[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator='Kamera-Boden' gav 66 träffar


1. von Schantz, Filip.Tryckt annons för konsert av denne i Berns salong.
2. von Schantz, Filip.Tryckt annons för konsert av denne i Berns salong.Konsert- programmet.
3. von Schantz, Filip.Samma annonser som i nr 1952 och 1953 samt tidningsklipp om "Berns Salong"
4. säckpipa fr Svenska Estland, Rågöarna.(Sm 187) (dec 1960)
5. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Mänskor ätande festmåltid vid långt bord ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.People sitting at lång table eating (jan 1933)
6. Musices Amantes Årsmöte 1942 ?Gruppbild tjugotre personer ; Annual meeting of male choir Musices Amantes 1942?Group portrait of 23 men. (1942 ?)
7. Sångsällskapet De Svenske [Svenska Sångare?](Stockholm) besöker Åbo, Musices Amantes.Mänskor stående på kaj med hattarna i handen ; Singing society De svenske ("The Swedish") visiting Musices Amantes in Turku.Men standing on pier with hats in hands. (1945)
8. Musices Amantes' barnfest.Barn och vuxna sitter som publik ; Audience at male choir Musices Amantes' party for children (1947)
9. Musices Amantes' barnfest.En man och fem pojkar sitter längs vägg, pojkarna har pappershattar och miniatyrbalalajkor ; Male choir Musices Amantes' party for children.Five boys and a man sitting on chairs, boys wear paper hats and have miniature balalaikas. (1947)
10. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Gruppbild , nitton personer utklädda, framför målad scenbild (fiskar mm) ; Group portrait of actors in male choir Musices Amantes' burlesque "Water god's melody" in front of painted scene (underwater landscape) (1937)

[Följande]