. biometric identification (1)
 334. biometrics (6)
 335. biometrinen tieto (4)
 336. biometrinen tunnistus (1)
 337. biometrisk identifiering (1)
 338. biometriska uppgifter (4)
 339. biotechnology (16)
 340. bioteknologi (16)
 341. bioteknologia (16)
 342. birth control (21)
 343. birth registration (1)
 344. biseksuaalisuus (2)
 345. bisexualitet (2)
 346. bisexuality (2)
 347. biståndsarbetare (1)
 348. black-listing (1)
 349. blandäktenskap (1)
 350. blasphemy (36)
 351. blodprov (1)
 352. blood tests (1)
 353. boat people (50)
 354. boende (2)
 355. Boers (1)
 356. border control (54)
 357. borders (1)
 358. borer (1)
 359. bosnialaiset (2)
 360. Bosnians (2)
 361. bosnier (2)
 362. boundaries (14)
 363. breach of EC law (3)
 364. breach of humanitarian law (1)
 365. breach of international law (18)
 366. brott (14)
 367. brott mot EG-rätten (3)
 368. brott mot folkrätten (18)
 369. brott mot freden (112)
 370. brott mot humanitär rätt (1)
 371. brott mot mänskliga rättigheter (725)
 372. brott mot mänskligheten (884)
 373. brott mot staten (3)
 374. brottsanklagelse (35)
 375. brottsförebyggande (1)
 376. brottslighet (31)
 377. buddhalaisuus (3)
 378. Buddhism (3)
 379. bulgarer (3)
 380. bulgarialaiset (3)
 381. Bulgarians (3)
 382. burden of proof (29)
 383. burden-sharing (38)
 384. buurit (1)
 385. båtflyktingar (50)
 386. camps (3)
 387. cannibalism (3)
 388. canon law (1)
 389. capital flows (1)
 390. capital punishment (6)
 391. cases/case law (4966)
 392. castes (23)
 393. castration (3)
 394. CAT COMMITTEE (337)
 395. Catalans (6)
 396. Catholicism (21)
 397. Catholics (33)
 398. CEAS (10)
 399. CEAS (Common European Asylum System) (1)
 400. CEAS USED FOR Common European Asylum System (2)
 401. CEDAW (1)
 402. CEDAw Committee (300)
 403. CEDAW raportit (1)
 404. CEDAW rapporter (1)
 405. CEDAW reports (1)
 406. Celtic peoples (1)
 407. censorship (261)
 408. censur (261)
 409. CERD Committee (339)
 410. CESCR Committee (482)
 411. CESCR raportit (1)
 412. CESCR rapporter (1)
 413. CESCR reports (1)
 414. CFSP (338)
 415. Chancellor of Justice (11)
 416. change of gender (41)
 417. chemical weapons (155)
 418. child abuse (75)
 419. child allowance (4)
 420. child benefit (1)
 421. child birth (4)
 422. child care (104)
 423. child health (14)
 424. child labour (329)
 425. child leave (1)
 426. child marriage (31)
 427. child mortality (7)
 428. child offences (1)
 429. child pornography (33)
 430. child prisoners (1)
 431. child prostitution (62)
 432. child recruitment (4)
 433. child soldiers (170)
 434. child trafficking (61)
 435. child victims (4)
 436. child welfare (37)
 437. childlessness (5)
 438. children (2460)
 439. children born out of wedlock (39)
 440. children's ombudsman (32)
 441. Chinese (9)
 442. choice of the place of residence (31)
 443. christianity (71)
 444. church (25)
 445. church and state (24)
 446. CIA (3)
 447. CIM (1)
 448. circumcision (2)
 449. citizenship (1223)
 450. citizenship (EU) (122)
 451. civil and political rights (811)
 452. civil defence (7)
 453. civil disobedience (24)
 454. civil krishantering (4)
 455. civil liberties (1)
 456. civil obligations (4)
 457. civil olydnad (24)
 458. civil resistance (1)
 459. civil servants (16)
 460. civil servants' law (4)
 461. civil war (202)
 462. civila aktörer (7)
 463. civilbefolkning (178)
 464. civilförsvar (7)
 465. civilian crisis management (4)
 466. civilian population (178)
 467. civilmotstånd (1)
 468. civiltjänstgörare (41)
 469. civiltjänstgöring (94)
 470. claims (2)
 471. class action (5)
 472. climate change (158)
 473. climate refugees (7)
 474. cloning (30)
 475. cluster weapons (4)
 476. CMW Committee (14)
 477. CMW Committee (Committee on Migrant Workers) (1)
 478. co-operation (59)
 479. collective action (14)
 480. collective amnesty (1)
 481. collective bargaining (57)
 482. collective complaints (48)
 483. collective expulsion (2)
 484. collective guilt (3)
 485. collective punishment (2)
 486. collective responsibility (17)
 487. collective rights (280)
 488. collective security (96)
 489. collective self-defence (21)
 490. collective violence (1)
 491. colonialism (78)
 492. colonization (25)
 493. combatant (85)
 494. COMECON (2)
 495. command responsibility (10)
 496. commander (2)
 497. Commission on Human Rights (UN) (45)
 498. Committee of Experts on Action against trafficking in human beings (1)
 499. Committee of Ministers (4)
 500. Committee on Crime prevention and Control (1)
 501. Committee on enforced disappearances (1)
 502. Common European Asylum System (CEAS) (7)
 503. common foreign and security policy (CFSP) (4)
 504. common law (8)
 505. communication (16)
 506. communism (31)
 507. company (3)
 508. comparative law (25)
 509. compensation (356)
 510. competence (8)
 511. competition law (5)
 512. complaints (562)
 513. compulsory institutional care (24)
 514. compulsory military service (37)
 515. computer crime (6)
 516. concentration camp (40)
 517. conference on security (56)
 518. conflict prevention (65)
 519. conflicts (27)
 520. conscientious objection (94)
 521. conscientious objector (41)
 522. conscripts (12)
 523. constituency (1)
 524. constitution (3837)
 525. constitution act (159)
 526. constitutional court (848)
 527. constitutional law committee (14)
 528. constitutional rights (223)
 529. constitutionalism (131)
 530. consulate (1)
 531. consumer protection (2)
 532. consumer's rights (7)
 533. contempt of court (44)
 534. continental shelf (1)
 535. contraceptives (22)
 536. conventions (73)
 537. copyright (96)
 538. COREPER (1)
 539. corporal punishment (150)
 540. corruption (110)
 541. cost sharing (1)
 542. Council of Europe (1034)
 543. counter-terrorism (88)
 544. Counter-Terrorism Committee) (11)
 545. Counter Terrorism Committee (CTC) (1)
 546. counterclaims (1)
 547. counterinsurgency (50)
 548. countermeasures (58)
 549. country of origin (1)
 550. coup (3)
 551. "court of asylum" (1)
 552. Court of Justice of the African Union (1)
 553. courts (67)
 554. covert actions (3)
 555. CPT Committee (165)
 556. CRC Committee (415)
 557. CRC raportit (1)
 558. CRC rapporter (1)
 559. crime (14)
 560. crime prevention (1)
 561. crimes against humanity (890)
 562. crimes against peace (112)
 563. crimes against the state (3)
 564. crimes of state (3)
 565. criminal charge (35)
 566. criminal justice (185)
 567. criminal law (1149)
 568. criminal liability (6)
 569. criminal policy (36)
 570. criminal procedure (64)
 571. criminal responsibility (11)
 572. criminality (45)
 573. criminology (2)
 574. crisis (5)
 575. crisis management (2)
 576. Croats (55)
 577. CRPD Committee (16)
 578. CRPD Committee USED for Committee on the Rights of Persons with Disabilities (1)
 579. CSCE (1392)
 580. CSCE/OSCE (7)
 581. CSDP (4)
 582. CSDP (Common Security and Defence Policy) (1)
 583. CSR (40)
 584. CSR USED for corporate social responsibility (2)
 585. CSW Commission (17)
 586. CSW Commission (Commission on the Status of Women) (2)
 587. CTC (6)
 588. CTC (Counter-Terrorism Committee) (1)
 589. cultural autonomy (12)
 590. cultural change (3)
 591. cultural diversity (27)
 592. cultural heritage (11)
 593. cultural identity (54)
 594. cultural pluralism (3)
 595. cultural property (118)
 596. cultural rights (43)
 597. culture (16)
 598. customary international law (419)
 599. customary law (253)
 600. cyberterrorism (2)
 601. cyberterrorismi (2)
 602. Czechs (8)
 603. damage (2)
 604. Danes (7)
 605. danskar (7)
 606. data protection (219)
 607. data protection ombudsman (2)
 608. databaser (40)
 609. databases (40)
 610. databrott (6)
 611. dataskydd (219)
 612. dataskyddsombudsman (2)
 613. de döva (7)
 614. de facto-flyktingar (12)
 615. de facto pakolaiset (12)
 616. de facto refugees (12)
 617. de fattiga (20)
 618. de äldres rätt (75)
 619. death in custody (15)
 620. death penalty (900)
 621. death row (35)
 622. death squads (24)
 623. decision-making (150)
 624. decolonization (68)
 625. defamation (4)
 626. delade bördor (38)
 627. deliberation (2)
 628. deltagande (37)
 629. demilitarisation (67)
 630. demilitarisering (67)
 631. demilitarisointi (67)
 632. democracy (1181)
 633. democratic deficit (44)
 634. democratization (181)
 635. demokrati (1181)
 636. demokratia (1181)
 637. demokratiavaje (44)
 638. demokratisering (181)
 639. demokratiska underskottet (44)
 640. demokratisointi (181)
 641. demonstrationer (13)
 642. demonstrations (13)
 643. den universella granskningen (5)
 644. denunciation (2)
 645. deported persons (295)
 646. deporterade personer (295)
 647. deprivation of liberty (266)
 648. derogations (169)
 649. deserters (2)
 650. desertification (10)
 651. desertörer (2)
 652. destruction of rights and freedoms (8)
 653. det europeiska gränsövervakningssystemet (4)
 654. detained persons (32)
 655. detention (24)
 656. developing countries (614)
 657. development (45)
 658. development aid (371)
 659. development co-operation (224)
 660. development policy (14)
 661. development research (2)
 662. dictatorship (88)
 663. diktatur (88)
 664. diktatuuri (88)
 665. diplomaatit (3)
 666. diplomaattinen suoja (51)
 667. diplomaattiset erioikeudet (1)
 668. diplomaattiset suhteet (2)
 669. diplomaattiset takeet (2)
 670. diplomacy (20)
 671. diplomater (3)
 672. diplomati (20)
 673. diplomatia (20)
 674. diplomatic assurances (2)
 675. diplomatic privileges (1)
 676. diplomatic protection (51)
 677. diplomatic relations (2)
 678. diplomatiska förbindelser (2)
 679. diplomatiska försäkringar (2)
 680. diplomatiska privilegier (1)
 681. diplomatiskt skydd (46)
 682. diplomats (3)
 683. diplomatskydd (5)
 684. direct effect (19)
 685. directives (20)
 686. direkt effekt (19)
 687. direktiivit (20)
 688. direktiv (20)
 689. direktivet om likabehandling (1)
 690. disability ombudsman (1)
 691. disabled (3)
 692. disabled children (54)
 693. disabled persons (370)
 694. disarmament (279)
 695. disaster relief (5)
 696. disciplin (9)
 697. disciplinary punishment (7)
 698. discipline (9)
 699. disciplinärt straff (7)
 700. discrimination (2087)
 701. discrimination in education (8)
 702. discrimination ombudsman (7)
 703. diskriminering (2087)
 704. diskriminering inom undervisningen (8)
 705. diskrimineringsombudsman (7)
 706. displaced children (1)
 707. displaced persons (208)
 708. dispute settlement (243)
 709. dissident (1)
 710. divorce (146)
 711. djupfrysta embryon (2)
 712. djurens rättigheter (36)
 713. djurkloning (1)
 714. DNA (40)
 715. domare (60)
 716. domarkår (4)
 717. domestic status (9)
 718. domestic violence (259)
 719. domestic work (4)
 720. domicile (1)
 721. domstolar (67)
 722. domstolsutslag (1221)
 723. donatorer (6)
 724. donors (6)
 725. doping (1)
 726. drug abuse (13)
 727. drug trade (7)
 728. drug trafficking (2)
 729. drug war (20)
 730. drugs (118)
 731. dual citizenship (78)
 732. dual criminality (1)
 733. dual nationality (2)
 734. dubbel nationalitet (2)
 735. dubbel straffbarhet (1)
 736. dubbelt medborgarskap (78)
 737. duty to inform (2)
 738. duty to obey orders (12)
 739. dvärgar (1)
 740. dwarfs (1)
 741. dödlighet (11)
 742. dödskö (35)
 743. dödspatruller (24)
 744. dödsstraff (907)
 745. E-accessibility (1)
 746. e-saavutettavuus (1)
 747. E-tillgänglighet (1)
 748. early warning (124)
 749. EBRD (24)
 750. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) (1)
 751. EC (1705)
 752. EC-institutions (12)
 753. EC law (11)
 754. ECB (45)
 755. ECB (European Central Bank) (1)
 756. ECJ (2115)
 757. eco-crimes (2)
 758. ecocide (5)
 759. ecofeminism (1)
 760. ecological catastrophe (1)
 761. ecological rights (1)
 762. ecology (8)
 763. economic assistance (21)
 764. economic co-operation (19)
 765. economic development (150)
 766. economic dimension (11)
 767. economic exclusion (1)
 768. economic inequality (5)
 769. economic offences (1)
 770. economic refugees (7)
 771. economic rights (24)
 772. economic sanctions (110)
 773. economic, social and cultural rights (1225)
 774. economic zones (2)
 775. economy (189)
 776. ECOSOC (25)
 777. ECOWAS (3)
 778. ECPT Committee (2)
 779. ECPT Committee (European Committee for the Prevention of Torture ) (1)
 780. ECRI (50)
 781. ECRI Commission (17)
 782. ECRI Commission (European Commission against Racism and Intolerance) (1)
 783. educated persons (2)
 784. education (9)
 785. education for peace (21)
 786. eduskunta (6)
 787. edut (1)
 788. EEA (179)
 789. EES (179)
 790. effective remedy (214)
 791. effektiva rättsmedel (214)
 792. EFTA (50)
 793. EG (1702)
 794. EG-institutioner (12)
 795. EG-rätt (11)
 796. ehdottomat oikeudet (45)
 797. ehdottomat oikeudet ja vapaudet (25)
 798. ehkäisyvälineet (22)
 799. EIB (1)
 800. EIB (European Investment Bank) (1)
 801. ekobrott (2)
 802. ekofeminism (1)
 803. ekofeminismi (1)
 804. ekologi (8)
 805. ekologia (8)
 806. ekologinen tuho (6)
 807. ekologiset oikeudet (1)
 808. ekologiset pakolaiset (4)
 809. ekologisk katastrof (1)
 810. ekologiska flyktingar (4)
 811. ekologiska rättigheter (1)
 812. ekonomi (189)
 813. ekonomisk brottslighet (1)
 814. ekonomisk dimension (11)
 815. ekonomisk ojämlikhet (5)
 816. ekonomisk utslagning (1)
 817. ekonomisk utveckling (150)
 818. ekonomiska flyktingar (7)
 819. ekonomiska rättigheter (24)
 820. ekonomiska sanktioner (110)
 821. ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1215)
 822. ekonomiska zoner (2)
 823. ekonomiskt bistånd (21)
 824. ekonomiskt samarbete (19)
 825. EKP (28)
 826. EKP (Euroopan keskuspankki) (1)
 827. ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen (59)
 828. ekstraterritoriaalisuus (2)
 829. ekstremismi (5)
 830. elatustuki (4)
 831. election campaign (11)
 832. election legislation (3)
 833. election observation (139)
 834. elections (1039)
 835. elinkauppa (2)
 836. elinolosuhteet (22)
 837. elinsiirto (33)
 838. elintaso (22)
 839. elinympäristö (1)
 840. eläinten kloonaaminen (1)
 841. eläinten oikeudet (36)
 842. eläke (31)
 843. eläkeläiset (1)
 844. embryo (5)
 845. embryo transfer (1)
 846. embryologi (23)
 847. embryology (23)
 848. emergency act (19)
 849. emergency aid (3)
 850. emergency legislation (37)
 851. emergency powers act (1)
 852. emigration (40)
 853. employed women (1)
 854. employment (347)
 855. empowerment (5)
 856. EMU (136)
 857. encyclopedia (9)
 858. encyklopedi (9)
 859. energiahuolto (3)
 860. energiförsörjning (3)
 861. energy supply (3)
 862. enforced disappearances (595)
 863. enforcement (517)
 864. ennakkoratkaisu (18)
 865. ennaltaehkäisevä diplomatia (37)
 866. ensaksrörelse (3)
 867. ensamkommande barn (10)
 868. ensyklopedia (9)
 869. entertainment (1)
 870. environment (70)
 871. environment and development (3)
 872. environmental crimes (6)
 873. environmental damage (15)
 874. environmental disasters (15)
 875. environmental law (116)
 876. environmental policy (6)
 877. environmental protection (841)
 878. environmental refugees (13)
 879. EPC (66)
 880. EPC (European Political Cooperation) (1)
 881. epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus (407)
 882. equal opportunities ombudsman (11)
 883. equal remuneration (169)
 884. equal treatment (367)
 885. equality (1724)
 886. equality before the law (121)
 887. equality of spouses (11)
 888. equity (23)
 889. erga omnes (346)
 890. eristäminen (1)
 891. erityisraportoija (213)
 892. erityisraportoija (armahdus) (1)
 893. erityisraportoija (kidutus) (30)
 894. erityisraportoija (lapset) (1)
 895. erityisraportoija (naiset) (4)
 896. erityisraportoija (rasismi) (1)
 897. erityisraportoija (vähemmistöryhmät) (1)
 898. erityistoimenpiteet (17)
 899. erkännande (1)
 900. erkännande av kompetens (3)
 901. erkännande av stat (66)
 902. ersättningsanspråk (2)
 903. ESC-rights (149)
 904. ESCR Committee (2)
 905. ESCWA (1)
 906. ESDP (10)
 907. ESF (1)
 908. esimiesten vastuu (10)
 909. esitutkinta (11)
 910. ESK/KSSE (1392)
 911. ESK/KSSE/OSSE (8)
 912. ESK-rättigheter (159)
 913. Eskimos (32)
 914. eskimot (32)
 915. eskimåer (32)
 916. espionage (6)
 917. esteellisyys (7)
 918. ester (4)
 919. Estonians (4)
 920. ETA (179)
 921. ethics (235)
 922. ethnic cleansing (313)
 923. ethnic conflicts (174)
 924. ethnic discrimination (46)
 925. ethnic groups (488)
 926. ethnic minorities (479)
 927. ethnic violence (4)
 928. ethnocide (33)
 929. etiikka (235)
 930. etik (235)
 931. etninen kansanmurha (33)
 932. etninen puhdistus (310)
 933. etninen syrjintä (49)
 934. etninen väkivalta (4)
 935. etnisen syrjinnän valtuutettu (18)
 936. etniset ryhmät (479)
 937. etniset selkkaukset (172)
 938. etniset vähemmistöt (489)
 939. etnisk diskriminering (46)
 940. etnisk rensning (313)
 941. etniska grupper (489)
 942. etniska konflikter (174)
 943. etniska minoriteter (478)
 944. etniskt folkmord (33)
 945. etniskt våld (4)
 946. ETYJ (1130)
 947. ETYK (1387)
 948. ETYK/ETYJ (7)
 949. EU (3707)
 950. EU constitution (202)
 951. EU-enlargement (110)
 952. EU-grundlag (201)
 953. EU-institutioner (61)
 954. EU-institutions (59)
 955. EU-laajentuminen (109)
 956. EU-laitokset (59)
 957. EU law (257)
 958. EU-oikeus (257)
 959. EU-pakotteet (1)
 960. EU-rätt (260)
 961. EU sanctions (1)
 962. EU-sanktioner (1)
 963. EU-utvidgning (111)
 964. EUn perustuslaki (202)
 965. Eurodac (27)
 966. Eurodac (European Dactyloscopy) (1)
 967. EUROJUST (2)
 968. EUROJUST ( European Union's Judicial Cooperation Unit) (2)
 969. Euroopan ihmisoikeustoimikunta (41)
 970. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (2780)
 971. Euroopan Neuvosto (1032)
 972. Euroopan rajavalvontajärjestelmä (4)
 973. (Euroopan) sosiaalisten oikeuksien komitea (86)
 974. Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) (2)
 975. Eurooppa-ulottuvuus (4)
 976. eurooppalainen pidätysmääräys (37)
 977. Europarådet (1032)
 978. European arrest warrant (EAW) (37)
 979. European Central Bank (1)
 980. European Commission of Human Rights (41)
 981. European Committee of Social Rights (ECSR) (86)
 982. European Court of Human Rights (2782)
 983. European dimension (4)
 984. European ombudsman for human rights (1)
 985. European security and defence policy (ESDP) (2)
 986. European Social Fund (1)
 987. europeiska arresteringsordern (37)
 988. europeiska centralbanken (1)
 989. europeiska dimensionen (4)
 990. europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2785)
 991. europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (41)
 992. Europeiska kommittén för sociala rättigheter (86)
 993. europeiska ombudsmannen (EU) (44)
 994. Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (EFSP) (2)
 995. EUROPOL (36)
 996. EUROSUR (European external border surveillance system) (4)
 997. eutanasi (94)
 998. eutanasia (94)
 999. euthanasia (94)
 1000. evakkolapset (1)
 1001. eviction (47)
 1002. evidence (24)
 1003. examination of witnesses (42)
 1004. exclusion clause (1)
 1005. executions (85)
 1006. exhaustion of domestic remedies (112)
 1007. exile (37)
 1008. exploatering (16)
 1009. exploitation (16)
 1010. exploitation of children (111)
 1011. expropriation (53)
 1012. expulsion (426)
 1013. extern självbestämmanderätt (4)
 1014. external relations (11)
 1015. external self-determination (4)
 1016. extradition (612)
 1017. extrajudicial executions (388)
 1018. Extraordinary Chamber for Cambodia (27)
 1019. extraterritorial application (59)
 1020. extraterritorial jurisdiction (2)
 1021. extraterritorial tillämpning (59)
 1022. extraterritoriell behörighet (2)
 1023. extremism (5)
 1024. EY (1701)
 1025. EY-instituutiot (12)
 1026. EY:n oikeuden rikkomus (3)
 1027. EY-oikeus (11)
 1028. fackföreningar (475)
 1029. fackföreningsrättigheter (90)
 1030. fact finding missions (107)
 1031. faderskap (8)
 1032. fair trade (2)
 1033. fair trial (1023)
 1034. familj (38)
 1035. familjebeskattning (1)
 1036. familjeplanering (84)
 1037. familjerätt (19)
 1038. familjerättigheter (139)
 1039. familjevåld (259)
 1040. familjeåterförening (150)
 1041. family (38)
 1042. family law (19)
 1043. family planning (84)
 1044. family reunification (150)
 1045. family rights (139)
 1046. family taxation (1)
 1047. famine (98)
 1048. FAO (56)
 1049. farmers (45)
 1050. fascism (24)
 1051. fasismi (24)
 1052. fattigdom (499)
 1053. female circumcision (104)
 1054. female genital mutilation (FGM) (108)
 1055. female prisoners (3)
 1056. female soldiers (1)
 1057. feminism (291)
 1058. fertilitet (65)
 1059. fertility (66)
 1060. filosofi (231)
 1061. filosofia (231)
 1062. fingeravtryck (3)
 1063. fingerprints (3)
 1064. finlandisering (3)
 1065. finlandization (3)
 1066. finlandssvenskar (319)
 1067. finnar (13)
 1068. Finnish-speaking (2)
 1069. Finnish-speaking Swedes (25)
 1070. Finns (13)
 1071. Finns living abroad (13)
 1072. finskspråkiga (2)
 1073. fiscal legislation (3)
 1074. fishing (24)
 1075. fishing rights (76)
 1076. fiske (24)
 1077. fiskerättigheter (76)
 1078. flerfaldig diskriminering (6)
 1079. flickebarn (4)
 1080. flickor (7)
 1081. floods (2)
 1082. flygkapning (16)
 1083. flyktingar (2343)
 1084. flyktingar (definition) (9)
 1085. flyktingbarn (116)
 1086. flyktingfamilj (1)
 1087. flyktingläger (36)
 1088. flyktingrätt (12)
 1089. flyktingrörelser (2)
 1090. flyktingstatus (80)
 1091. flyttning av fångar (9)
 1092. FN (1735)
 1093. FN-personal (6)
 1094. FN:s folkrättskommission (346)
 1095. FN:s människorättsråd (2)
 1096. FN soldater (2)
 1097. foetal diagnostics (4)
 1098. folkmord (1350)
 1099. folkomröstning (279)
 1100. folkresning (2)
 1101. folkrörelse (7)
 1102. food aid (3)
 1103. food production (1)
 1104. footbinding (1)
 1105. forced abortion (2)
 1106. forced labour (243)
 1107. forced migration (16)
 1108. forced pregnancy (5)
 1109. forced sterilization (24)
 1110. foreign debt (4)
 1111. foreign policy (508)
 1112. foreign prisoners (1)
 1113. foreign property (2)
 1114. foreign relations (3)
 1115. forskarutbildning (1)
 1116. forskning (36)
 1117. fosterdiagnostik (4)
 1118. fotbindning (1)
 1119. fragmentation of international law (9)
 1120. fragmentering av folkrätten (9)
 1121. framställning (1)
 1122. fred (36)
 1123. fred och säkerhet (217)
 1124. fredlig lösning av tvister (242)
 1125. fredlig samlevnad (9)
 1126. fredliga demonstrationer (2)
 1127. fredsavtal (3)
 1128. fredsbevarande styrkor (588)
 1129. fredsbyggande (10)
 1130. fredsforskning (20)
 1131. fredsfostran (21)
 1132. fredsframtvingande åtgärder (51)
 1133. fredsprocess (160)
 1134. fredsrörelse (2)
 1135. free trial (7)
 1136. freedom from retroactive legislation (13)
 1137. freedom of assembly (280)
 1138. freedom of association (669)
 1139. freedom of conscience (130)
 1140. freedom of expression (1519)
 1141. freedom of information (225)
 1142. freedom of movement (764)
 1143. freedom of opinion (31)
 1144. freedom of religion (826)
 1145. freedom of the press (360)
 1146. fri rättegång (7)
 1147. friendly settlement (43)
 1148. frihetsberövande (271)
 1149. frihetsteologi (7)
 1150. friisit (3)
 1151. Frisians (3)
 1152. frisier (3)
 1153. frivillig återflyttning (5)
 1154. frivilligt arbete (1)
 1155. Frontex (15)
 1156. Frontex (European Agency for the Coordination of Operational Cooperation at the External Border of the EU) (1)
 1157. frontiers (1)
 1158. frozen embryos (2)
 1159. fruktsamhet (1)
 1160. främlingshat (234)
 1161. fundamental freedoms (91)
 1162. fundamental obligations (1)
 1163. fundamental rights (834)
 1164. fundamental social rights (8)
 1165. fundamentalism (11)
 1166. fundamentalismi (11)
 1167. fur farming (1)
 1168. fångar (290)
 1169. fångläger (6)
 1170. fångtransport (1)
 1171. fängelsearbete (2)
 1172. fängelsedöd (15)
 1173. fängelseförhållanden (455)
 1174. fängelseombudsman (1)
 1175. fängelser (19)
 1176. fängslade barn (2)
 1177. fängslade personer (220)
 1178. fängslande (55)
 1179. födelsekontroll (21)
 1180. födelseregistrering (1)
 1181. förbrytare (1)
 1182. förbrytelser (4)
 1183. förbud mot retroaktiv lagstiftning (13)
 1184. föreningsfrihet (665)
 1185. förespråkare för mänskliga rättigheter (32)
 1186. företag (3)
 1187. författning/grundlag (956)
 1188. författningsdomstol (848)
 1189. förföljelse (274)
 1190. förhandsavgörande (2)
 1191. förhör (3)
 1192. förlikning (42)
 1193. förlossning (4)
 1194. förmyndarskap (5)
 1195. förolämpning (1)
 1196. förorening (23)
 1197. förryskning (16)
 1198. församlingsfrihet (282)
 1199. försiktighetsprincipen (29)
 1200. försoning (41)
 1201. förtryck (140)
 1202. förundersökning (11)
 1203. förvaltning (16)
 1204. förvaltningsrättsligt frihetberövande (2)
 1205. förvaltningsrättsligt frihetsberövande (8)
 1206. föräldraledighet (14)
 1207. föräldrar (107)
 1208. föräldrarskap (5)
 1209. föräldraskap (3)
 1210. gang wars (1)
 1211. GATT (192)
 1212. GATT/WTO (195)
 1213. gatubarn (78)
 1214. gay men (13)
 1215. geenipankki (1)
 1216. geenitesti (8)
 1217. geenitutkimus (1)
 1218. gemensam aktion (14)
 1219. gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (11)
 1220. gemensam vårdnad (1)
 1221. gemensamt europeiskt asylsystem (11)
 1222. genbank (1)
 1223. gender (33)
 1224. gender-based violence (5)
 1225. gender discrimination (273)
 1226. gender mainstreaming (3)
 1227. gender persecution (13)
 1228. gene bank (1)
 1229. geneettisesti muunnellut elintarvikkeet (1)
 1230. geneettiset varat (5)
 1231. General Assembly (16)
 1232. general freedoms (6)
 1233. Generalförsamlingen (16)
 1234. genetic research (1)
 1235. genetic resources (5)
 1236. genetic test (8)
 1237. genetically modified food (GM) (1)
 1238. genetics (121)
 1239. genetiikka (121)
 1240. genetik (121)
 1241. genetiska resurser (5)
 1242. genetiskt manipulerad mat (1)
 1243. genforskning (1)
 1244. genocide (1350)
 1245. gentest (8)
 1246. geriatri (1)
 1247. geriatria (1)
 1248. geriatrics (1)
 1249. gerilla (107)
 1250. gerillakrig (4)
 1251. Germans (33)
 1252. gifta kvinnor (2)
 1253. girl child (4)
 1254. girls (7)
 1255. globaalihallinto (19)
 1256. global governance (20)
 1257. globalisaatio (721)
 1258. globalisation (151)
 1259. globalisering (721)
 1260. globalization (570)
 1261. globalt ledarskap (19)
 1262. god förvaltning (137)
 1263. godtyckligt anhållande (67)
 1264. good governance (137)
 1265. gottgörelse (138)
 1266. governance (3)
 1267. graviditet (229)
 1268. Greeks (21)
 1269. greenhouse effect (22)
 1270. greker (21)
 1271. gross violations of human rights (151)
 1272. group rights (117)
 1273. grova brott mot mänskliga rättigheter (151)
 1274. grundbehov (15)
 1275. grundlag/författning (2882)
 1276. grundlagsutskottet (14)
 1277. grundläggande friheter (91)
 1278. grundläggande rättigheter (826)
 1279. grundläggande skyldigheter (1)
 1280. grundläggande sociala rättigheter (8)
 1281. grundrättigheter (229)
 1282. grupprättigheter (117)
 1283. grupptalan (5)
 1284. gränser (14)
 1285. gränskontroll (54)
 1286. gränsskydd (2)
 1287. guardianship (5)
 1288. guerrilla (107)
 1289. guerrilla war (4)
 1290. Gulf-war (215)
 1291. gulfkriget (215)
 1292. gängkrig (1)
 1293. gästarbetare (387)
 1294. haaksirikko (1)
 1295. habeas corpus (6)
 1296. Haitians (1)
 1297. haitier (1)
 1298. haitilaiset (1)
 1299. hallinnollinen valta (3)
 1300. hallinnolliset viranomaiset (18)
 1301. hallinto (27)
 1302. hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto (10)
 1303. hallituksen esitys (6)
 1304. hallitusmuoto (157)
 1305. handel (83)
 1306. handel med kulturell egendom (1)
 1307. handel med kvinnor (69)
 1308. handel med organ (2)
 1309. handikappade (373)
 1310. handikappade barn (54)
 1311. handikappombudsman (1)
 1312. happosade (8)
 1313. harkinta (2)
 1314. harkintamarginaali (219)
 1315. harmonisering (14)
 1316. harmonization (14)
 1317. hatbrott (7)
 1318. hate crime (7)
 1319. hate speech (62)
 1320. hatpropaganda (62)
 1321. havsrätten (235)
 1322. havsrättskonferens (7)
 1323. HBT-henkilöt (2)
 1324. HBT-personer (2)
 1325. HBT persons (2)
 1326. HBTQ personer (5)
 1327. HCHR (114)
 1328. HCHR USED FOR High Commissioner for Human Rights (1)
 1329. HCNM (427)
 1330. HCNM USED FOR High Commission of National Minorities (1)
 1331. health (5)
 1332. health care (456)
 1333. health risks (2)
 1334. health service (99)
 1335. healthy environment (4)
 1336. hearings (3)
 1337. hedelmällisyys (66)
 1338. hedelmättömyys (6)
 1339. hedersmord (26)
 1340. heimolaki (1)
 1341. heimot (19)
 1342. hemarbete (4)
 1343. hembygdsrätt (20)
 1344. hemliga operationer (3)
 1345. hemlösa (29)
 1346. hemlösa barn (3)
 1347. hemort (1)
 1348. hemspråksundervisning (1)
 1349. henkiinjääminen (4)
 1350. henkilökohtainen turvallisuus (55)
 1351. herjaus (36)
 1352. High Commissioner for Ethnic Minorities (1)
 1353. High Commissioner for Human Rights (78)
 1354. High Commissioner for Human Rights (CoE) (1)
 1355. High Commissioner for Women's Rights (1)
 1356. hijacking (16)
 1357. hinduer (1)
 1358. Hinduism (6)
 1359. hinduismi (6)
 1360. Hindus (1)
 1361. hindut (1)
 1362. historia (70)
 1363. history (70)
 1364. HIV/AIDS (77)
 1365. hjälp till självmord (16)
 1366. hoitovapaa (1)
 1367. holhous (5)
 1368. holocaust (82)
 1369. homeless children (3)
 1370. homeless persons (29)
 1371. homofiler (13)
 1372. homofobi (5)
 1373. homofobia (5)
 1374. homophobia (5)
 1375. homoseksuaaliset sotilaat (1)
 1376. homoseksuaalisuus (176)
 1377. homoseksuaalit (305)
 1378. homosexual soldiers (1)
 1379. homosexualitet (175)
 1380. homosexuality (176)
 1381. homosexuals (305)
 1382. homosexuella (305)
 1383. homosexuella soldater (1)
 1384. homot (13)
 1385. honour killing (26)
 1386. host state (1)
 1387. hostages (37)
 1388. hot mot freden (2)
 1389. HRFOR (2)
 1390. HRFOR (Human Rights Field Operation) (2)
 1391. human dignity (375)
 1392. human dimension (257)
 1393. human rights (4196)
 1394. Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina (1)
 1395. human rights clause (21)
 1396. Human Rights Commission (UN) (3)
 1397. Human Rights Committee (219)
 1398. Human Rights Committee (UN) (1219)
 1399. human rights conventions (149)
 1400. Human Rights Council (39)
 1401. Human Rights Council (UN) (3)
 1402. human rights defenders (32)
 1403. human rights education (185)
 1404. human rights field officers (HRFOs) (1)
 1405. human rights monitoring (103)
 1406. Human Rights Ombudsman (16)
 1407. human rights teaching (15)
 1408. human rights violations (722)
 1409. human security (9)
 1410. human settlement (2)
 1411. human smuggling (31)
 1412. humanitaarinen apu (298)
 1413. humanitaarinen henkilökunta (1)
 1414. humanitaarinen interventio (447)
 1415. humanitaarinen kriisi (4)
 1416. humanitaarinen oikeus (889)
 1417. humanitaarisen oikeuden rikkomus (1)
 1418. humanitaarisen työn tekijät (4)
 1419. humanitarian aid (297)
 1420. humanitarian crisis (4)
 1421. humanitarian intervention (447)
 1422. humanitarian law (893)
 1423. Humanitarian Law Committee (1)
 1424. humanitarian relief personnel (1)
 1425. humanitarian workers (4)
 1426. humanity (17)
 1427. humanitär hjälp (297)
 1428. humanitär hjälparbetare (3)
 1429. humanitär intervention (451)
 1430. humanitär kris (4)
 1431. humanitär personal (1)
 1432. humanitär rätt (889)
 1433. Hungarians (65)
 1434. hunger (96)
 1435. hunger strike (13)
 1436. hungerstrejk (15)
 1437. huumausaineiden väärinkäyttö (13)
 1438. huumeet (118)
 1439. huumekauppa (9)
 1440. huumesota (21)
 1441. hybrid tribunals (17)
 1442. hybridtribunaler (17)
 1443. hylätyt lapset (15)
 1444. hyvinvointi (154)
 1445. hyvinvointivaltio (202)
 1446. hyvitys (138)
 1447. hyvä hallinto (137)
 1448. hyväksikäyttö (16)
 1449. hyökkäys (21)
 1450. hållbar utveckling (291)
 1451. hädelse (36)
 1452. häirintä (2)
 1453. hälsa (5)
 1454. hälsorisker (2)
 1455. hälsosam miljö (4)
 1456. hälsovård (458)
 1457. hälsovårdsservice (97)
 1458. hätäapu (3)
 1459. hätäsiirtolaiset (216)
 1460. hätätila (502)
 1461. hätätilalainsäädäntö (37)
 1462. hätätilalaki (19)
 1463. häätö (47)
 1464. högkommissarie för etniska minoriteter (1)
 1465. högkommissarie för kvinnors rättigheter (1)
 1466. högkommissarie för mänskliga rättigheter (194)
 1467. i-länder (7)
 1468. IAEA (26)
 1469. IAEA (International Atomic Energy Agency) (1)
 1470. IBRD (16)
 1471. IBRD (=International Bank for Reconstruction and Development) (2)
 1472. ICJ (2278)
 1473. icke-diskriminering (1174)
 1474. icke-inblandning (2)
 1475. icke-spridning av kärnvapen (23)
 1476. icke-stridande (10)
 1477. ICRC (923)
 1478. ICTY and ICTR (1)
 1479. ideologi (19)
 1480. ideologia (19)
 1481. ideology (19)
 1482. IGC (50)
 1483. IGO (24)
 1484. ihmisarvo (376)
 1485. ihmisasutus (2)
 1486. ihmiskauppa (227)
 1487. ihmisoikeudet (4194)
 1488. ihmisoikeuksien edistäminen (107)
 1489. ihmisoikeuksien opettaminen (201)
 1490. ihmisoikeuksien puolustajat (32)
 1491. ihmisoikeuksien suojelu (369)
 1492. ihmisoikeuksien valvonta (101)
 1493. ihmisoikeusinstituutit (5)
 1494. ihmisoikeusklausuuli (21)
 1495. ihmisoikeuskomissio (YK) (1)
 1496. Ihmisoikeuskomitea (596)
 1497. ihmisoikeuskomitea (YK) (831)
 1498. ihmisoikeusloukkaukset (730)
 1499. ihmisoikeusneuvosto (2)
 1500. ihmisoikeusneuvosto (YK) (41)
 1501. ihmisoikeussopimukset (149)
 1502. ihmisoikeustoimikunta (3)
 1503. ihmisoikeustoimikunta (YK) (47)
 1504. ihmisoikeusvaltuutettu (208)
 1505. ihmisten salakuljetus (29)
 1506. ihmisten turvallisuus (9)
 1507. ihmisyys (16)
 1508. ikäsyrjintä (47)
 1509. ILC (1)
 1510. illegal arbetskraft (1)
 1511. illegal immigrants (9)
 1512. illegal immigration (9)
 1513. illegal working (1)
 1514. illegala invandrare (9)
 1515. illiteracy (26)
 1516. illnesses (1)
 1517. ilmailuoikeus (2)
 1518. ilmaisuvapaus (1521)
 1519. ilman saattajia tulevat lapset (10)
 1520. ilmansaasteet (25)
 1521. ilmastomuutos (158)
 1522. ilmastopakolaiset (7)
 1523. ilmoitusvelvollisuus (2)
 1524. ILO (1249)
 1525. IMF (516)
 1526. immateriaalioikeus (96)
 1527. immaterialrätt (96)
 1528. immigrants (377)
 1529. immigration (783)
 1530. immunitet (323)
 1531. immunity (323)
 1532. IMO (43)
 1533. impact (13)
 1534. implementation (1562)
 1535. implementering (1561)
 1536. import ban (1)
 1537. importförbud (1)
 1538. imprisoned children (2)
 1539. imprisoned persons (188)
 1540. imprisonment (55)
 1541. impunity (577)
 1542. IMT (3)
 1543. inadmissibility (77)
 1544. inbördes likställdhet (11)
 1545. inbördeskrig (202)
 1546. incest (32)
 1547. income (4)
 1548. incorporation (223)
 1549. independence (196)
 1550. independent and impartial tribunal (231)
 1551. independent judges (21)
 1552. indianer (241)
 1553. Indians (243)
 1554. indier (2)
 1555. indigenous peoples (1761)
 1556. indigenous populations (3)
 1557. indirect discrimination (15)
 1558. indirekt diskriminering (15)
 1559. individual complaints (312)
 1560. individual criminal responsibility (134)
 1561. individual rights (189)
 1562. individuella klagomål (313)
 1563. individuella rättigheter (188)
 1564. industrialized countries (7)
 1565. infant mortality (101)
 1566. infanticide (23)
 1567. inferior court (1)
 1568. infertility (6)
 1569. informaatiovapaus (213)
 1570. information (35)
 1571. informationsfrihet (225)
 1572. Infoterra (1)
 1573. införlivande (2)
 1574. ingermanländare (10)
 1575. Ingrians (10)
 1576. inheritance (1)
 1577. inhimillinen ulottuvuus (257)
 1578. inhuman treatment or punishment (407)
 1579. inkeriläiset (10)
 1580. inkomst (4)
 1581. inkorporering (222)
 1582. innocent passage (30)
 1583. insemination (76)
 1584. insesti (32)
 1585. inskränkningar (291)
 1586. inskränkningar av friheter och rättigheter (35)
 1587. inspektion på platsen (36)
 1588. institutes of human rights (5)
 1589. institutioner (12)
 1590. institutions (12)
 1591. insult (1)
 1592. integraatio (34)
 1593. integrated labour market (2)
 1594. integration (181)
 1595. integrerad arbetsmarknad (2)
 1596. integritet (63)
 1597. integrity (63)
 1598. intellectual property (11)
 1599. intellectual property rights (84)
 1600. intellectually disabled persons (2)
 1601. intellectural property rights (1)
 1602. intellektuellt funktionshindrade (2)
 1603. Inter-American Commission on Human Rights (96)
 1604. Inter-American Commission on Women (CIM) (1)
 1605. Inter-American Court of Human Rights (600)
 1606. Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta (96)
 1607. Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin (600)
 1608. inter-state complaints (51)
 1609. interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna (600)
 1610. interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (96)
 1611. interflyktingar (2)
 1612. intergovernmental organizations [IGO] (2)
 1613. interim measures (49)
 1614. interima åtgärder (49)
 1615. intern konflikt (58)
 1616. intern självbestämmanderätt (24)
 1617. intern väpnad konflikt (13)
 1618. internal armed conflict (13)
 1619. internal conflict (57)
 1620. internal self-determination (24)
 1621. internally displaced persons (174)
 1622. international adoptions (2)
 1623. international arbitration (4)
 1624. international civil law (2)
 1625. international co-operation (28)
 1626. international conflict (1)
 1627. international courts (471)
 1628. international crimes (201)
 1629. international criminal court (8)
 1630. international criminal court (ICC) (1420)
 1631. international criminal justice (459)
 1632. international criminal law (60)
 1633. international criminal procedure (2)
 1634. international criminal responsibility (4)
 1635. international criminals (1)
 1636. international development (1)
 1637. international disaster (1)
 1638. international economic law (10)
 1639. international environmental court (IEC) (2)
 1640. international environmental law (23)
 1641. international humanitarian law (627)
 1642. international instruments (1098)
 1643. international judicial authority (7)
 1644. international jurisdiction (10)
 1645. international law (816)
 1646. International Law Commission (ILC) (346)
 1647. international migration (15)
 1648. international organisations (28)
 1649. international organizations (227)
 1650. International Piracy Tribunal (1)
 1651. international politics (55)
 1652. international protection (9)
 1653. international relations (13)
 1654. international responsibility (6)
 1655. international trade (329)
 1656. international trade law (6)
 1657. international treaties (384)
 1658. International Tribunal for Children's Rights (1)
 1659. International Tribunal for Iraq (1)
 1660. international tribunal for the law of the sea (9)
 1661. international tribunal on war crimes (151)
 1662. international tribunal on war crimes (ICTR) (91)
 1663. international tribunal on war crimes (ICTY) (386)
 1664. international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) (790)
 1665. international tribunal on war crimes (Tokyo) (1)
 1666. internationalisering (1)
 1667. Internationalized Tribunal in East Timor (1)
 1668. internationalizing (1)
 1669. internationell domstol för havsrätt (5)
 1670. internationell ekonomisk rätt (10)
 1671. internationell handel (329)
 1672. internationell handelsrätt (6)
 1673. internationell humanitär rätt (628)
 1674. internationell juridisk auktoritet (7)
 1675. internationell katastrof (1)
 1676. internationell lagskipning (5)
 1677. internationell migration (16)
 1678. internationell miljörätt (23)
 1679. internationell politik (55)
 1680. internationell privaträtt (2)
 1681. internationell rätt (816)
 1682. internationell rättsskipning (10)
 1683. internationell sedvanerätt (416)
 1684. internationell skiljedom (4)
 1685. internationell straffprocess (2)
 1686. internationell straffrätt (524)
 1687. internationell utveckling (1)
 1688. internationella adoptioner (2)
 1689. internationella avtal (2)
 1690. internationella bolag (3)
 1691. internationella brott (201)
 1692. internationella brottmålsdomstolen (1425)
 1693. internationella brottslingar (1)
 1694. internationella dokument (1098)
 1695. internationella domstolar (472)
 1696. internationella domstolen för havsrätt (1)
 1697. internationella domstolen för krigsförbrytelser (5)
 1698. internationella fördrag (381)
 1699. internationella miljödomstolen (2)
 1700. internationella organisationer (255)
 1701. internationella relationer (16)
 1702. internationella tribunalen för krigsförbrytelser (1416)
 1703. internationellt ansvar (6)
 1704. internationellt samarbete (28)
 1705. internationellt skydd (9)
 1706. internationellt straffansvar (4)
 1707. internet (125)
 1708. internflyktingar (167)
 1709. INTERPOL (5)
 1710. interpretation (941)
 1711. interventio (196)
 1712. intervention (196)
 1713. intiaanit (241)
 1714. intialaiset (2)
 1715. intifada (64)
 1716. intolerance (39)
 1717. intolerans (39)
 1718. inuiitit (36)
 1719. inuiter (36)
 1720. Inuits (36)
 1721. invaasio (31)
 1722. invandrare (368)
 1723. invandring (792)
 1724. invasion (31)
 1725. inverkan (13)
 1726. IOM (9)
 1727. IRA (21)
 1728. irakier (1)
 1729. irakilaiset (1)
 1730. Iranians (1)
 1731. iranier (1)
 1732. iranilaiset (1)
 1733. Iraqis (1)
 1734. Irish (1)
 1735. irlantilaiset (1)
 1736. irländare (1)
 1737. irregular immigrants (7)
 1738. irregular immigration (8)
 1739. irreguljära invandrare (15)
 1740. irtisanominen (2)
 1741. islam (663)
 1742. islaminusko (662)
 1743. islamofobi (4)
 1744. islamofobia (4)
 1745. Islamophobia (4)
 1746. isolation (1)
 1747. isolering (1)
 1748. isyys (8)
 1749. isäntämaa (1)
 1750. IT (48)
 1751. italialaiset (2)
 1752. Italians (2)
 1753. italienare (2)
 1754. itsehallinto (501)
 1755. itsemurha (51)
 1756. itsemääräämisoikeus (1736)
 1757. itsenäisyys (196)
 1758. itsepuolustus (395)
 1759. itsesensuuri (15)
 1760. jalkasidonta (1)
 1761. jamming (2)
 1762. japaner (2)
 1763. Japanese (2)
 1764. japanilaiset (2)
 1765. Jehova's witnesses (28)
 1766. Jehovan todistajat (28)
 1767. Jehovas vittnen (28)
 1768. jengisota (1)
 1769. Jews (439)
 1770. joint custody (1)
 1771. jokamiehenoikeus (3)
 1772. jordbruk (172)
 1773. jordbrukare (45)
 1774. jordlösa familjer (6)
 1775. jordlösa flyktingar (1)
 1776. jordreform (84)
 1777. jordägare (8)
 1778. joukkohaudat (30)
 1779. joukkomurha (11)
 1780. joukkomuutto (40)
 1781. joukkotiedotus (4)
 1782. joukkotiedotusvälineet (637)
 1783. joukkotuhoaseet (143)
 1784. journalism (5)
 1785. journalismi (5)
 1786. journalister (203)
 1787. journalists (203)
 1788. judar (439)
 1789. judeförintelsen (82)
 1790. judges (60)
 1791. judicial co-operation (2)
 1792. judicial judgment (1221)
 1793. judicial review (134)
 1794. judicial system (57)
 1795. judiciary (4)
 1796. julkinen hallinto (5)
 1797. julkinen hankinta (4)
 1798. julkinen harkinta (2)
 1799. julkinen kuulustelu (6)
 1800. julkinen menettely (1)
 1801. julkinen oikeudenkäynti (44)
 1802. julkinen rahoitus (5)
 1803. julkinen virka (1)
 1804. julkisen viranomaisen halventaminen (43)
 1805. julkisoikeus (4)
 1806. julkisuusperiaate (29)
 1807. julmuudet (13)
 1808. juridical pluralism (7)
 1809. juridisk personlighet (6)
 1810. juridisk pluralism (7)
 1811. juridisk prövning (2)
 1812. juridiskt samarbete (2)
 1813. juridiskt system (2)
 1814. jurisdiction (221)
 1815. jurisdiktion (219)
 1816. jurisprudence (46)
 1817. jurister (67)
 1818. jus ad bellum (58)
 1819. jus cogens (661)
 1820. jus in bello (53)
 1821. jus post bellum (2)
 1822. just satisfaction (205)
 1823. just working conditions (12)
 1824. justice (27)
 1825. justitiekansler (10)
 1826. justitieombudsman (108)
 1827. justitieombudsman [EU] (2)
 1828. juutalaiset (439)
 1829. juutalaisvaino (81)
 1830. juvenile offenders (11)
 1831. juveniles (136)
 1832. jälleenasutus (32)
 1833. jämlik behandling (366)
 1834. jämlikhet (1725)
 1835. jämlikhet inför lagen (19)
 1836. jämlikhetsombudsmannen (11)
 1837. järjestäytynyt rikollisuus (38)
 1838. järjestöt (9)
 1839. jäsenyys (8)
 1840. jätteet (3)
 1841. jäv (7)
 1842. kahdenväliset sopimukset (2)
 1843. kaksikielisyys (47)
 1844. kaksinkertaista rankaisemista koskeva kielto (2)
 1845. kaksoiskansalaisuus (78)
 1846. kaksoiskansallisuus (2)
 1847. kaksoisrangaistus (1)
 1848. kalastus (24)
 1849. kalastusoikeudet (76)
 1850. Kambodzan erityistuomioistuin (25)
 1851. kannibalism (3)
 1852. kannibalismi (3)
 1853. kansainvälinen humanitaarinen oikeus (626)
 1854. kansainvälinen katastrofi (1)
 1855. kansainvälinen kauppa (329)
 1856. kansainvälinen kauppaoikeus (6)
 1857. kansainvälinen kehitys (1)
 1858. kansainvälinen lainkäyttö (5)
 1859. kansainvälinen merioikeustuomioistuin (6)
 1860. kansainvälinen oikeudenkäyttö (10)
 1861. kansainvälinen oikeus (818)
 1862. kansainvälinen oikeusauktoriteetti (7)
 1863. kansainvälinen politiikka (55)
 1864. kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu (3)
 1865. kansainvälinen rikosoikeus (511)
 1866. kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin (2)
 1867. kansainvälinen rikosprosessi (2)
 1868. kansainvälinen rikostuomioistuin (1414)
 1869. kansainvälinen rikosvastuu (9)
 1870. kansainvälinen siirtolaisuus (16)
 1871. kansainvälinen sotarikostuomioistuin (1403)
 1872. kansainvälinen sovittelu (4)
 1873. kansainvälinen suojelu (9)
 1874. kansainvälinen taloudellinen oikeus (10)
 1875. kansainvälinen tapaoikeus (418)
 1876. kansainvälinen vastuu (6)
 1877. kansainvälinen yhteistyö (28)
 1878. kansainvälinen yksityisoikeus (2)
 1879. kansainvälinen ympäristöoikeus (23)
 1880. kansainvälinen ympäristötuomioistuin (2)
 1881. kansainvälisen oikeuden fragmentaatio (9)
 1882. kansainvälisen oikeuden rikkomus (18)
 1883. kansainvälisen oikeuden toimikunta (341)
 1884. kansainväliset adoptiot (2)
 1885. kansainväliset asiakirjat (1098)
 1886. kansainväliset järjestöt (254)
 1887. kansainväliset rikkomukset (199)
 1888. kansainväliset rikolliset (1)
 1889. kansainväliset sopimukset (384)
 1890. kansainväliset suhteet (16)
 1891. kansainväliset tuomioistuimet (474)
 1892. kansainvälistyminen (1)
 1893. kansalaisliikkeet (5)
 1894. kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet (811)
 1895. kansalaistaminen (97)
 1896. kansalaistottelemattomuus (23)
 1897. kansalaisuus (1318)
 1898. kansalaisuus (EU) (28)
 1899. kansalaisvapaudet (1)
 1900. kansalaisvastarinta (2)
 1901. kansalaisvelvollisuudet (4)
 1902. kansallinen identiteetti (8)
 1903. kansallinen lainsäädäntö (34)
 1904. kansallinen oikeus (567)
 1905. kansallinen politiikka (72)
 1906. kansallinen selkkaus (1)
 1907. kansallinen turvallisuus (88)
 1908. kansalliset ihmisoikeusinstituutiot (10)
 1909. kansalliset järjestöt (1)
 1910. kansalliset parlamentit (2)
 1911. kansalliset tuomarit (1)
 1912. kansalliset tuomioistuimet (309)
 1913. kansalliset vähemmistöt (487)
 1914. kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö (112)
 1915. kansallissosialismi (8)
 1916. kansallistaminen (40)
 1917. kansallisuus (739)
 1918. kansallisvaltio (180)
 1919. kansanliike (7)
 1920. kansanmurha (1349)
 1921. kansannousu (64)
 1922. kansanäänestys (280)
 1923. kantasolut (2)
 1924. kantelu (1)
 1925. kapitalflöden (1)
 1926. kapprustning (18)
 1927. karelare (8)
 1928. Karelians (8)
 1929. karjalaiset (8)
 1930. karkotetut henkilöt (295)
 1931. karkotus (4)
 1932. karkurit (2)
 1933. kaster (23)
 1934. kastit (23)
 1935. kastraatio (3)
 1936. kastrering (3)
 1937. kasvihuoneilmiö (22)
 1938. katalaner (6)
 1939. katalonialaiset (6)
 1940. katastrofhjälp (5)
 1941. katastrofiapu (5)
 1942. katolicismen (21)
 1943. katoliker (33)
 1944. katolilaisuus (21)
 1945. katoliset (33)
 1946. katulapset (78)
 1947. kauppa (83)
 1948. kehitys (43)
 1949. kehitysapu (373)
 1950. kehitysavunantajat (6)
 1951. kehitysmaat (614)
 1952. kehityspolitiikka (14)
 1953. kehitystutkimus (2)
 1954. kehitysvammaiset (2)
 1955. kehitysyhteistyö (224)
 1956. keinohedelmöitys (76)
 1957. kelpoisuus solmia sopimuksia (75)
 1958. kelter (1)
 1959. keltit (1)
 1960. kemialliset aseet (155)
 1961. kemiska vapen (155)
 1962. kerjääminen (2)
 1963. keskitysleiri (40)
 1964. kestävä kehitys (291)
 1965. kidnappaus (40)
 1966. kidnapping (40)
 1967. kidnappning (40)
 1968. kidutus (2111)
 1969. kidutusuhrit (21)
 1970. kielelliset oikeudet (29)
 1971. kielen ja kulttuurin suojelu (49)
 1972. kieli (13)
 1973. kieliriita (1)
 1974. kielivähemmistöt (239)
 1975. kiinalaiset (9)
 1976. kiintiöpakolaiset (2)
 1977. kilpailuoikeus (5)
 1978. kineser (9)
 1979. kirjallisuus (3)
 1980. kirjeenvaihdon kunnioittaminen (44)
 1981. kirkko (25)
 1982. kirkko ja valtio (24)
 1983. kirkkolaki (1)
 1984. kiusaaminen (2)
 1985. KL (81)
 1986. klagomål/besvär (562)
 1987. klimatflyktingar (7)
 1988. klimatförändring (158)
 1989. kloning (30)
 1990. kloonaus (30)
 1991. klustervapen (4)
 1992. kodin kunnioittaminen (12)
 1993. kodittomat (29)
 1994. kodittomat lapset (3)
 1995. kohdunvuokraus (3)
 1996. kohtuullinen aika (107)
 1997. kohtuullinen hyvitys (205)
 1998. kokoontumisvapaus (281)
 1999. kollektiivinen armahdus (1)
 2000. kollektiivinen itsepuolustus (45)
 2001. kollektiivinen maastakarkotus (2)
 2002. kollektiivinen rangaistus (2)
 2003. kollektiivinen syyllisyys (3)
 2004. kollektiivinen turvallisuus (96)
 2005. kollektiivinen vastuu (16)
 2006. kollektiivinen väkivalta (1)
 2007. kollektiiviset oikeudet (279)
 2008. kollektiiviset toimet (14)
 2009. kollektiivivalitus (48)
 2010. kollektiv amnesti (1)
 2011. kollektiv bestraffning (2)
 2012. kollektiv skuld (3)
 2013. kollektiv säkerhet (97)
 2014. kollektiv utvisning (2)
 2015. kollektiva klagomål (48)
 2016. kollektiva rättigheter (280)
 2017. kollektivavtal (57)
 2018. kollektivt ansvar (17)
 2019. kollektivt självförsvar (45)
 2020. kollektivt våld (1)
 2021. kolonialism (78)
 2022. kolonialismi (78)
 2023. kolonisation (25)
 2024. kombattant (51)
 2025. komentaja (2)
 2026. kommendör (2)
 2027. kommissionen för de mänskliga rättigheterna (FN) (48)
 2028. kommittén för barnets rättigheter (80)
 2029. kommittén för de mänskliga rättigheterna (591)
 2030. kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) (846)
 2031. kommunal folkomröstning (3)
 2032. kommunalval (48)
 2033. kommunikation (16)
 2034. kommunism (31)
 2035. kommunismi (31)
 2036. komparativ rätt (25)
 2037. kompetens (8)
 2038. komplementaarisuus (5)
 2039. komplementaritetsprincip (5)
 2040. koncentrationsläger (40)
 2041. konflikter (27)
 2042. konfliktförebyggande åtgärder (65)
 2043. konfliktien estäminen (65)
 2044. konkurrenslag (5)
 2045. konstgjord befruktning (72)
 2046. konstitutionalism (131)
 2047. konsulaatti (1)
 2048. konsulat (1)
 2049. konsumentens rättigheter (7)
 2050. konsumentskydd (2)
 2051. kontinentalsockeln (1)
 2052. kontroll över naturtillgångar (138)
 2053. konventioner (73)
 2054. korealaiset (6)
 2055. koreaner (6)
 2056. Koreans (6)
 2057. korruptio (110)
 2058. korruption (109)
 2059. korvaus (13)
 2060. korvausvaatimus (2)
 2061. korvausvelvollisuus (16)
 2062. koskemattomuus (391)
 2063. kostnadsfördelning (1)
 2064. kotikieliopetus (1)
 2065. kotipaikka (1)
 2066. kotiseutuoikeus (20)
 2067. kotityö (4)
 2068. koulutetut henkilöt (2)
 2069. kreikkalaiset (21)
 2070. krig (60)
 2071. krig och fred (18)
 2072. krigets lagar (220)
 2073. krigföring (19)
 2074. krigsbarn (1)
 2075. krigsfångar (305)
 2076. krigsförberedelser (2)
 2077. krigsförbrytare (38)
 2078. krigsförbrytelser (1152)
 2079. krigskommission (1)
 2080. krigsoffer (53)
 2081. krigspropaganda (1)
 2082. krigstillstånd (70)
 2083. kriisi (5)
 2084. kriisihallinta (2)
 2085. kriminaalipolitiikka (36)
 2086. kriminalitet (14)
 2087. kriminalpolitik (36)
 2088. kriminologi (2)
 2089. kriminologia (2)
 2090. kris (5)
 2091. krishantering (2)
 2092. kristendomen (71)
 2093. kristinusko (71)
 2094. kroaatit (55)
 2095. kroater (55)
 2096. kroppsaga (150)
 2097. kränkningar (41)
 2098. ksenotransplantaatio (6)
 2099. kuljetus (2)
 2100. kulttuuri (16)
 2101. kulttuuri-identiteetti (54)
 2102. kulttuuriautonomia (12)
 2103. kulttuurien monimuotoisuus (27)
 2104. kulttuurimuutos (3)
 2105. kulttuuriomaisuus (118)
 2106. kulttuuriperintö (11)
 2107. kulttuuripluralismi (3)
 2108. kultur (16)
 2109. kulturarv (11)
 2110. kulturell autonomi (12)
 2111. kulturell egendom (119)
 2112. kulturell förändring (3)
 2113. kulturell identitet (54)
 2114. kulturell mångfald (26)
 2115. kulturell pluralism (3)
 2116. kulturella rättigheter (43)
 2117. kuluttajan oikeudet (7)
 2118. kuluttajansuoja (2)
 2119. kumouksen vastainen strategia (50)
 2120. kunnallinen kansanäänestys (3)
 2121. kunnallisvaalit (48)
 2122. kunniamurha (26)
 2123. kunnianloukkaus (4)
 2124. kuolemanjono (35)
 2125. kuolemanpartiot (24)
 2126. kuolemanrangaistus (907)
 2127. kuolleisuus (11)
 2128. kurder (239)
 2129. kurdit (239)
 2130. Kurds (239)
 2131. kurinpito (9)
 2132. kurinpitorangaistus (7)
 2133. kustannusjako (1)
 2134. kuulustelut (3)
 2135. kuurot (7)
 2136. kveenit (1)
 2137. Kvens (1)
 2138. kvinnlig könsstympning (108)
 2139. kvinnlig omskärelse (104)
 2140. kvinnliga arbetare (3)
 2141. kvinnliga flyktingar (60)
 2142. kvinnliga fångar (14)
 2143. kvinnliga soldater (1)
 2144. kvinnohandel (36)
 2145. kvinnor (2665)
 2146. kvinnors rättigheter (436)
 2147. kvinnorätt (14)
 2148. kvotflyktingar (2)
 2149. kväner (1)
 2150. kyrka (25)
 2151. kyrka och stat (24)
 2152. kyrkolag (1)
 2153. källskydd (1)
 2154. kärnenergi (9)
 2155. kärnkraft (20)
 2156. kärnkraftsavfall (5)
 2157. kärnkraftsolycka (7)
 2158. kärnvapen (280)
 2159. kärnvapenfri zon (4)
 2160. kärnvapenprov (63)
 2161. käännös (2)
 2162. kääpiöt (1)
 2163. kön (33)
 2164. könsbyte (41)
 2165. könsdiskriminering (343)
 2166. könsrelaterad förföljelse (13)
 2167. könsrelaterat våld (5)
 2168. könsselektiv abort (1)
 2169. köyhyys (499)
 2170. köyhät (20)
 2171. labour (36)
 2172. labour camps (6)
 2173. labour law (75)
 2174. labour legislation (61)
 2175. labour market (4)
 2176. labour rights (29)
 2177. laglig arrestering (64)
 2178. lagspråk (2)
 2179. lagstiftande makt (3)
 2180. lagstiftning (1435)
 2181. laillinen pidätys (64)
 2182. lainkäyttö (212)
 2183. lainsäädäntö (1436)
 2184. laitokset (12)
 2185. laiton maahanmuutto (9)
 2186. laiton pidätys (31)
 2187. laiton työvoima (1)
 2188. laittomat maahanmuuttajat (22)
 2189. laittomat taistelijat (3)
 2190. lakiasäätävä valta (3)
 2191. lakikieli (2)
 2192. lakimiehet (67)
 2193. lakko-oikeus (82)
 2194. land mines (20)
 2195. land owners (8)
 2196. land ownership rights (407)
 2197. land reform (84)
 2198. landless families (6)
 2199. landless refugees (1)
 2200. landmines (159)
 2201. landminor (179)
 2202. landrättigheter (407)
 2203. landsbygdsbefolkning (17)
 2204. landsflykt (37)
 2205. language (13)
 2206. lapsen etu (75)
 2207. lapsen murha (22)
 2208. lapsen oikeudet (476)
 2209. lapsen oikeuksien komitea (80)
 2210. lapsen terveys (14)
 2211. lapsenryöstö (1)
 2212. lapset (2465)
 2213. lapsettomuus (5)
 2214. lapsiavioliitto (31)
 2215. lapsikauppa (60)
 2216. lapsikuolleisuus (109)
 2217. lapsilisä (4)
 2218. lapsioikeusasiamies (32)
 2219. lapsipornografia (33)
 2220. lapsiprostituutio (62)
 2221. lapsirekrytointi (4)
 2222. lapsirikollisuus (1)
 2223. lapsisotilaat (170)
 2224. lapsityö (329)
 2225. lapsiuhrit (4)
 2226. lapsivangit (1)
 2227. laser weapons (3)
 2228. laseraseet (3)
 2229. laservapen (3)
 2230. lasten hyväksikäyttö (115)
 2231. lasten pahoinpitely (76)
 2232. lastenhoito (99)
 2233. lastenhuolto (42)
 2234. law of procedure (4)
 2235. law of treaties (3)
 2236. law proposition (4)
 2237. lawful arrest (64)
 2238. laws of war (220)
 2239. lawyers (67)
 2240. legal assistance (129)
 2241. legal culture (1)
 2242. legal development (5)
 2243. legal history (2)
 2244. legal informatics (6)
 2245. legal norms (8)
 2246. legal personality (6)
 2247. legal philosophy (82)
 2248. legal protection (106)
 2249. "legal right to enter private land" (3)
 2250. legal status (125)
 2251. legal theory (63)
 2252. legislation (1436)
 2253. legislative power (3)
 2254. legitimacy (82)
 2255. legitimiteetti (82)
 2256. legitimitet (82)
 2257. legosoldat (22)
 2258. lehdistövaltuutettu (1)
 2259. lehtimiehet (203)
 2260. leirit (3)
 2261. lentokonekaappaus (16)
 2262. lesbians (47)
 2263. lesbo (47)
 2264. lesbot (47)
 2265. lesket (22)
 2266. levnadsförhållanden (22)
 2267. levnadsstandard (22)
 2268. lex specialis (4)
 2269. LGBT persons (5)
 2270. LHBT-henkilöt (5)
 2271. liability (16)
 2272. Libanonin erityistuomioistuin (24)
 2273. liberation movements (65)
 2274. liberation theology (7)
 2275. liikkeen harjoittamisoikeus (42)
 2276. liikkumisvapaus (764)
 2277. liittäminen (1)
 2278. lika lön för lika arbete (4)
 2279. likhet inför lagen (102)
 2280. limitations (42)
 2281. limitations of rights and freedoms (35)
 2282. linguistic minorities (239)
 2283. linguistic rights (29)
 2284. lisääntymiseen liittyvät oikeudet (161)
 2285. literacy (15)
 2286. literature (3)
 2287. litigations (4)
 2288. litteratur (3)
 2289. living conditions (23)
 2290. LN (81)
 2291. local referendum (5)
 2292. lokal folkomröstning (5)
 2293. loukkaukset (41)
 2294. low intensity conflict (18)
 2295. luftföroreningar (25)
 2296. lufträtt (2)
 2297. luku- ja kirjoitustaito (15)
 2298. lukutaidottomuus (26)
 2299. luonnonoikeus (104)
 2300. luonnonvarat (146)
 2301. luonnonvarojen valvonta (138)
 2302. luovuttaminen (608)
 2303. luovutus (4)
 2304. lydnadsplikt (12)
 2305. lågintensitetskonflikt (18)
 2306. läger (3)
 2307. lähdesuoja (1)
 2308. lähestymiskielto (1)
 2309. läkemedel (2)
 2310. lämplig bostad (64)
 2311. Länsi-Euroopan unioni (2)
 2312. lärare (1)
 2313. läs- och skrivkunnighet (15)
 2314. läsnäolo oikeudenkäynnissä (1)
 2315. lääkehoito (88)
 2316. lääketieteellinen etiikka (86)
 2317. lääketieteellinen hoito (8)
 2318. lääketieteellinen tutkimus (2)
 2319. lääketieteelliset kokeet (3)
 2320. lääkintähenkilökunta (5)
 2321. lääkkeet (2)
 2322. maahanmuuttajat (380)
 2323. maahanmuutto (775)
 2324. maahantuontikielto (1)
 2325. maailmankonferenssi (rasismi) (1)
 2326. Maailmanpankki (739)
 2327. maailmantalous (10)
 2328. maallistuminen (16)
 2329. maamiinat (179)
 2330. maan sisäiset pakolaiset (164)
 2331. maanomistajat (8)
 2332. maanomistusoikeus (407)
 2333. maanpako (37)
 2334. maanviljelijät (45)
 2335. maanviljely (172)
 2336. maareformi (84)
 2337. maaseutuväestö (17)
 2338. maastakarkotus (426)
 2339. maastamuutto (45)
 2340. maattomat pakolaiset (1)
 2341. maattomat perheet (6)
 2342. Macedonians (11)
 2343. maffia (11)
 2344. mafia (11)
 2345. mainonta (10)
 2346. maintenance (4)
 2347. makedonialaiset (11)
 2348. makedonier (11)
 2349. maksettu loma (11)
 2350. maksuton oikeudenkäynti (7)
 2351. makt (3)
 2352. male circumcision (3)
 2353. malnutrition (28)
 2354. manlig omskärelse (3)
 2355. mannerjalusta (1)
 2356. maorer (43)
 2357. Maori people (43)
 2358. maorit (43)
 2359. margin of appreciation (218)
 2360. marginaliserade grupper (4)
 2361. maritime law (241)
 2362. maritime tort (1)
 2363. marriage (208)
 2364. married women (2)
 2365. marxism (10)
 2366. marxismi (10)
 2367. mass atrocities (13)
 2368. mass communication (9)
 2369. mass exodus (40)
 2370. mass graves (30)
 2371. mass media (630)
 2372. mass murder (10)
 2373. massacre (199)
 2374. massaker (199)
 2375. massförstörelsevapen (144)
 2376. massgravar (30)
 2377. massilldåd (13)
 2378. massiv miljöförstörelse (5)
 2379. masskommunikation (9)
 2380. massmedia (631)
 2381. massmord (10)
 2382. massutvandring (40)
 2383. matalan tehon sota (18)
 2384. maternal mortality (4)
 2385. maternity (13)
 2386. maternity leave (36)
 2387. mathjälp (3)
 2388. matproduktion (1)
 2389. Mayans (1)
 2390. mayat (1)
 2391. medborgarrörelser (5)
 2392. medborgarskap (1317)
 2393. medborgarskap (EU) (28)
 2394. medborgerliga friheter (1)
 2395. medborgerliga och politiska rättigheter (811)
 2396. medborgerliga skyldigheter (4)
 2397. mediation (15)
 2398. medical care (58)
 2399. medical ethics (85)
 2400. medical experiments (4)
 2401. medical personnel (5)
 2402. medical remedies (2)
 2403. medical research (2)
 2404. medical treatment (39)
 2405. medicinsk behandling (93)
 2406. medicinsk etik (85)
 2407. medicinsk forskning (2)
 2408. medicinsk personal (5)
 2409. medicinsk vård (4)
 2410. medicinska experiment (4)
 2411. medlemskap (8)
 2412. medling (15)
 2413. meksikolaiset (3)
 2414. mellakka (9)
 2415. mellanstatliga klagomål (51)
 2416. membership (8)
 2417. mental health (93)
 2418. mental hälsa (93)
 2419. mental illness (8)
 2420. mental illness act (15)
 2421. mentally disabled persons (12)
 2422. mentally ill (120)
 2423. mentalsjuka (122)
 2424. mentalt störda (12)
 2425. mentalvårdslagen (15)
 2426. mercenary (22)
 2427. mercy killing (2)
 2428. merioikeuden loukkaus (1)
 2429. merioikeus (236)
 2430. merioikeuskonferenssi (7)
 2431. Mexicans (3)
 2432. mexikaner (3)
 2433. miehitys (108)
 2434. mieleltään häiriintyneet (12)
 2435. mielenosoitukset (13)
 2436. mielenterveys (93)
 2437. mielenterveyslaki (15)
 2438. mielipidevangit (160)
 2439. mielipidevapaus (31)
 2440. mielisairaat (122)
 2441. mielisairaus (6)
 2442. mielivaltainen pidätys (67)
 2443. mielivaltaiset teloitukset (387)
 2444. miesten ympärileikkaus (3)
 2445. migrant workers (387)
 2446. migration (538)
 2447. militarisering (3)
 2448. militarism (8)
 2449. militarismi (8)
 2450. militarisointi (3)
 2451. militarization (3)
 2452. military (36)
 2453. military aid (12)
 2454. military coup (4)
 2455. military discipline (1)
 2456. military intervention (35)
 2457. military occupation (5)
 2458. military ombudsman (1)
 2459. military penal law (14)
 2460. military service (3)
 2461. military tribunal (15)
 2462. militär (36)
 2463. militär intervention (35)
 2464. militär ockupation (5)
 2465. militär ombudsman (1)
 2466. militärdisciplin (1)
 2467. militärdomstol (15)
 2468. militärhjälp (12)
 2469. militärkupp (4)
 2470. militärstrafflag (14)
 2471. militärtjänst (3)
 2472. miljö (70)
 2473. miljö och utveckling (3)
 2474. miljöbrott (6)
 2475. miljöflyktingar (9)
 2476. miljöpolitik (6)
 2477. miljörätt (112)
 2478. miljöskada (15)
 2479. miljöskydd (840)
 2480. miljövård (5)
 2481. minimilön (6)
 2482. minimipalkka (6)
 2483. minimum wage (6)
 2484. Ministerikomitea (4)
 2485. Ministerkommittén (4)
 2486. minoriteter (414)
 2487. minoritetsgrupper (3011)
 2488. minoritetsombudsman (8)
 2489. minoritetsskolor (1)
 2490. minoritetsspråk (4)
 2491. minorities (413)
 2492. minority groups (3012)
 2493. minority languages (4)
 2494. minority ombudsman (8)
 2495. minority schools (1)
 2496. missaktning inför domstol (44)
 2497. missbruk av psykiatri (3)
 2498. missbruk av rättigheter (3)
 2499. missbruk av tjänsteställning (9)
 2500. mixed marriages (1)
 2501. mobbing (2)
 2502. mobbning (2)
 2503. moderskap (15)
 2504. moderskapsledighet (36)
 2505. monarchy (1)
 2506. monarki (1)
 2507. monarkia (1)
 2508. money laundering (35)
 2509. moniavioisuus (4)
 2510. monikansalliset yritykset (189)
 2511. monikielisyys (2)
 2512. monikulttuurisuus (15)
 2513. monitahoinen syrjintä (6)
 2514. monitoring (3)
 2515. monitoring of sanctions (1)
 2516. montenegrer (1)
 2517. Montenegrins (1)
 2518. montenegrolaiset (1)
 2519. moraali (73)
 2520. moraalinen syyllisyys (1)
 2521. moral (73)
 2522. moral guilt (1)
 2523. moralisk skuld (1)
 2524. morality (69)
 2525. mord (1)
 2526. mortality (11)
 2527. mother tongue instruction (1)
 2528. motherhood (2)
 2529. motkrav (1)
 2530. motåtgärder (58)
 2531. MRG (8)
 2532. multiculturalism (15)
 2533. multilingualism (2)
 2534. multinationella bolag (186)
 2535. multiple discrimination (6)
 2536. municipal elections (48)
 2537. municipal referendum (3)
 2538. muntlighetsprincipen (1)
 2539. muntligt förfarande (5)
 2540. murder (1)
 2541. murha (1)
 2542. muslimer (552)
 2543. muslimit (552)
 2544. Muslims (552)
 2545. musta lista (1)
 2546. muukalaisviha (233)
 2547. MWC Committee (5)
 2548. MWC Committee (Migrant Workers Committee) (1)
 2549. myndigheter (1)
 2550. mångkulturalism (15)
 2551. mångspråkighet (2)
 2552. människohandel (229)
 2553. människorättsinstitut (5)
 2554. människorättsklausul (21)
 2555. människorättskonventioner (149)
 2556. människosmuggling (30)
 2557. människovärde (375)
 2558. mänsklig dimension (257)
 2559. mänsklig säkerhet (9)
 2560. mänskliga rättigheter (4198)
 2561. mänsklighet (17)
 2562. NAFTA (213)
 2563. naimaton pari (1)
 2564. naimisissa olevat naiset (2)
 2565. naisasialiike (291)
 2566. naiset (2665)
 2567. naiset ansiotyössä (1)
 2568. naiskauppa (108)
 2569. naisoikeus (14)
 2570. naisoikeusvaltuutettu (1)
 2571. naispakolaiset (60)
 2572. naissotilaat (1)
 2573. naisten oikeudet (436)
 2574. naisten sukupuolielinten silpominen (108)
 2575. naisten ympärileikkaus (104)
 2576. naistyöntekijät (2)
 2577. naisvangit (14)
 2578. narkotika (118)
 2579. narkotikahandel (9)
 2580. narkotikakrig (21)
 2581. narkotikamissbruk (13)
 2582. nation state (180)
 2583. national courts (309)
 2584. national human rights institutions (10)
 2585. national identity (8)
 2586. national law (570)
 2587. national legislation (34)
 2588. national minorities (489)
 2589. national organizations (1)
 2590. national parliaments (2)
 2591. national politics (72)
 2592. national security (88)
 2593. national socialism (8)
 2594. nationalisering (30)
 2595. nationalism (347)
 2596. nationalismi (347)
 2597. nationalitet (743)
 2598. nationality (743)
 2599. nationalization (30)
 2600. nationalsocialism (8)
 2601. nationalstat (180)
 2602. nationell identitet (8)
 2603. nationell lagstiftning (35)
 2604. nationell politik (72)
 2605. nationell rätt (569)
 2606. nationell status (9)
 2607. nationell säkerhet (88)
 2608. nationella domstolar (309)
 2609. nationella minoriteter (489)
 2610. nationella människorättsinstitutioner (10)
 2611. nationella organisationer (1)
 2612. nationella parlament (2)
 2613. NATO (939)
 2614. NATO bombing (139)
 2615. NATO-bombning (139)
 2616. NATO enlargement (2)
 2617. NATO-medlemskap (1)
 2618. NATO partnership (1)
 2619. NATO-utvidgning (2)
 2620. NATOjäsenyys (1)
 2621. NATOn laajentuminen (2)
 2622. NATOn pommitus (139)
 2623. natural law (101)
 2624. natural resources (146)
 2625. natural resources control (138)
 2626. natural rights (3)
 2627. naturalisation (107)
 2628. naturalisering (107)
 2629. naturkatastrofer (15)
 2630. naturresurser (97)
 2631. naturrätt (104)
 2632. naturtillgångar (49)
 2633. nedrustning (279)
 2634. nedsmutsning (4)
 2635. NEO (1)
 2636. neutralitet (92)
 2637. neutrality (92)
 2638. neuvoa-antava mielipide (254)
 2639. new human rights (7)
 2640. new world order (21)
 2641. NF (80)
 2642. NGO (1874)
 2643. NIEO (199)
 2644. nomader (3)
 2645. nomadit (3)
 2646. nomads (3)
 2647. non bis in idem (5)
 2648. non-combatants (10)
 2649. non-compliance (2)
 2650. non-derogable rights (45)
 2651. non-discrimination (1173)
 2652. non-interference (principle) (2)
 2653. non-intervention (116)
 2654. non-proliferation of nuclear weapons (23)
 2655. non-refoulement principle (451)
 2656. non-state actors (215)
 2657. non-state actors (civila) (1)
 2658. non-state actors (private) (1)
 2659. nord-syddialogen (25)
 2660. Nordic citizenship (1)
 2661. Nordic Council (10)
 2662. Nordic dimension (6)
 2663. nordisk dimension (6)
 2664. Nordiska Rådet (10)
 2665. nordiskt medborgarskap (1)
 2666. north-south dialogue (25)
 2667. nuclear accident (7)
 2668. nuclear energy (9)
 2669. nuclear power (20)
 2670. nuclear terrorism (2)
 2671. nuclear test (63)
 2672. nuclear waste (4)
 2673. nuclear weapon-free-zone (4)
 2674. nuclear weapons (280)
 2675. nukleärterrorism (2)
 2676. nulla poena sine lege (7)
 2677. nullum crimen sine lege (12)
 2678. nuoret rikoksentekijät (11)
 2679. nuoret sotilaat (1)
 2680. nuoriso (141)
 2681. nuorten oikeudet (10)
 2682. nya ekonomiska ordningen (1)
 2683. nya mänskliga rättigheter (7)
 2684. nya världsordningen (22)
 2685. nälkiintyminen (102)
 2686. nälkälakko (15)
 2687. närvaro vid rättegång (1)
 2688. nödhjälp (3)
 2689. OAS (845)
 2690. OAU (903)
 2691. oavhängig och opartisk domstol (231)
 2692. oberoende domare (21)
 2693. obligation of secrecy (10)
 2694. obligations of states (730)
 2695. obscenity (41)
 2696. occupation (108)
 2697. occupational safety and health (1)
 2698. ockupation (108)
 2699. OECD (374)
 2700. offences (4)
 2701. offenders (1)
 2702. offentlig finansiering (5)
 2703. offentlig rätt (4)
 2704. offentlig rättegång (44)
 2705. offentlig tjänst (1)
 2706. offentlig upphandling (6)
 2707. offentlighetsprincipen (29)
 2708. offentligt förhör (7)
 2709. offer (593)
 2710. official post (1)
 2711. offrets rättigheter (7)
 2712. ofrivilliga försvinnanden (595)
 2713. ofruktsamhet (6)
 2714. ofödda barn (64)
 2715. ogift par (1)
 2716. oikeudellinen asema (120)
 2717. oikeudellinen harkinta (134)
 2718. oikeudellinen henkilöllisyys (6)
 2719. oikeudellinen järjestelmä (55)
 2720. oikeudellinen pluralismi (7)
 2721. oikeudellinen selkkaus (1)
 2722. oikeudellinen yhteistyö (2)
 2723. oikeuden päätökset (2)
 2724. oikeudenkäynti (78)
 2725. oikeudenkäyntitarkkailu (10)
 2726. oikeudenkäyttö (2)
 2727. oikeudenmukainen kauppa (1)
 2728. oikeudenmukainen kohtelu (2)
 2729. oikeudenmukainen oikeudenkäynti (1023)
 2730. oikeudenmukaisuus (27)
 2731. oikeudet veteen (72)
 2732. oikeuksien ja vapauksien rajoitukset (35)
 2733. oikeuksien väärinkäyttö (3)
 2734. oikeus (23)
 2735. oikeus ammatilliseen koulutukseen (68)
 2736. oikeus asuntoon (21)
 2737. oikeus eläkkeeseen (13)
 2738. oikeus elämään (676)
 2739. oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja (25)
 2740. oikeus julkisiin palveluihin (18)
 2741. oikeus jäähän (1)
 2742. oikeus kehitykseen (676)
 2743. oikeus kieltäytyä vastaamasta (1)
 2744. oikeus kohtuulliseen palkkaan (12)
 2745. oikeus kommunikaatioon (14)
 2746. oikeus kulttuuriin (76)
 2747. oikeus kuolla (19)
 2748. oikeus käyttää omaa kieltään (318)
 2749. oikeus lakkoon (6)
 2750. oikeus lähteä maastaan (72)
 2751. oikeus nimeen (12)
 2752. oikeus omaisuuteen (3)
 2753. oikeus opetukseen (1818)
 2754. oikeus osallistua (188)
 2755. oikeus palata maahansa (48)
 2756. oikeus perhe-elämään (21)
 2757. oikeus perustaa perhe (5)
 2758. oikeus puhtaaseen ympäristöön (81)
 2759. oikeus puolustautua (17)
 2760. oikeus pysyä vaiti (41)
 2761. oikeus rauhaan (87)
 2762. oikeus ravintoon (246)
 2763. oikeus saapua maahan (45)
 2764. oikeus samaan palkkaan samasta työstä (167)
 2765. oikeus solmia avioliitto (75)
 2766. oikeus terveydenhoitoon (8)
 2767. oikeus terveyteen (254)
 2768. oikeus tulla kuulluksi (12)
 2769. oikeus tulla pidetyksi syyttömänä (22)
 2770. oikeus tuomioistuinmenettelyyn (360)
 2771. oikeus työhön (544)
 2772. oikeus vapauteen ja turvallisuuteen (187)
 2773. oikeus vastaukseen (9)
 2774. oikeus veteen (40)
 2775. oikeus yksityiselämään (619)
 2776. oikeusapu (131)
 2777. oikeusasema (4)
 2778. oikeusasiamies (111)
 2779. oikeusasiamies (EU) (44)
 2780. oikeusfilosofia (82)
 2781. oikeushistoria (2)
 2782. oikeusinformatiikka (6)
 2783. oikeusjärjestelmä (2)
 2784. oikeuskansleri (11)
 2785. oikeuskehitys (5)
 2786. oikeuskulttuuri (1)
 2787. oikeuskäytäntö (8)
 2788. oikeusnormit (8)
 2789. oikeusprosessit (4)
 2790. oikeussuoja (2)
 2791. oikeustapaukset (205)
 2792. oikeustapaukset/oikeuskäytäntö (4761)
 2793. oikeusteoria (63)
 2794. oikeustiede (46)
 2795. oikeusturva (102)
 2796. oikeusvaltioperiaate (542)
 2797. oil pollution (6)
 2798. olaglig arrestering (31)
 2799. olaglig invandring (9)
 2800. olagliga stridande (3)
 2801. oleskelulupa (78)
 2802. oliktänkande (1)
 2803. oljeförorening (6)
 2804. omantunnonvapaus (130)
 2805. ombudsman (39)
 2806. ombudsman against ethnic discrimination (18)
 2807. ombudsman (EU) (1)
 2808. ombudsman (European) (1)
 2809. ombudsman for the disabled (2)
 2810. ombudsman för de handikappade (2)
 2811. ombudsman för mänskliga rättigheter (16)
 2812. ombudsman mot etnisk diskriminering (18)
 2813. OMCT (1)
 2814. OMCT (World Organisation Against Torture) (1)
 2815. omflyttning (32)
 2816. omistusoikeus (867)
 2817. omskärelse (2)
 2818. omänsklig behandling eller bestraffning (407)
 2819. on-site inspection (36)
 2820. one interest movement (3)
 2821. OPEC (1)
 2822. opettajat (1)
 2823. opetus (9)
 2824. opiskelijamielenosoitukset (5)
 2825. opiskelijat (7)
 2826. oral hearing (5)
 2827. organ transplantation (32)
 2828. organisationer (9)
 2829. organiserad brottslighet (38)
 2830. organizations (9)
 2831. organized criminality (38)
 2832. orjakauppa (18)
 2833. orjatyö (2)
 2834. orjuus (433)
 2835. orthodox church (2)
 2836. ortodoksinen kirkko (2)
 2837. ortodoxa kyrkan (2)
 2838. osallistuminen (37)
 2839. OSCE (1132)
 2840. osedlighet (41)
 2841. oskadlig genomfart (30)
 2842. OSSE (1132)
 2843. otsonikerros (7)
 2844. outer space (19)
 2845. ovillkorliga rättigheter (45)
 2846. ozone layer (7)
 2847. ozonlager (7)
 2848. paid leave (11)
 2849. paikalliskansanäänestys (5)
 2850. paikan päällä tapahtuva tarkastus (35)
 2851. painovapaus (360)
 2852. pakastetut alkiot (2)
 2853. pakkoabortti (2)
 2854. pakkohoito (24)
 2855. pakkolunastus (52)
 2856. pakkosterilisointi (24)
 2857. pakkotyö (243)
 2858. pakolaisen (oikeus)asema (80)
 2859. pakolaiset (2344)
 2860. pakolaiset (määritelmä) (9)
 2861. pakolaislapset (116)
 2862. pakolaisleirit (36)
 2863. pakolaisliikkeet (2)
 2864. pakolaisoikeus (11)
 2865. pakolaisperhe (1)
 2866. pakotettu katoaminen (595)
 2867. pakotettu raskaus (5)
 2868. pakotettu siirtolaisuus (16)
 2869. pakotteet (478)
 2870. pakotteiden valvonta (1)
 2871. palauttaminen (12)
 2872. palautuskielto (451)
 2873. palestiinalaiset (101)
 2874. Palestinians (101)
 2875. palestinier (101)
 2876. palkkasotilas (22)
 2877. paluumuuttajat (40)
 2878. paluumuutto (145)
 2879. pankkisalaisuus (1)
 2880. pantfångar (37)
 2881. panttivangit (37)
 2882. paperittomat henkilöt (5)
 2883. papit (3)
 2884. papperslösa personer (5)
 2885. paramilitary forces (18)
 2886. paramilitära styrkor (18)
 2887. parental leave (12)
 2888. parenthood (8)
 2889. parents (107)
 2890. parisuhteen virallistaminen (30)
 2891. parlamentarism (11)
 2892. parlamentarismi (11)
 2893. parliament (6)
 2894. parliamentarism (11)
 2895. parliamentary ombudsman (108)
 2896. parliamentary ombudsman (EU) (45)
 2897. participation (37)
 2898. pass (14)
 2899. passi (14)
 2900. passport (14)
 2901. patent (1)
 2902. patentit (1)
 2903. patents (1)
 2904. paternity (8)
 2905. paternity leave (2)
 2906. patientens rättigheter (52)
 2907. PCIJ (618)
 2908. peace (36)
 2909. peace agreements (3)
 2910. peace and security (218)
 2911. peace enforcement (51)
 2912. peace-keeping forces (556)
 2913. peace movement (2)
 2914. peace process (160)
 2915. peace research (20)
 2916. peacebuilding (10)
 2917. peaceful coexistence (9)
 2918. peaceful demonstrations (2)
 2919. peacekeeping forces (33)
 2920. pedofiilit (11)
 2921. pedofiler (11)
 2922. pedophiles (11)
 2923. penningtvätt (35)
 2924. pension (33)
 2925. pensionärer (1)
 2926. peremptory norms (539)
 2927. perestroika (104)
 2928. perestrojka (104)
 2929. perhe (38)
 2930. perhe-elämän kunnioittaminen (163)
 2931. perheen yhdistäminen (150)
 2932. perheoikeudet (137)
 2933. perheoikeus (19)
 2934. perhesuunnittelu (83)
 2935. perheverotus (1)
 2936. perheväkivalta (260)
 2937. perintö (1)
 2938. Permanent Court of Arbitration (9)
 2939. permission to stay (78)
 2940. persecution (272)
 2941. Persianlahden sota (215)
 2942. personal liberty (13)
 2943. personlig frihet (13)
 2944. personlig säkerhet (42)
 2945. personligt straffansvar (134)
 2946. perusoikeudet (1000)
 2947. perustarpeet (15)
 2948. perustuslaki (21)
 2949. perustuslaki/valtiosääntö (3807)
 2950. perustuslakituomioistuin (1)
 2951. perustuslakivaliokunta (14)
 2952. perusvapaudet (92)
 2953. perusvelvollisuudet (1)
 2954. petition (1)
 2955. philosophy (231)
 2956. pidätetyt henkilöt (92)
 2957. pidättäminen (16)
 2958. pidätys (5)
 2959. pidätysmääräys (3)
 2960. piracy (22)
 2961. piratismi (22)
 2962. PJC (1)
 2963. plikter (1)
 2964. PLO (204)
 2965. pluralism (7)
 2966. pluralismi (7)
 2967. pohjoinen-etelä keskustelu (25)
 2968. Pohjoismaiden Neuvosto (10)
 2969. pohjoismainen kansalaisuus (1)
 2970. pohjoismainen ulottuvuus (6)
 2971. poikkeukset (164)
 2972. poikkeuslauseke (1)
 2973. poikkeusmääräys (68)
 2974. poikkeustila (2)
 2975. polacker (7)
 2976. polar law (2)
 2977. Poles (7)
 2978. police (141)
 2979. police abuse (205)
 2980. police and justice co-operation in criminal matters (=PJC) (1)
 2981. police force (11)
 2982. police violence (4)
 2983. poliisi (141)
 2984. poliisikunta (11)
 2985. poliisiväkivalta (209)
 2986. poliittinen kehitys (1)
 2987. poliittinen osallistuminen (686)
 2988. poliittinen syrjintä (5)
 2989. poliittinen väkivalta (78)
 2990. poliittinen yhteistyö (2)
 2991. poliittiset murhat (62)
 2992. poliittiset oikeudenkäynnit (5)
 2993. poliittiset oikeudet (1)
 2994. poliittiset puolueet (311)
 2995. poliittiset rikokset (12)
 2996. poliittiset vangit (199)
 2997. polis (141)
 2998. POLISARIO (1)
 2999. poliskår (11)
 3000. polisvåld (209)
 3001. political co-operation (2)
 3002. political crimes (13)
 3003. political development (1)
 3004. political discrimination (5)
 3005. political murders (62)
 3006. political participation (686)
 3007. political parties (311)
 3008. political prisoners (198)
 3009. political rights (1)
 3010. political trials (5)
 3011. political violence (78)
 3012. politics (77)
 3013. politiikka (77)
 3014. politik (77)
 3015. politisk diskriminering (5)
 3016. politisk utveckling (1)
 3017. politiska brott (13)
 3018. politiska fångar (198)
 3019. politiska mord (62)
 3020. politiska partier (310)
 3021. politiska rättegångar (5)
 3022. politiska rättigheter (1)
 3023. politiska val (1)
 3024. politiskt deltagande (686)
 3025. politiskt samarbete (2)
 3026. politiskt våld (78)
 3027. pollution (27)
 3028. pollution of water (9)
 3029. polygami (4)
 3030. polygamy (4)
 3031. pomaker (1)
 3032. pomakit (1)
 3033. Pomaks (1)
 3034. popular movement (7)
 3035. population (16)
 3036. pornografi (100)
 3037. pornografia (100)
 3038. pornography (100)
 3039. portugalilaiset (1)
 3040. portugiser (1)
 3041. Portuguese (1)
 3042. positiivinen syrjintä (20)
 3043. positiiviset velvollisuudet (17)
 3044. positiv diskriminering (20)
 3045. positiva skyldigheter (17)
 3046. positive discrimination (20)
 3047. positive obligations (17)
 3048. post-apartheid (1)
 3049. potilaan oikeudet (52)
 3050. poverty (499)
 3051. power (3)
 3052. precautionary principle (29)
 3053. precedent (16)
 3054. pregnancy (230)
 3055. prejudikat (16)
 3056. preliminary ruling (2)
 3057. presence at trial (1)
 3058. press ombudsman (1)
 3059. pressfrihet (4)
 3060. presumption of innocence (23)
 3061. pretrial investigation (11)
 3062. preventiv diplomati (37)
 3063. preventive diplomacy (37)
 3064. preventivmedel (22)
 3065. priests (3)
 3066. principle of complementarity (5)
 3067. prison camps (6)
 3068. prison conditions (455)
 3069. prison labour (2)
 3070. prisoners (286)
 3071. prisoners of conscience (160)
 3072. prisoners of war (304)
 3073. prisons (24)
 3074. prisons ombudsman (1)
 3075. privata aktörer (12)
 3076. privata fängelser (2)
 3077. privata militära företag (8)
 3078. privata skolor (3)
 3079. private actors (12)
 3080. private military companies (8)
 3081. private prisons (2)
 3082. private schools (3)
 3083. privatisering (4)
 3084. privatization (4)
 3085. privaträtt (1)
 3086. privileges (1)
 3087. privilegier (1)
 3088. processrätt (4)
 3089. production (3)
 3090. produktion (3)
 3091. professional ethics (8)
 3092. professional interdiction (12)
 3093. professional secrecy (10)
 3094. professional sportsman (1)
 3095. professionell idrottsutövare (1)
 3096. proliferation of nuclear weapons (2)
 3097. promotion of human rights (108)
 3098. propaganda (9)
 3099. property law (1)
 3100. prosecution (58)
 3101. prosecutor (3)
 3102. prosessioikeus (4)
 3103. prostitution (205)
 3104. prostituutio (205)
 3105. protection of human rights (367)
 3106. protection of journalistic sources (1)
 3107. protection of language and culture (49)
 3108. protection of witnesses (3)
 3109. protest movements (5)
 3110. protestanter (2)
 3111. protestantit (2)
 3112. protestants (2)
 3113. provisions of derogation (68)
 3114. präster (3)
 3115. prövningsmarginal (219)
 3116. psychiatry (15)
 3117. psykiatri (15)
 3118. psykiatria (15)
 3119. psykiatrian väärinkäyttö (3)
 3120. public access to documents (35)
 3121. public administration (5)
 3122. public financing (5)
 3123. public hearing (7)
 3124. public law (4)
 3125. public order (193)
 3126. public procurement (6)
 3127. Puerto Ricans (2)
 3128. puertorikaner (2)
 3129. puertorikolaiset (2)
 3130. punishment (21)
 3131. puolalaiset (7)
 3132. puolisotilaalliset joukot (18)
 3133. puolueettomuus (93)
 3134. puuttumattomuusperiaate (118)
 3135. pygméer (4)
 3136. pygmit (4)
 3137. Pygmy people (4)
 3138. Pysyvä välitystuomioistuin (6)
 3139. påtvingad abort (2)
 3140. påtvingad graviditet (5)
 3141. påtvingad migration (16)
 3142. påtvingad sterilisering (1)
 3143. pälsdjursfarmning (1)
 3144. pätevyys (8)
 3145. pääomavirrat (1)
 3146. päätöksenteko (150)
 3147. päätöslauselmat (494)
 3148. quota refugees (2)
 3149. race (68)
 3150. race directive (9)
 3151. race relations (7)
 3152. racial discrimination (435)
 3153. racial equality directive (1)
 3154. racial segregation (38)
 3155. racism (716)
 3156. racist organizations (1)
 3157. radioactive waste (1)
 3158. rahanpesu (35)
 3159. raiskaus (481)
 3160. raiskausuhrit (1)
 3161. rajat (14)
 3162. rajatarkastus (48)
 3163. rajavalvonta (6)
 3164. rajoitukset (131)
 3165. rajojen suojelu (2)
 3166. rakenteellinen väkivalta (1)
 3167. rangaistus (21)
 3168. rankaisemattomuus (565)
 3169. rape (482)
 3170. rape victims (1)
 3171. raportit (752)
 3172. rapporter (752)
 3173. ras (68)
 3174. rasdiskriminering (434)
 3175. rasdiskrimineringsdirektiv (9)
 3176. rasism (716)
 3177. rasismi (716)
 3178. rasistiset järjestöt (1)
 3179. rasistiska organisationer (1)
 3180. raskaus (229)
 3181. rasrelationer (7)
 3182. rasåtskillnad (39)
 3183. ratification (494)
 3184. ratificering (494)
 3185. ratifiointi (494)
 3186. rauha (36)
 3187. rauha ja turvallisuus (218)
 3188. rauhaan pakottaminen (51)
 3189. rauhan rakentaminen (10)
 3190. rauhankasvatus (21)
 3191. rauhanliike (2)
 3192. rauhanomainen rinnakkaiselo (9)
 3193. rauhanomaiset mielenosoitukset (2)
 3194. rauhanprosessi (160)
 3195. rauhanrikkoutumisen uhka (2)
 3196. rauhansopimukset (3)
 3197. rauhanturvajoukot (588)
 3198. rauhantutkimus (20)
 3199. reasonable time (107)
 3200. recognition (1)
 3201. recognition of competence (3)
 3202. recognition of state (66)
 3203. recommendations (26)
 3204. reconciliation (41)
 3205. referendum (280)
 3206. refugee camps (36)
 3207. refugee children (116)
 3208. refugee family (1)
 3209. refugee law (11)
 3210. refugee movements (2)
 3211. refugee status (77)
 3212. refugee women (60)
 3213. refugees (2343)
 3214. refugees (definition) (9)
 3215. regeringsform (159)
 3216. regeringsproposition (4)
 3217. regional co-operation (10)
 3218. regional economy (2)
 3219. regional ekonomi (2)
 3220. regional instruments (1884)
 3221. regional languages (4)
 3222. regional politics (18)
 3223. regional state aid (1)
 3224. regionala dokument (1884)
 3225. regionala språk (4)
 3226. regionala statsstöd (1)
 3227. regionalpolitik (18)
 3228. regionalt samarbete (10)
 3229. registered partnership (30)
 3230. registrerat partnerskap (30)
 3231. rehabilitation of victims (4)
 3232. rehabilitering av offer (4)
 3233. rehellisyys (1)
 3234. reilu kauppa (2)
 3235. reklam (10)
 3236. rekommendationer (26)
 3237. religion (266)
 3238. religionsfrihet (825)
 3239. religious conflicts (1)
 3240. religious discrimination (17)
 3241. religious groups (13)
 3242. religious intolerance (69)
 3243. religious minorities (153)
 3244. religious repression (1)
 3245. religious symbols (2)
 3246. religious tolerance (1)
 3247. religious violations (4)
 3248. religiös diskriminering (17)
 3249. religiös intolerans (69)
 3250. religiös tolerans (1)
 3251. religiösa grupper (13)
 3252. religiösa konflikter (1)
 3253. religiösa kränkningar (4)
 3254. religiösa minoriteter (153)
 3255. religiösa symboler (2)
 3256. religiöst förtryck (1)
 3257. rendition (4)
 3258. reparation (138)
 3259. repatriation (150)
 3260. reports (100)
 3261. repression (140)
 3262. reproductive rights (161)
 3263. reproduktiva rättigheter (161)
 3264. research (36)
 3265. reservationer (536)
 3266. reservations (536)
 3267. resettlement (32)
 3268. resolutioner (494)
 3269. resolutions (494)
 3270. respect for correspondence (44)
 3271. respect for family life (162)
 3272. respect for home (12)
 3273. respect for private life (22)
 3274. respekt för familjeliv (162)
 3275. respekt för hem (12)
 3276. respekt för korrespondens (44)
 3277. respekt för privatliv (22)
 3278. responsibility (6)
 3279. responsibility to protect (R2P) (23)
 3280. restitution (12)
 3281. restraining order (1)
 3282. restrictions (84)
 3283. retired persons (1)
 3284. retroactive legislation (1)
 3285. retroaktiv lagstiftning (1)
 3286. returnees (41)
 3287. reunification (16)
 3288. revolution (31)
 3289. right not to answer (1)
 3290. right not to be punished twice (2)
 3291. right of access principle (29)
 3292. right of domicile (20)
 3293. right to asylum (9)
 3294. right to be heard (12)
 3295. right to communicate (14)
 3296. right to culture (22)
 3297. right to defence (17)
 3298. right to development (676)
 3299. right to die (19)
 3300. right to education (1827)
 3301. right to enter a country (45)
 3302. right to environmental quality (81)
 3303. right to establishment (42)
 3304. right to examine witnesses (8)
 3305. right to fair remuneration (13)
 3306. right to family life (21)
 3307. right to food (246)
 3308. right to found a family (5)
 3309. right to health (254)
 3310. right to health care (8)
 3311. right to housing (21)