[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator=('Atelier Jaeger') gav 2 träffar


1. anon. man (bland fotografierna av Aino Ackté) (1945?)
2. Byström, Oscar och anonym kvinna.Dubbelporträtt, helfigur.Mannen stående, kvinnan sittande på bord klädda i rollkostymer ; Full portrait of Oscar Byström and unknown woman in role costumes, man standing, woman sitting on table (1906)