[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='regler' gav 3 träffar


1. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; Företal "Några Musikälskare i Åbo upgåfvo vid början af år 1790..."
2. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; 1 Cap. §1-2 "Om ledamöters Beskaffenhet.Afgifter och Rättigheter"
3. Musikaliska Sällskapet i Åbo Stadgar år 1790 ; 1 Cap. §3-4