[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='färja' gav 6 träffar


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: På Malmöfärjan.Från v. förf."Pära" Nordström, "Nalle" Sjöblom, Fouga, "Gossen Ruda" (Bergroth) "Pojken Wikström och "Åffe" Åfelt.Stående Christiernin.På bilden Per Nordström, Björn Sjöblom, Nils-Eric Fougstedt, [Gustav] Bergroth, [Börje] Wikström, Ossian Åfeldt, Henrik Christiernin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Perre i "Öresundsuniform" The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Glädjen är stor, men glad känner det tungt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Perre, Gutti W, Torbjörn Glad och Svante Svedlin i färjans akter.På bilden [Per-Erik Floman], [Leif Westerberg], Torbjörn Glad, Svante Svedlin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Samma uppsättning som ovan plus förf., lapande solbris.På bilden P.Floman, L.Westerberg, T.Glad, S.Svedlin och T.Krause.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Tågfärgan Malmöhus.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (17.5.1948)