[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='hav' gav 11 träffar


1. Säkylä strand, Pyhäjärvi, naturvy.
2. "Sommargäster på Helge Lindbergs holme Sandskär utanför Hangö bl.a.Inga Lange (Laune?)."
3. Svenska Bildningens Vänner, Åbo. (5.1929)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Tågfärgan Malmöhus.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (17.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Vi inlöpa i Köpenhamns hamn 1.)"Hala" 2)Hasse Söderholm, 3)Fouga, 4)"Guycca"S.På bilden Harald Hohenthal, Hans Söderholm, Nils-Eric Fougstedt, Guy Stenbäck.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: ...och Olle är som vanligt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Bemannad reling.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Perre demonstrerar sjönöd, medan Totti hjälper till.Per-Erik Floman och Torsten Björkwall på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Stad i sikte!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)
10. Kompositören Ture Rangström står på en klippa med en käpp.Vykort,signerad 1945.Composer Ture Rangström stands on a cliff with his walking stick.Post-card, signed by Rangström 1945.Dedicated to Yrjö and Margaret Kilpinen. (1944)

[Följande]