[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uggla, John Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Uggla, John Rafael (1870-1954) VH, lagman
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 4 / Hyllmeter: 0,3
Material: Brev (1 vol.), material om Åland
Gränsår: 1918-1940
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Ålandsfrågan ; Ålandskommissionen ; Åland ; själstyrelselagen ; Enckell, Carl
Signum: Esko 3:3