[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='studentmössa' gav 13 träffar


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Kören sjunger på Helsingfors stads centralbangård 15.5.1948.Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.The choir is singing at the railwaystation in Helsinki. (15.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmarna Per-Eric Floman och Nils-Eric Fougstedt ombord på s/s Bore I.Bildtext: Perre uppmärksamgör Fouga på kameran.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir Per-Eric Floman and Nils-Eric Fougstedt on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Direktiv utfärdas...The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Första tenorerna Henrik Christiernin, Nils Hublin och Guy Stenbäck lapar sol på Bore I.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: För att få frisk luft kryper Perre in i en ventil.Per-Eric Floman på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall fotograferar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Hovfotografen "Totti" Björkvall i aktion.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall takes photos on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Per-Erik Floman, Nils-Eric Fougstedt och "Jalle" [Lagerblad] sitter på en bänk i Berzelii park.Bildtext: Perre, Fouga o Jalle i Berzelii park.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Per-Erik Floman, Nils-Eric Fougstedt and "Jalle" [Lagerblad] sitting on a bench in a park called Berzelii park. (16.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Leif Westerberg lutar sig mot en plakat där det står Tippning förbjuden.Bildtext: Gutti Westerberg invid Gärdet.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (16.5.1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Två körmedlemmar på ombord på Malmöfärjans cafeteria.På bilden Olle Rosenius och Nils-Eric Fougstedt.Bildtext: Olle Rosenius och Fouga dricker öl på färjan.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.The two members of the choir sitting in the café on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
10. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Sekreteraren Caspar Borch hälsar oss välkomna.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)

[Följande]