[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjurström, Torsten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Bjurström, Torsten Brynolf (1895-1966) reklamdirektör
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Bjurström f.Olsson, Frid GRETA (-) Helsingfors
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,18
Material: Brev (2 vol) huvudsakligen till föäldrarna Torsten och Greta från sönerna Jarl, Bo och Björn Bjurström under militär- och krigstid.Även några andra släktbrev.Material om reklam, biografica
Gränsår: 1930-1965
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren ; vinterkriget ; reklam ; Textgruppen
Signum: N:1