[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator=('Heikki Linjama') gav 67 träffar


1. Instrumenttavlor utställda i Tikkakoski 1-31.7.[2001] 12 fotografier, instrument, verktyg och blommotiv Instrument byggda av Heikki Linjama. (2001)
2. 20 fotografier, kantelen under byggnad och färdiga instrumnt byggda av [Heikki Linjama] åren 1999 och 2000.Instrument byggda av Heikki Linjama. (1999)
3. 16 fotografier, instrument under byggnad och färdiga: gitarr, schabloner, virke, moraklockor, barnxylofon, kantele, gunghäst.Instrument och föremål byggda av Heikki Linjama. (1980-1996)
4. 24 fotografier, föreställande bas viola da gamba (Sibeliusmuseums instrument nr 1257), byggnadskedet och ett foto av färdigt instrument.Instrument byggda av Heikki Linjama. (1999)
5. 24 fotografier av färdigt byggda kantelen, ett fotografi av verktyg, blå cembalo med motivmålning i locket, vit cembalo med motivmålning i locket.Instrument byggda av Heikki Linjama. (1998)
6. 17 fotografier av smycken gjorda i trä av Heikki Linjama, samt träkors och prydnasföremål.Tillverkade av Heikki Linjama. (1990-1996)
7. 28 fotografier av dubbelkantele (jmf.Sibeliusmuseums instrument nr. 1255) harpa, och kantele under byggnad, mönsterdetlajer.Från början av året 2000.Instrument byggda av Heikki Linjama. (2000)
8. 58 fotografier; kantele och två olika cembalon under byggnadsskedt och som färdiga, mönsterdetaljer, luta, violiner (restaurering), kista.En del daterade 1992.Instrument byggda av Heikki Linjama. (1990-talet)
9. 33 fotografier ; kantele både under byggnad och färdiga instrument samt mönsterdetaljer.Daterad mellan 1988 och 1999 Instrument byggda av Heikki Linjama. (1988-1999)
10. 14 fotografier; olika färdiga kantelen.Instrumenten byggda av Heikki Linjama (1999)

[Följande]