[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Neuropeptid FF och smärta (Neuropeptid FF)

Neuropeptide FF and pain regulation

Datum: 1.1.1995-31.12.2003
Kod: 26712
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 265
Fax +358-2-2154 748
E-post ppanula@abo.fi
Projektledare: MKD Pertti Panula, professor (1.1.1993-31.12.2003)
Forskare: FK Katja Kuokkanen (1.8.1996-)
MK Maija-Liisa Nieminen (-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för alkoholforskning, Helsingfors () FIM 200000
Sigrid Juselius Stiftelsen () FIM
Borg's Fond () FIM
Årsverken: 19 månader år 1997; Totalt: 171 månader
Ämnesord: smärta, hjärnan, centrala nervsystemet, blodtryck, kipu, aivot, keskushermosto, verenpaino, hjärnan, smärta, opiater, receptorer, brain, pain, opiate, receptors, spinal cord,

Neuropeptid FF är en nyligen upptäckt och klonad peptid, som finns i det centrala nervsystemet.Den är viktig i regleringen av smärta, autonomiska funktioner inklusive blodtryck och hormonutsöndring.Beroende av var peptiden injiseras kan den förstärka eller minska morfin-inducerad analgesi.Vi har tidigare karakteriserat olika peptidmolekylformer, peptidens lokalisering och nervbanorna i hjärnan.Nu utreder vi peptidgenens expression och reglerin i råttans och människans hjärna. receptormekanismerna är också viktiga, eftersom NPFF kan ge nya möjligheter att behandla smärta och blodtryck.

Neuropeptide FF (NPFF) is a newly discovered and cloned neuropeptide, which is expressed almost exclusively in the central nervous system.It is involved in pain transmission, regulation of automatic functions including blood pressure and hormone secretion.Depending on the site of administration, NPFF either attenuates or potentiates the analgesic effect of morphine.In previous studies we have characterized the molecular forms, distribution and pathways of NPFF-like peptides in the brain.Current studies are aimed at identification of brain areas and cell types which express NPFF, and regulation of the NPFF gene in rat and human nervous system.Characterization of the signal transduction mechanisms and cloning of the receptor(s) are also important goals, because NPFF may offer new possibilities to treat pain and blood pressure

Publikation(er)

15.2.1996 / 9.4.1997