[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen type=('Bild, digitalfil') gav 8 träffar


1. Sibelius konsert- program 4.7. 1932 i London.London Symphony Orchestra, dir.Robert Kajanus."Sibelius Concert/ under the auspices of the Sibelius Society/ and the direction of Harold Holt/ London Symphony Orchestra/ Conductor:/ Robert Kajanus/Programme:..."
2. Jean Sibelius, Musik till "Tablåer från forntiden" Prässens dagar.Helsidesannons i Hufvudstadsbladen 2.11 1899.Fredagen d. 3 November Stor Sportfest, Lördagen d.4 November Festpresentation, (Sibelius Tablåer, uu Finlandia) Söndagen d. 5 November Folkfest.Page with adverticemant for the "Prässens dagar"-festival where Sibelius' Finlandia was performed for the first time.
3. Jean Sibelius: Likhet (JS 121).
4. Jean Sibelius, Likhet (JS 121) Manuskript, halva andra sidan med överstrykningar.
5. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; Företal "Några Musikälskare i Åbo upgåfvo vid början af år 1790..."
6. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; 1 Cap. §1-2 "Om ledamöters Beskaffenhet.Afgifter och Rättigheter"
7. Musikaliska Sällskapet i Åbo Stadgar år 1790 ; 1 Cap. §3-4
8. Teckning, konstären okänd.Konsert på Societetshuset 1899.Robert Kajanus, kapellmästare, fr.v. vid bordet Ida och Karl Ekman, Abraham Ojanperä, Richard Faltin.Bakom Sibelius, Juhani Aho, Axel Gallén (Gallen-Kallela), Uno Kurtén, markisinnan Elna de Prado, Leo Mechelin, Bruno Aspelin.Nere t.h.Georg Schnéevoigt med cello.Vid bordet i förgrunden Karl Flodin, Ilta Ekroos, Adée Leander-Flodin, A. von Knorring, Lorenz Nikolai Achté (ledare för Klockare- och organistskolan), Wenzel Hagelstam, Oskar Merikanto, Selim Palmgren, Albert Edelfelt m.fl.G.Mattson finns också någonstans.Drawing, concert in Societetshuset, Helsinki 1899.