[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='mänskor' gav 3 träffar


1. Eila Hiltunens Sibelius-monument.
2. Stiftandet av Sibelius- samfundet.Hirvisui, Jussi Jalas, fruar Ilves, Blomstedt, Jalas, L.A.Puntila, Ravila, Ruth Snellman, N-E Ringbom.Alla stående utom Ravila.The founding of the Sibelius association.Everyone is standing, except Ravila. (december 1957)
3. Stiftandet av Sibelius- samfundet.Hirvisuo, Ravila, Nils-Eric Ringbom i halvfigur, undertecknar dokument.The founding of the Sibelius association.Ringbom signs a document (december 1957)