[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='manskörer' gav 18 träffar


1. Finlands musikerförbunds Åbo-avdelnings festkonsert 13.4.1927. (13.4.1927)
2. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Män vid långt bord ätande festmiddag i ett rum med pelare och hög spegel ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.Men eating dinner at long table (jan 1933)
3. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Åbo Brandkårshus.Mänskor vid middagsbord, bilden tagen fr estraden.I förgrunden hyllningskransar ; Male choir Musices Amantes' 25th anniversary.People eating dinner in Turku fire dpt's house. (1933)
4. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Åbo Brandkårshus.Mänskor vid bord och stående i ceremoni av ngt slag ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary at Turku fire dpt house.People standing in ceremony of some kind, others sitting at tables (1933)
5. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Brandkårshuset i Åbo.Mänskor vid bord ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary dinner in Turku fire dpt house (1933)
6. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Brandkårshuset i Åbo. 6 herrar står på estraden bredvid hyllningskransar och körens flagga, mänskor vid bord ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary in Turku fire dpt house. 6 men standing on stage, people sitting at tables (1933)
7. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Grupporträtt, nitton personer utklädda sittande och stående framför målad scenbild (havsbotten med fiskar) ; Male choir Musices Amantes burlesque "Water gods melody", group portrait of actors in costumes in front of painted scene (1937)
8. Musices Amantes' spex "O Kyskhet" eller "De tre (3) Musketörerna i Åbo".Gruppbild, tretton utklädda personer bla "Hitler", "Stalin" mfl ; Male choir Musices Amantes' burlesque "O Chastity" or "The three (3) Musketeers in Turku". 13 actors in costumes (as Hitler, Stalin etc) in front of painted stage background (1939)
9. Musices Amantes Årsmöte 1942 ?Gruppbild tjugotre personer ; Annual meeting of male choir Musices Amantes 1942?Group portrait of 23 men. (1942 ?)
10. Musices Amantes.Möte.Arne Bergroth, Bengt Carpelan mfl, tio personer kring bord med kaffe och alkoholdrycker, en man håller tal stående, en röker ; Male choir Musices Amantes meeting. 10 people at table with coffee and drinks, among them Arne Bergroth, Bengt Carpelan.Man standing, speaking, another smoking. (1943)

[Följande]