[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='sal' gav 2 träffar


1. festmiddag ??? i större festsal.
2. Bildtext: "Chrisho", Ragnar H.Nisse E., T.K B.Benvik, Pipping, Johan Wadenstjerna, Slotte.Kameraskott från "B.B" å Royal den 17/2.På bilden bl.a.Christiernin Henrik, Hohenthal Ragnar, [Eklundh Nils], [Tor Krause], Benvik Bengt, Pipping Fredrik, Wadenstierna Johan, Slotte [?] (17.2.1951)