[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words=('offentliga lokaler') gav 2 träffar


1. Festpublik samlad utanför Västerlid i Houtskär vid invigningen av huset.People gathered outside Västerlid in Houtskär, Finland for the opening of the clubhouse.Text på bilden: Invigningen av Wästerlid i Houtskär 1922. (1922)
2. 6 anonyma män sitter på en bänk utanför Västerlid, troligen vid öppningen. 6 anonymous men sitting on a bench outside Västerlid.Probably during the opening festivities. (1922)