[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='hamnar' gav 6 träffar


1. Sångsällskapet De Svenske [Svenska Sångare?](Stockholm) besöker Åbo, Musices Amantes.Mänskor stående på kaj med hattarna i handen ; Singing society De svenske ("The Swedish") visiting Musices Amantes in Turku.Men standing on pier with hats in hands. (1945)
2. Musices Amantes.Resa till Mariehamn.Män på fartygsdäck, bro intill båten ; Male choir Musices Amantes' trip to Mariehamn.Men standing on deck of ship, ship next to boarding bridge of harbor. (1946)
3. Musices Amantes.Resa till Mariehamn.Pommern och två andra segelfartyg i hamnen ; Musices Amantes' trip to Åland."Pommern" and två other sailing ships in harbor. (1946)
4. Yrjö Kilpinen och professor J.J Mikkola (1866-1946) tar emot Gerhard Hüsch och hans familj i Helsingfors hamn, juni 1934.Finnish composer Yrjö Kilpinen and professor J.J.Mikkola welcome German barytone singer Gerhard Hüsch and his family in the Helsinki harbor, June 1934. (1934)
5. En ångbåt full med folk på väg till sångfesten tar i land i Mariehamn.I förgrunden en hund.Steamboat full with people on their way to the "singing festival" in Mariehamn in the harbor. (1922)
6. Folk på väg till sångfesten stiger av ångbåten som tagit i land i Mariehamn.People on their way to the "singing festival" getting of the steamboat in Mariehamn. (1922)