[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='soldater' gav 7 träffar


1. Ackté, Aino.Målning "Aino Ackté á Salome, London 1911" : Salome dansar vid en brunn omgiven av soldater, hovet betraktar dansen på trappor ; Painting Aino Ackté as Salome in London 1911.Salome dances in front of well surrounded by soldiers, court watches from stairway. (1911)
2. (Mikkola, Viljo).Fyra soldater kring shackbord.En son till V.M.?Helfigurer.
3. (Runeberg, J.L.)Christiernson, Tor m.fl.Som överstelöjtnant K.L.Lode i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).
4. (Runeberg, J.L.)Slangus, Axel m.fl. som Sven Dufva i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).
5. (Runeberg, J.L.)Enström, Arvid m.fl. som Trosskusken Spelt i "Fänriks Ståls sägner", (Sverige).
6. Helge Aspelund (1897-1975) i soldatuniform, bröstbild.
7. Anonym ung man.Bröstbild, i finsk militäruniform.