[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='båtmiljö' gav 5 träffar


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmarna Per-Eric Floman och Nils-Eric Fougstedt ombord på s/s Bore I.Bildtext: Perre uppmärksamgör Fouga på kameran.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir Per-Eric Floman and Nils-Eric Fougstedt on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Direktiv utfärdas...The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Första tenorerna Henrik Christiernin, Nils Hublin och Guy Stenbäck lapar sol på Bore I.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: För att få frisk luft kryper Perre in i en ventil.Per-Eric Floman på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall fotograferar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Hovfotografen "Totti" Björkvall i aktion.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall takes photos on board the s/s Bore I. (16.5.1948)