[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen type=('Bild, negativ') gav 7 träffar


1. Teckning gjord av Sibelius.Fantasilandskap.Drawing made by Sibelius of a imaginary landscape.
2. SBV:s kör [troligen] sjunger utanför Västerlid i samband med invigningen.Del av publiken ses bakifrån.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] sings during the opening festivities of Västerlid in Houtskär.Audience seen from the back. (1922)
3. SBV:s kör [troligen] sjunger vid invigningen av ungdomsföreningens lokal Västerlid i Houtskär.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] singing during the opening festivities of Västerlid. (1922)
4. Kvinnor och män på däck på en ångbåt [?] sommartid.Women and men on the deck of a steamboat [?] in summer. (1920-talet.)
5. Män och kvinnor på däcket till en ångbåt i sommartid.En man håller en tidning [Västra Nyland?].Men and women on the deck of a steamboat in summer.One man holding a newspaper [Västra Nyland?]. (1920-talet)
6. En grupp människor, troligen SBV:s [Svenska Bildningens Vänners] kör, med sångarmärken på bröstet på en väg i samband med sångfesten i Mariehamn.A group of people - probably the SBV choir, all wearing medals of the same kind - standing on a country road in Mariehamn during the "singing festival". (1922)
7. En stor grupp deltagare på gräset framför scenen på sångfesten i Mariehamn.A large group of people sitting and standing of the grass in front of the stage during the "singing festival" in Mariehamn. (1922)