[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='handskrifter' gav 4 träffar


1. handskrift, förteckning över "Musikidkande Ledamöter": Isaac Nordberg, Jacob Tengström, Georgis, Gustaf Fred.Koskull, Gabr.Haartman, Gabr.Bonsdorff, med korta uppgifter om dessa.( Musikaliska sällskapets i Åbo medlemmar 1790-1807)
2. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; Företal "Några Musikälskare i Åbo upgåfvo vid början af år 1790..."
3. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; 1 Cap. §1-2 "Om ledamöters Beskaffenhet.Afgifter och Rättigheter"
4. Musikaliska Sällskapet i Åbo Stadgar år 1790 ; 1 Cap. §3-4