[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen originator='museiverket' gav 3 träffar


1. klavikord byggt 1765 av instrumentbyggare Carl Petter Lenning (1711?-1788) (nationalmuseum inv nr 4470) (före restauration 1936)
2. klavikord byggt 1765 av instrumentbyggare Carl Petter Lenning (1711?-1788) (nationalmuseum inv nr 4470) (före restauration 1936)
3. piano, kabinettpiano byggt av P.Rosenwall, Stockholm (Nationalmuseum inv nr 6030)