[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator=('(Sophus Williams Kunstverlag)') gav 43 träffar


1. Abt, Franz (1819-85), tysk tonsättare i bröstbild, målning ; Half-length portrait of german composer Franz Abt (painting)
2. Adam, Adolphe i bröstbild, målning ; portrait (painting) of Adolphe Adam
3. Auber, Daniel Francois Esprit i bröstbild, målning ; Half-length portrait of D.F.E.Auber, painting
4. Bellini, Vicenzo, bröstbild (målning) ; Half-length portrait of V.Bellini (painting)
5. Beriot, Charles, bröstbild, målning ; Half-length portrait of Charles Beriot (painting)
6. von Flotow, Friedrich, bröstbild (målning) ; Half-length portrait of Fr.V.Flotow (painting)
7. Bizet, Georges, bröstbild, trekvartsface (målning) ; Half-length portrait of Georges Bizet
8. Boieldieu, Francois-Adrien (1775-1834), fransk operatonsättare.Bröstbild (målning) ; Half-length portrait of Francois-Adrien Boieldieu (painting)
9. Brachvogel, Albert Emil (1824-78)?, tysk diktare och romanförfattare, bröstbild (målning); Half-length portrait of German author Albert Emil Brachvogel (?)(painting)
10. Bull, Ole (1810-80), norsk violinist och tonsättare, bröstbild (målning); Half-length portrait of Ole Bull, Norwegian violinist and composer (painting)

[Följande]