[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='stråkkvartett' gav 10 träffar


1. Torsten Carlander-Reuterfelt. (25.5.1941)
2. Emil Ekman, Ludvig Fabritius, Leo Fabritius (?) och anonym man spelande stråkkvartett.
3. Stråkkvartett trol. fr.Petersburg.R.Albrecht, J.Pichel, J.Weickmann, Joh.Seifert (1880-talet ?)
4. Musiklärarnas vinterdagar 3-5.6 1958 i Åbo.Stråkkvartett, i publiken Greta och Svante Dahlström, Otto Andersson, Gottfrid Gräsbeck, John rosas,Sune Carlsson mfl. (3.1.1958)
5. Stråkkvartett: Oskar Fredrik Palmros, Erik Emil Ekman mfl. (Ca 1900 ?)
6. Turku Kvartetti: Fr.v.Marianna Kokko, violin, Seppo Eirola, cello, Jouko Halviala, viola , Simo Vuoristo, violin Gruppen stående i helfigur, med instrument. (1980-talet ?)
7. Åbo läkarkvartett (senare Musikaliska Sällskapets kammarmusikensemble), spelar i Sibeliusmuseum. (18.11.1977)
8. Åbo läkarkvartett senare Musikaliska Sällskapets kammarmusikensemble, spelar i Sibeliusmuseum fr.v.: Krister Sourander,violin ; Aarne Rousi, pioano ; Jussi Harri, violin ; John Rosas, cello i profil ; Teuvo Aalto, altviolin ryggen mot kameran (18.11.1977)
9. Åbo läkarkvartett (senare Musikaliska Sällskapets kammarmusikensemble) spelar i Kimito kyrka. (3.12.1977)
10. "Petersburgska Stråkkvartetten" (R.Albrecht, S.Pickel, J.Weickmann, Joh.Seifert) Sittande och stående runt ett kvartettnotställe med noter av Beethoven (Qvartett i C-dur op. 59 No 3). (1880-talet?)