[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator=('Forslin, Alfhild f.Adolfsson') gav 7 träffar


1. Carlson, Bengt och Ingo, Martin (f.1882) folk- skollärare.Dirigentkurs i Jakobstad 1931. (1931)
2. spelman (Johan Erik ) Taklax, Korsnäs3 (1920)
3. FSSMF's dirigentkurs i Vasa 1936 Bengt Carlson och anonym kvinna (juli 1936)
4. FSSMF' dirigentkurs i Jakobstad 1931 (1931)
5. FSSMF' dirigentkurs i Jakobstad 1931.En grupp deltagare (1931)
6. FSSMF' dirigentkurs i Jakobstad 1931.Bengt Carlson m.fl. vid tåget (1931)
7. Carlson, Bengt och Holmström, Bruno.Dirigentkurs i Jakobstad 1931 (1931)